ข้อมูลตำบล จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดอุดรธานี
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
410101 - ตำบลหมากแข้ง  
410102 - ตำบลนิคมสงเคราะห์  
410103 - ตำบลบ้านขาว  
410104 - ตำบลหนองบัว  
410105 - ตำบลบ้านตาด  
410106 - ตำบลโนนสูง  
410107 - ตำบลหมูม่น  
410108 - ตำบลเชียงยืน  
410109 - ตำบลหนองนาคำ  
410110 - ตำบลกุดสระ  
410111 - ตำบลนาดี  
410112 - ตำบลบ้านเลื่อม  
410113 - ตำบลเชียงพิณ  
410114 - ตำบลสามพร้าว  
410115 - ตำบลหนองไฮ  
410116 - ตำบลนาข่า  
410117 - ตำบลบ้านจั่น  
410118 - ตำบลหนองขอนกว้าง  
410119 - ตำบลโคกสะอาด
410120 - ตำบลนากว้าง  
410121 - ตำบลหนองไผ่  
02 - อำเภอกุดจับ
410201 - ตำบลกุดจับ  
410202 - ตำบลปะโค
410203 - ตำบลขอนยูง  
410204 - ตำบลเชียงเพ็ง  
410205 - ตำบลสร้างก่อ  
410206 - ตำบลเมืองเพีย
410207 - ตำบลตาลเลียน  
03 - อำเภอหนองวัวซอ
410301 - ตำบลหมากหญ้า
410302 - ตำบลหนองอ้อ
410303 - ตำบลอูบมุง  
410304 - ตำบลกุดหมากไฟ  
410305 - ตำบลน้ำพ่น  
410306 - ตำบลหนองบัวบาน  
410307 - ตำบลโนนหวาย
410308 - ตำบลหนองวัวซอ  
04 - อำเภอกุมภวาปี
410401 - ตำบลตูมใต้  
410402 - ตำบลพันดอน
410403 - ตำบลเวียงคำ  
410404 - ตำบลแชแล  
410406 - ตำบลเชียงแหว  
410407 - ตำบลห้วยเกิ้ง  
410409 - ตำบลเสอเพลอ
410410 - ตำบลสีออ  
410411 - ตำบลปะโค
410413 - ตำบลผาสุก  
410414 - ตำบลท่าลี่  
410415 - ตำบลกุมภวาปี  
410416 - ตำบลหนองหว้า
05 - อำเภอโนนสะอาด
410501 - ตำบลโนนสะอาด
410502 - ตำบลบุ่งแก้ว  
410503 - ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ  
410504 - ตำบลทมนางาม  
410505 - ตำบลหนองกุงศรี  
410506 - ตำบลโคกกลาง  
06 - อำเภอหนองหาน
410601 - ตำบลหนองหาน  
410602 - ตำบลหนองเม็ก
410605 - ตำบลพังงู  
410606 - ตำบลสะแบง  
410607 - ตำบลสร้อยพร้าว  
410609 - ตำบลบ้านเชียง
410610 - ตำบลบ้านยา  
410611 - ตำบลโพนงาม  
410612 - ตำบลผักตบ  
410614 - ตำบลหนองไผ่  
410617 - ตำบลดอนหายโศก  
410618 - ตำบลหนองสระปลา  
07 - อำเภอทุ่งฝน
410701 - ตำบลทุ่งฝน
410702 - ตำบลทุ่งใหญ่
410703 - ตำบลนาชุมแสง  
410704 - ตำบลนาทม  
08 - อำเภอไชยวาน
410801 - ตำบลไชยวาน
410802 - ตำบลหนองหลัก  
410803 - ตำบลคำเลาะ  
410804 - ตำบลโพนสูง  
09 - อำเภอศรีธาตุ
410901 - ตำบลศรีธาตุ
410902 - ตำบลจำปี
410903 - ตำบลบ้านโปร่ง  
