ข้อมูลตำบล จังหวัดสุรินทร์
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดสุรินทร์
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
320101 - ตำบลในเมือง  
320102 - ตำบลตั้งใจ  
320103 - ตำบลเพี้ยราม  
320104 - ตำบลนาดี  
320105 - ตำบลท่าสว่าง  
320106 - ตำบลสลักได  
320107 - ตำบลตาอ็อง  
320109 - ตำบลสำโรง  
320110 - ตำบลแกใหญ่
320111 - ตำบลนอกเมือง
320112 - ตำบลคอโค  
320113 - ตำบลสวาย  
320114 - ตำบลเฉนียง
320116 - ตำบลเทนมีย์  
320118 - ตำบลนาบัว  
320119 - ตำบลเมืองที
320120 - ตำบลราม  
320121 - ตำบลบุฤาษี  
320122 - ตำบลตระแสง  
320125 - ตำบลแสลงพันธ์  
320126 - ตำบลกาเกาะ  
02 - อำเภอชุมพลบุรี
320201 - ตำบลชุมพลบุรี  
320202 - ตำบลนาหนองไผ่  
320203 - ตำบลไพรขลา  
320204 - ตำบลศรีณรงค์  
320205 - ตำบลยะวึก  
320206 - ตำบลเมืองบัว  
320207 - ตำบลสระขุด  
320208 - ตำบลกระเบื้อง  
320209 - ตำบลหนองเรือ  
03 - อำเภอท่าตูม
320301 - ตำบลท่าตูม  
320302 - ตำบลกระโพ  
320303 - ตำบลพรมเทพ  
320304 - ตำบลโพนครก  
320305 - ตำบลเมืองแก  
320306 - ตำบลบะ  
320307 - ตำบลหนองบัว  
320308 - ตำบลบัวโคก  
320309 - ตำบลหนองเมธี  
320310 - ตำบลทุ่งกุลา  
04 - อำเภอจอมพระ
320401 - ตำบลจอมพระ
320402 - ตำบลเมืองลีง  
320403 - ตำบลกระหาด  
320404 - ตำบลบุแกรง  
320405 - ตำบลหนองสนิท  
320406 - ตำบลบ้านผือ  
320407 - ตำบลลุ่มระวี  
320408 - ตำบลชุมแสง  
320409 - ตำบลเป็นสุข  
05 - อำเภอปราสาท
320501 - ตำบลกังแอน
320502 - ตำบลทมอ  
320503 - ตำบลไพล  
320504 - ตำบลปรือ  
320505 - ตำบลทุ่งมน  
320506 - ตำบลตาเบา  
320507 - ตำบลหนองใหญ่  
320508 - ตำบลโคกยาง  
320509 - ตำบลโคกสะอาด  
320510 - ตำบลบ้านไทร  
320511 - ตำบลโชคนาสาม  
320512 - ตำบลเชื้อเพลิง  
320513 - ตำบลปราสาททนง  
320514 - ตำบลตานี  
320515 - ตำบลบ้านพลวง  
320516 - ตำบลกันตรวจระมวล  
320517 - ตำบลสมุด  
320518 - ตำบลประทัดบุ  
06 - อำเภอกาบเชิง
320601 - ตำบลกาบเชิง
320604 - ตำบลคูตัน  
320605 - ตำบลด่าน  
320606 - ตำบลแนงมุด  
320607 - ตำบลโคกตะเคียน  
320610 - ตำบลตะเคียน
07 - อำเภอรัตนบุรี
320701 - ตำบลรัตนบุรี  
320702 - ตำบลธาตุ  
320703 - ตำบลแก  
320704 - ตำบลดอนแรด  
320705 - ตำบลหนองบัวทอง  
320706 - ตำบลหนองบัวบาน  
320709 - ตำบลไผ่  
320711 - ตำบลเบิด  
320713 - ตำบลน้ำเขียว  
320714 - ตำบลกุดขาคีม  
320715 - ตำบลยางสว่าง  
320716 - ตำบลทับใหญ่  
08 - อำเภอสนม
320801 - ตำบลสนม  
320802 - ตำบลโพนโก  
320803 - ตำบลหนองระฆัง  
320804 - ตำบลนานวน  
320805 - ตำบลแคน  
320806 - ตำบลหัวงัว  
320807 - ตำบลหนองอียอ  
09 - อำเภอศีขรภูมิ
320901 - ตำบลระแงง  
320902 - ตำบลตรึม  
320903 - ตำบลจารพัต  
320904 - ตำบลยาง  
320905 - ตำบลแตล
320906 - ตำบลหนองบัว  
320907 - ตำบลคาละแมะ  
320908 - ตำบลหนองเหล็ก  
320909 - ตำบลหนองขวาว
320910 - ตำบลช่างปี่  
320911 - ตำบลกุดหวาย  
320912 - ตำบลขวาวใหญ่  
320913 - ตำบลนารุ่ง  
320914 - ตำบลตรมไพร  
320915 - ตำบลผักไหม  
10 - อำเภอสังขะ
321001 - ตำบลสังขะ
321002 - ตำบลขอนแตก  
321006 - ตำบลดม  
321007 - ตำบลพระแก้ว  
321008 - ตำบลบ้านจารย์  
321009 - ตำบลกระเทียม  
321010 - ตำบลสะกาด  
321011 - ตำบลตาตุม  
321012 - ตำบลทับทัน  
321013 - ตำบลตาคง  
321015 - ตำบลบ้านชบ  
321017 - ตำบลเทพรักษา  
11 - อำเภอลำดวน
321101 - ตำบลลำดวน  
321102 - ตำบลโชคเหนือ  
321103 - ตำบลอู่โลก  
321104 - ตำบลตรำดม
321105 - ตำบลตระเปียงเตีย  
12 - อำเภอสำโรงทาบ
321201 - ตำบลสำโรงทาบ  
321202 - ตำบลหนองไผ่ล้อม  
321203 - ตำบลกระออม  
321204 - ตำบลหนองฮะ  
321205 - ตำบลศรีสุข  
321206 - ตำบลเกาะแก้ว
321207 - ตำบลหมื่นศรี  
321208 - ตำบลเสม็จ  
321209 - ตำบลสะโน  
321210 - ตำบลประดู่  
13 - อำเภอบัวเชด
321301 - ตำบลบัวเชด
321302 - ตำบลสะเดา  
321303 - ตำบลจรัส  
321304 - ตำบลตาวัง  
321305 - ตำบลอาโพน  
321306 - ตำบลสำเภาลูน  
14 - กิ่งอำเภอพนมดงรัก
321401 - ตำบลบักได  
321402 - ตำบลโคกกลาง  
321403 - ตำบลจีกแดก  
321404 - ตำบลตาเมียง  
15 - กิ่งอำเภอศรีณรงค์
321501 - ตำบลณรงค์
321502 - ตำบลแจนแวน  
321503 - ตำบลตรวจ  
321504 - ตำบลหนองแวง  
321505 - ตำบลศรีสุข  
16 - กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
321601 - ตำบลเขวาสินรินทร์  
321602 - ตำบลบึง  
321603 - ตำบลตากูก  
321604 - ตำบลปราสาททอง  
321605 - ตำบลบ้านแร่  
17 - กิ่งอำเภอโนนนารายณ์
321702 - ตำบลคำผง  
321703 - ตำบลโนน  
321704 - ตำบลระเวียง  
321705 - ตำบลหนองเทพ  
321706 - ตำบลหนองหลวง  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.