ข้อมูลตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
450101 - ตำบลในเมือง  
450102 - ตำบลรอบเมือง  
450103 - ตำบลเหนือเมือง
450104 - ตำบลขอนแก่น  
450105 - ตำบลนาโพธิ์  
450106 - ตำบลสะอาดสมบูรณ์
450108 - ตำบลสีแก้ว  
450109 - ตำบลปอภาร  
450110 - ตำบลโนนรัง  
450117 - ตำบลหนองแก้ว  
450118 - ตำบลหนองแวง  
450120 - ตำบลดงลาน
450123 - ตำบลแคนใหญ่
450124 - ตำบลโนนตาล  
450125 - ตำบลเมืองทอง  
02 - อำเภอเกษตรวิสัย
450201 - ตำบลเกษตรวิสัย  
450202 - ตำบลเมืองบัว  
450203 - ตำบลเหล่าหลวง  
450204 - ตำบลสิงห์โคก  
450205 - ตำบลดงครั่งใหญ่  
450206 - ตำบลบ้านฝาง  
450207 - ตำบลหนองแวง  
450208 - ตำบลกำแพง  
450209 - ตำบลกู่กาสิงห์  
450210 - ตำบลน้ำอ้อม  
450211 - ตำบลโนนสว่าง  
450212 - ตำบลทุ่งทอง  
450213 - ตำบลดงครั่งน้อย  
03 - อำเภอปทุมรัตต์
450301 - ตำบลบัวแดง
450302 - ตำบลดอกล้ำ  
450303 - ตำบลหนองแคน  
450304 - ตำบลโพนสูง  
450305 - ตำบลโนนสวรรค์  
450306 - ตำบลสระบัว  
450307 - ตำบลโนนสง่า
450308 - ตำบลขี้เหล็ก  
04 - อำเภอจตุรพักตรพิมาน
450401 - ตำบลหัวช้าง  
450402 - ตำบลหนองผือ  
450403 - ตำบลเมืองหงส์  
450404 - ตำบลโคกล่าม  
450405 - ตำบลน้ำใส  
450406 - ตำบลดงแดง  
450407 - ตำบลดงกลาง  
450408 - ตำบลป่าสังข์  
450409 - ตำบลอีง่อง  
450410 - ตำบลลิ้นฟ้า
450411 - ตำบลดู่น้อย  
450412 - ตำบลศรีโคตร  
05 - อำเภอธวัชบุรี
450501 - ตำบลนิเวศน์
450502 - ตำบลธงธานี  
450503 - ตำบลหนองไผ่  
450504 - ตำบลธวัชบุรี  
450506 - ตำบลอุ่มเม้า  
450507 - ตำบลมะอึ  
450510 - ตำบลเขวาทุ่ง  
450515 - ตำบลไพศาล  
450517 - ตำบลเมืองน้อย  
450520 - ตำบลบึงนคร  
450522 - ตำบลราชธานี  
450524 - ตำบลหนองพอก  
06 - อำเภอพนมไพร
450601 - ตำบลพนมไพร
450602 - ตำบลแสนสุข  
450603 - ตำบลกุดน้ำใส  
450604 - ตำบลหนองทัพไทย  
450605 - ตำบลโพธิ์ใหญ่  
450606 - ตำบลวารีสวัสดิ์  
450607 - ตำบลโคกสว่าง  
450611 - ตำบลโพธิ์ชัย  
450612 - ตำบลนานวล  
450613 - ตำบลคำไฮ  
450614 - ตำบลสระแก้ว  
450615 - ตำบลค้อใหญ่  
450617 - ตำบลชานุวรรณ  
07 - อำเภอโพนทอง
450701 - ตำบลแวง
450702 - ตำบลโคกกกม่วง  
450703 - ตำบลนาอุดม  
450704 - ตำบลสว่าง  
450705 - ตำบลหนองใหญ่
450706 - ตำบลโพธิ์ทอง
450707 - ตำบลโนนชัยศรี  
450708 - ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
450709 - ตำบลอุ่มเม่า  
450710 - ตำบลคำนาดี  
450711 - ตำบลพรมสวรรค์
450712 - ตำบลสระนกแก้ว
450713 - ตำบลวังสามัคคี  
450714 - ตำบลโคกสูง  
08 - อำเภอโพธิ์ชัย
450801 - ตำบลขามเปี้ย
450802 - ตำบลเชียงใหม่  
450803 - ตำบลบัวคำ  
450804 - ตำบลอัคคะคำ  
450805 - ตำบลสะอาด  
450806 - ตำบลคำพอุง  
450807 - ตำบลหนองตาไก้  
450808 - ตำบลดอนโอง  
450809 - ตำบลโพธิ์ศรี  
09 - อำเภอหนองพอก
450901 - ตำบลหนองพอก
450902 - ตำบลบึงงาม  
