ข้อมูลตำบล จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
400101 - ตำบลในเมือง  
400102 - ตำบลสำราญ  
400103 - ตำบลโคกสี
400104 - ตำบลท่าพระ
400105 - ตำบลบ้านทุ่ม
400106 - ตำบลเมืองเก่า
400107 - ตำบลพระลับ  
400108 - ตำบลสาวะถี  
400109 - ตำบลบ้านหว้า  
400110 - ตำบลบ้านค้อ  
400111 - ตำบลแดงใหญ่  
400112 - ตำบลดอนช้าง  
400113 - ตำบลดอนหัน  
400114 - ตำบลศิลา
400115 - ตำบลบ้านเป็ด
400116 - ตำบลหนองตูม  
400117 - ตำบลบึงเนียม  
400118 - ตำบลโนนท่อน  
02 - อำเภอบ้านฝาง
400201 - ตำบลหนองบัว  
400202 - ตำบลป่าหวายนั่ง  
400203 - ตำบลโนนฆ้อง  
400204 - ตำบลบ้านเหล่า  
400205 - ตำบลป่ามะนาว  
400206 - ตำบลบ้านฝาง
400207 - ตำบลโคกงาม  
03 - อำเภอพระยืน
400301 - ตำบลพระยืน
400302 - ตำบลพระบุ  
400303 - ตำบลบ้านโต้น  
400304 - ตำบลหนองแวง  
400305 - ตำบลขามป้อม
04 - อำเภอหนองเรือ
400401 - ตำบลหนองเรือ
400402 - ตำบลบ้านเม็ง
400403 - ตำบลบ้านกง
400404 - ตำบลยางคำ  
400405 - ตำบลจระเข้  
400406 - ตำบลโนนทอง  
400407 - ตำบลกุดกว้าง  
400408 - ตำบลโนนทัน
400409 - ตำบลโนนสะอาด  
400410 - ตำบลบ้านผือ  
05 - อำเภอชุมแพ
400501 - ตำบลชุมแพ  
400502 - ตำบลโนนหัน  
400503 - ตำบลนาหนองทุ่ม  
400504 - ตำบลโนนอุดม  
400505 - ตำบลขัวเรียง  
400506 - ตำบลหนองไผ่
400507 - ตำบลไชยสอ  
400508 - ตำบลวังหินลาด  
400509 - ตำบลนาเพียง  
400510 - ตำบลหนองเขียด  
400511 - ตำบลหนองเสาเล้า  
400512 - ตำบลโนนสะอาด  
06 - อำเภอสีชมพู
400601 - ตำบลสีชมพู  
400602 - ตำบลศรีสุข  
400603 - ตำบลนาจาน  
400604 - ตำบลวังเพิ่ม
400605 - ตำบลซำยาง  
400606 - ตำบลหนองแดง  
400607 - ตำบลดงลาน  
400608 - ตำบลบริบูรณ์  
400609 - ตำบลบ้านใหม่  
400610 - ตำบลภูห่าน  
07 - อำเภอน้ำพอง
400701 - ตำบลน้ำพอง  
400702 - ตำบลวังชัย
400703 - ตำบลหนองกุง  
400704 - ตำบลบัวใหญ่  
400705 - ตำบลสะอาด  
400706 - ตำบลม่วงหวาน  
400707 - ตำบลบ้านขาม  
400708 - ตำบลบัวเงิน  
400709 - ตำบลทรายมูล  
400710 - ตำบลท่ากระเสริม  
400711 - ตำบลพังทุย  
400712 - ตำบลกุดน้ำใส  
08 - อำเภออุบลรัตน์
400801 - ตำบลโคกสูง  
400802 - ตำบลบ้านดง  
400803 - ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
400804 - ตำบลนาคำ  
400805 - ตำบลศรีสุขสำราญ  
400806 - ตำบลทุ่งโป่ง  
09 - อำเภอกระนวน
400901 - ตำบลหนองโก
400902 - ตำบลหนองกุงใหญ่  
400905 - ตำบลห้วยโจด  
400906 - ตำบลห้วยยาง  
400907 - ตำบลบ้านฝาง  
400909 - ตำบลดูนสาด  
400910 - ตำบลหนองโน  
400911 - ตำบลน้ำอ้อม  
400912 - ตำบลหัวนาคำ  
10 - อำเภอบ้านไผ่
401001 - ตำบลบ้านไผ่  
401002 - ตำบลในเมือง  
401005 - ตำบลเมืองเพีย  
401009 - ตำบลบ้านลาน  
401010 - ตำบลแคนเหนือ
401011 - ตำบลภูเหล็ก  
401013 - ตำบลป่าปอ  
401014 - ตำบลหินตั้ง  
401016 - ตำบลหนองน้ำใส  
401017 - ตำบลหัวหนอง
11 - อำเภอเปือยน้อย
401101 - ตำบลเปือยน้อย  
401102 - ตำบลวังม่วง  
401103 - ตำบลขามป้อม  
401104 - ตำบลสระแก้ว  