410904 - ตำบลหัวนาคำ  
410905 - ตำบลหนองนกเขียน  
410906 - ตำบลนายูง  
410907 - ตำบลตาดทอง  
10 - อำเภอวังสามหมอ
411001 - ตำบลหนองกุงทับม้า  
411002 - ตำบลหนองหญ้าไซ  
411003 - ตำบลบะยาว  
411004 - ตำบลผาสุก  
411005 - ตำบลคำโคกสูง  
411006 - ตำบลวังสามหมอ
11 - อำเภอบ้านดุง
411101 - ตำบลศรีสุทโธ  
411102 - ตำบลบ้านดุง  
411103 - ตำบลดงเย็น  
411104 - ตำบลโพนสูง
411105 - ตำบลอ้อมกอ
411106 - ตำบลบ้านจันทน์  
411107 - ตำบลบ้านชัย  
411108 - ตำบลนาไหม  
411109 - ตำบลถ่อนนาลับ  
411110 - ตำบลวังทอง  
411111 - ตำบลบ้านม่วง  
411112 - ตำบลบ้านตาด  
411113 - ตำบลนาคำ  
17 - อำเภอบ้านผือ
411701 - ตำบลบ้านผือ
411702 - ตำบลหายโศก  
411703 - ตำบลเขือน้ำ  
411704 - ตำบลคำบง  
411705 - ตำบลโนนทอง  
411706 - ตำบลข้าวสาร  
411707 - ตำบลจำปาโมง  
411708 - ตำบลกลางใหญ่  
411709 - ตำบลเมืองพาน  
411710 - ตำบลคำด้วง  
411711 - ตำบลหนองหัวคู  
411712 - ตำบลบ้านค้อ
411713 - ตำบลหนองแวง  
18 - อำเภอน้ำโสม
411801 - ตำบลนางัว
411802 - ตำบลน้ำโสม  
411805 - ตำบลหนองแวง  
411806 - ตำบลบ้านหยวก  
411807 - ตำบลโสมเยี่ยม  
411810 - ตำบลศรีสำราญ
411812 - ตำบลสามัคคี  
19 - อำเภอเพ็ญ
411901 - ตำบลเพ็ญ  
411902 - ตำบลบ้านธาตุ
411903 - ตำบลนาพู่  
411904 - ตำบลเชียงหวาง  
411905 - ตำบลสุมเส้า  
411906 - ตำบลนาบัว
411907 - ตำบลบ้านเหล่า
411908 - ตำบลจอมศรี  
411909 - ตำบลเตาไห  
411910 - ตำบลโคกกลาง  
411911 - ตำบลสร้างแป้น  
20 - อำเภอสร้างคอม
412001 - ตำบลสร้างคอม
412002 - ตำบลเชียงดา  
412003 - ตำบลบ้านยวด  
412004 - ตำบลบ้านโคก  
412005 - ตำบลนาสะอาด  
412006 - ตำบลบ้านหินโงม  
21 - อำเภอหนองแสง
412101 - ตำบลหนองแสง  
412102 - ตำบลแสงสว่าง
412103 - ตำบลนาดี  
412104 - ตำบลทับกุง
22 - อำเภอนายูง
412201 - ตำบลนายูง
412202 - ตำบลบ้านก้อง
412203 - ตำบลนาแค  
412204 - ตำบลโนนทอง  
23 - อำเภอพิบูลย์รักษ์
412301 - ตำบลบ้านแดง
412302 - ตำบลนาทราย  
412303 - ตำบลดอนกลอย  
24 - กิ่งอำเภอกู่แก้ว
412401 - ตำบลบ้านจีต
412402 - ตำบลโนนทองอินทร์  
412403 - ตำบลค้อใหญ่  
412404 - ตำบลคอนสาย  
25 - กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
412501 - ตำบลนาม่วง  
412502 - ตำบลห้วยสามพาด  
412503 - ตำบลอุ่มจาน  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.