450903 - ตำบลภูเขาทอง
450904 - ตำบลกกโพธิ์  
450905 - ตำบลโคกสว่าง  
450906 - ตำบลหนองขุ่นใหญ่  
450907 - ตำบลรอบเมือง  
450908 - ตำบลผาน้ำย้อย  
450909 - ตำบลท่าสีดา  
10 - อำเภอเสลภูมิ
451001 - ตำบลกลาง  
451002 - ตำบลนางาม  
451003 - ตำบลเมืองไพร  
451004 - ตำบลนาแซง  
451005 - ตำบลนาเมือง  
451006 - ตำบลวังหลวง  
451007 - ตำบลท่าม่วง  
451008 - ตำบลขวาว  
451009 - ตำบลโพธิ์ทอง  
451010 - ตำบลภูเงิน  
451011 - ตำบลเกาะแก้ว  
451012 - ตำบลนาเลิง  
451013 - ตำบลเหล่าน้อย  
451014 - ตำบลศรีวิสัย  
451015 - ตำบลหนองหลวง
451016 - ตำบลพรสวรรค์
451017 - ตำบลขวัญเมือง  
451018 - ตำบลบึงเกลือ  
11 - อำเภอสุวรรณภูมิ
451101 - ตำบลสระคู  
451102 - ตำบลดอกไม้  
451103 - ตำบลนาใหญ่  
451104 - ตำบลหินกอง  
451105 - ตำบลเมืองทุ่ง  
451106 - ตำบลหัวโทน  
451107 - ตำบลบ่อพันขัน  
451108 - ตำบลทุ่งหลวง  
451109 - ตำบลหัวช้าง  
451110 - ตำบลน้ำคำ  
451111 - ตำบลห้วยหินลาด  
451112 - ตำบลช้างเผือก  
451113 - ตำบลทุ่งกุลา  
451114 - ตำบลทุ่งศรีเมือง  
451115 - ตำบลจำปาขัน  
12 - อำเภอเมืองสรวง
451201 - ตำบลหนองผือ  
451202 - ตำบลหนองหิน  
451203 - ตำบลคูเมือง  
451204 - ตำบลกกกุง  
451205 - ตำบลเมืองสรวง  
13 - อำเภอโพนทราย
451301 - ตำบลโพนทราย  
451302 - ตำบลสามขา  
451303 - ตำบลศรีสว่าง  
451304 - ตำบลยางคำ  
451305 - ตำบลท่าหาดยาว  
14 - อำเภออาจสามารถ
451401 - ตำบลอาจสามารถ  
451402 - ตำบลโพนเมือง  
451403 - ตำบลบ้านแจ้ง  
451404 - ตำบลหน่อม  
451405 - ตำบลหนองหมื่นถ่าน  
451406 - ตำบลหนองขาม  
451407 - ตำบลโหรา  
451408 - ตำบลหนองบัว  
451409 - ตำบลขี้เหล็ก  
451410 - ตำบลบ้านดู่  
15 - อำเภอเมยวดี
451501 - ตำบลเมยวดี
451502 - ตำบลชุมพร  
451503 - ตำบลบุ่งเลิศ  
451504 - ตำบลชมสะอาด  
16 - อำเภอศรีสมเด็จ
451601 - ตำบลโพธิ์ทอง  
451602 - ตำบลศรีสมเด็จ
451603 - ตำบลเมืองเปลือย  
451604 - ตำบลหนองใหญ่  
451605 - ตำบลสวนจิก  
451606 - ตำบลโพธิ์สัย  
451607 - ตำบลหนองแวงควง
451608 - ตำบลบ้านบาก  
17 - อำเภอจังหาร
451701 - ตำบลดินดำ  
451702 - ตำบลปาฝา  
451703 - ตำบลม่วงลาด  
451704 - ตำบลจังหาร
451705 - ตำบลดงสิงห์  
451706 - ตำบลยางใหญ่
451707 - ตำบลผักแว่น  
451708 - ตำบลแสนชาติ  
18 - กิ่งอำเภอเชียงขวัญ
451801 - ตำบลเชียงขวัญ  
451802 - ตำบลพลับพลา  
451803 - ตำบลพระธาตุ  
451804 - ตำบลพระเจ้า  
451805 - ตำบลหมูม้น  
451806 - ตำบลบ้านเขือง  
19 - กิ่งอำเภอหนองฮี
451901 - ตำบลหนองฮี
451902 - ตำบลสาวแห  
451903 - ตำบลดูกอึ่ง  
451904 - ตำบลเด่นราษฎร์  
20 - กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง
452001 - ตำบลทุ่งเขาหลวง  
452002 - ตำบลเทอดไทย  
452003 - ตำบลบึงงาม  
452004 - ตำบลมะบ้า  
452005 - ตำบลเหล่า  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.