12 - อำเภอพล
401201 - ตำบลเมืองพล  
401203 - ตำบลโจดหนองแก  
401204 - ตำบลเก่างิ้ว
401205 - ตำบลหนองมะเขือ  
401206 - ตำบลหนองแวงโสกพระ
401207 - ตำบลเพ็กใหญ่
401208 - ตำบลโคกสง่า  
401209 - ตำบลหนองแวงนางเบ้า
401210 - ตำบลลอมคอม  
401211 - ตำบลโนนข่า  
401212 - ตำบลโสกนกเต็น
401213 - ตำบลหัวทุ่ง  
13 - อำเภอแวงใหญ่
401301 - ตำบลคอนฉิม  
401302 - ตำบลใหม่นาเพียง  
401303 - ตำบลโนนทอง  
401304 - ตำบลแวงใหญ่  
401305 - ตำบลโนนสะอาด  
14 - อำเภอแวงน้อย
401401 - ตำบลแวงน้อย
401402 - ตำบลก้านเหลือง  
401403 - ตำบลท่านางแนว
401404 - ตำบลละหานนา  
401405 - ตำบลท่าวัด  
401406 - ตำบลทางขวาง  
15 - อำเภอหนองสองห้อง
401501 - ตำบลหนองสองห้อง
401502 - ตำบลคึมชาด  
401503 - ตำบลโนนธาตุ  
401504 - ตำบลตะกั่วป่า  
401505 - ตำบลสำโรง  
401506 - ตำบลหนองเม็ก  
401507 - ตำบลดอนดู่  
401508 - ตำบลดงเค็ง  
401509 - ตำบลหันโจด  
401510 - ตำบลดอนดั่ง  
401511 - ตำบลวังหิน
401512 - ตำบลหนองไผ่ล้อม  
16 - อำเภอภูเวียง
401601 - ตำบลบ้านเรือ  
401602 - ตำบลในเมือง  
401604 - ตำบลหว้าทอง  
401605 - ตำบลกุดขอนแก่น  
401606 - ตำบลนาชุมแสง  
401607 - ตำบลนาหว้า  
401608 - ตำบลเขาน้อย  
401610 - ตำบลหนองกุงธนสาร  
401612 - ตำบลหนองกุงเซิน  
401613 - ตำบลสงเปือย  
401614 - ตำบลทุ่งชมพู  
401615 - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา  
401616 - ตำบลดินดำ  
401617 - ตำบลภูเวียง
17 - อำเภอมัญจาคีรี
401701 - ตำบลกุดเค้า
401702 - ตำบลสวนหม่อน  
401703 - ตำบลหนองแปน  
401704 - ตำบลโพนเพ็ก  
401705 - ตำบลคำแคน  
401706 - ตำบลนาข่า  
401707 - ตำบลนางาม  
401710 - ตำบลท่าศาลา  
18 - อำเภอชนบท
401801 - ตำบลชนบท
401802 - ตำบลกุดเพียขอม  
401803 - ตำบลวังแสง  
401804 - ตำบลห้วยแก  
401805 - ตำบลบ้านแท่น  
401806 - ตำบลศรีบุญเรือง  
401807 - ตำบลโนนพะยอม  
401808 - ตำบลปอแดง  
19 - อำเภอเขาสวนกวาง
401901 - ตำบลเขาสวนกวาง
401902 - ตำบลดงเมืองแอม  
401903 - ตำบลนางิ้ว  
401904 - ตำบลโนนสมบูรณ์  
401905 - ตำบลคำม่วง  
20 - อำเภอภูผาม่าน
402001 - ตำบลโนนคอม  
402002 - ตำบลนาฝาย  
402003 - ตำบลภูผาม่าน  
402004 - ตำบลวังสวาบ  
402005 - ตำบลห้วยม่วง  
21 - กิ่งอำเภอซำสูง
402101 - ตำบลกระนวน  
402102 - ตำบลคำแมด  
402103 - ตำบลบ้านโนน  
402104 - ตำบลคูคำ  
402105 - ตำบลห้วยเตย  
22 - กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
402201 - ตำบลบ้านโคก  
402202 - ตำบลโพธิ์ไชย  
402203 - ตำบลซับสมบูรณ์  
402204 - ตำบลนาแพง  
23 - กิ่งอำเภอหนองนาคำ
402301 - ตำบลกุดธาตุ  
402302 - ตำบลบ้านโคก
402303 - ตำบลขนวน  
24 - กิ่งอำเภอบ้านแฮด
402401 - ตำบลบ้านแฮด
402402 - ตำบลโคกสำราญ  
402403 - ตำบลโนนสมบูรณ์  
402404 - ตำบลหนองแซง  
25 - กิ่งอำเภอโนนศิลา
402501 - ตำบลโนนศิลา  
402502 - ตำบลหนองปลาหมอ  
402503 - ตำบลบ้านหัน  
402504 - ตำบลเปือยใหญ่  
402505 - ตำบลโนนแดง  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.