ข้อมูลตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
450101 - ตำบลในเมือง  
450102 - ตำบลรอบเมือง  
450103 - ตำบลเหนือเมือง
450104 - ตำบลขอนแก่น  
450105 - ตำบลนาโพธิ์  
450106 - ตำบลสะอาดสมบูรณ์
450108 - ตำบลสีแก้ว  
450109 - ตำบลปอภาร  
450110 - ตำบลโนนรัง  
450117 - ตำบลหนองแก้ว  
450118 - ตำบลหนองแวง  
450120 - ตำบลดงลาน
450123 - ตำบลแคนใหญ่
450124 - ตำบลโนนตาล  
450125 - ตำบลเมืองทอง  
02 - อำเภอเกษตรวิสัย
450201 - ตำบลเกษตรวิสัย  
450202 - ตำบลเมืองบัว  
450203 - ตำบลเหล่าหลวง  
450204 - ตำบลสิงห์โคก  
450205 - ตำบลดงครั่งใหญ่  
450206 - ตำบลบ้านฝาง  
450207 - ตำบลหนองแวง  
450208 - ตำบลกำแพง  
450209 - ตำบลกู่กาสิงห์  
450210 - ตำบลน้ำอ้อม  
450211 - ตำบลโนนสว่าง  
450212 - ตำบลทุ่งทอง  
450213 - ตำบลดงครั่งน้อย  
03 - อำเภอปทุมรัตต์
450301 - ตำบลบัวแดง
450302 - ตำบลดอกล้ำ  
450303 - ตำบลหนองแคน  
450304 - ตำบลโพนสูง  
450305 - ตำบลโนนสวรรค์  
450306 - ตำบลสระบัว  
450307 - ตำบลโนนสง่า
450308 - ตำบลขี้เหล็ก  
04 - อำเภอจตุรพักตรพิมาน
450401 - ตำบลหัวช้าง  
450402 - ตำบลหนองผือ  
450403 - ตำบลเมืองหงส์  
450404 - ตำบลโคกล่าม  
450405 - ตำบลน้ำใส  
450406 - ตำบลดงแดง  
450407 - ตำบลดงกลาง  
450408 - ตำบลป่าสังข์  
450409 - ตำบลอีง่อง  
450410 - ตำบลลิ้นฟ้า
450411 - ตำบลดู่น้อย  
450412 - ตำบลศรีโคตร  
05 - อำเภอธวัชบุรี
450501 - ตำบลนิเวศน์
450502 - ตำบลธงธานี  
450503 - ตำบลหนองไผ่  
450504 - ตำบลธวัชบุรี  
450506 - ตำบลอุ่มเม้า  
450507 - ตำบลมะอึ  
450510 - ตำบลเขวาทุ่ง  
450515 - ตำบลไพศาล  
450517 - ตำบลเมืองน้อย  
450520 - ตำบลบึงนคร  
450522 - ตำบลราชธานี  
450524 - ตำบลหนองพอก  
06 - อำเภอพนมไพร
450601 - ตำบลพนมไพร
450602 - ตำบลแสนสุข  
450603 - ตำบลกุดน้ำใส  
450604 - ตำบลหนองทัพไทย  
450605 - ตำบลโพธิ์ใหญ่  
450606 - ตำบลวารีสวัสดิ์  
450607 - ตำบลโคกสว่าง  
450611 - ตำบลโพธิ์ชัย  
450612 - ตำบลนานวล  
450613 - ตำบลคำไฮ  
450614 - ตำบลสระแก้ว  
450615 - ตำบลค้อใหญ่  
450617 - ตำบลชานุวรรณ  
07 - อำเภอโพนทอง
450701 - ตำบลแวง
450702 - ตำบลโคกกกม่วง  
450703 - ตำบลนาอุดม  
450704 - ตำบลสว่าง  
450705 - ตำบลหนองใหญ่