ข้อมูลตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
460101 - ตำบลกาฬสินธุ์  
460102 - ตำบลเหนือ  
460103 - ตำบลหลุบ  
460104 - ตำบลไผ่  
460105 - ตำบลลำปาว  
460106 - ตำบลลำพาน
460107 - ตำบลเชียงเครือ
460108 - ตำบลบึงวิชัย  
460109 - ตำบลห้วยโพธิ์
460111 - ตำบลภูปอ  
460113 - ตำบลภูดิน  
460115 - ตำบลหนองกุง  
460116 - ตำบลกลางหมื่น  
460117 - ตำบลขมิ้น  
460119 - ตำบลโพนทอง  
460120 - ตำบลนาจารย์
460121 - ตำบลลำคลอง  
02 - อำเภอนามน
460201 - ตำบลนามน  
460202 - ตำบลยอดแกง  
460203 - ตำบลสงเปลือย  
460204 - ตำบลหลักเหลี่ยม  
460205 - ตำบลหนองบัว  
03 - อำเภอกมลาไสย
460301 - ตำบลกมลาไสย  
460302 - ตำบลหลักเมือง
460303 - ตำบลโพนงาม  
460304 - ตำบลดงลิง  
460305 - ตำบลธัญญา  
460308 - ตำบลหนองแปน  
460310 - ตำบลเจ้าท่า  
460311 - ตำบลโคกสมบูรณ์
04 - อำเภอร่องคำ
460401 - ตำบลร่องคำ  
460402 - ตำบลสามัคคี  
460403 - ตำบลเหล่าอ้อย
05 - อำเภอกุฉินารายณ์
460501 - ตำบลบัวขาว
460502 - ตำบลแจนแลน  
460503 - ตำบลเหล่าใหญ่  
460504 - ตำบลจุมจัง
460505 - ตำบลเหล่าไฮงาม  
460506 - ตำบลกุดหว้า  
460507 - ตำบลสามขา  
460508 - ตำบลนาขาม  
460509 - ตำบลหนองห้าง  
460510 - ตำบลนาโก  
460511 - ตำบลสมสะอาด  
460512 - ตำบลกุดค้าว  
06 - อำเภอเขาวง
460601 - ตำบลคุ้มเก่า  
460602 - ตำบลสงเปลือย  
460603 - ตำบลหนองผือ  
460606 - ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
460608 - ตำบลสระพังทอง  
460611 - ตำบลกุดปลาค้าว  
07 - อำเภอยางตลาด
460701 - ตำบลยางตลาด  
460702 - ตำบลหัวงัว  
460703 - ตำบลอุ่มเม่า  
460704 - ตำบลบัวบาน  
460705 - ตำบลเว่อ  
460706 - ตำบลอิตื้อ  
460707 - ตำบลหัวนาคำ
460708 - ตำบลหนองอีเฒ่า  
460709 - ตำบลดอนสมบูรณ์  
460710 - ตำบลนาเชือก  
460711 - ตำบลคลองขาม  
460712 - ตำบลเขาพระนอน  
460713 - ตำบลนาดี  
460714 - ตำบลโนนสูง  
460715 - ตำบลหนองตอกแป้น  
08 - อำเภอห้วยเม็ก
460801 - ตำบลห้วยเม็ก
460802 - ตำบลคำใหญ่  
460803 - ตำบลกุดโดน
460804 - ตำบลบึงนาเรียง
460805 - ตำบลหัวหิน  
460806 - ตำบลพิมูล  
460807 - ตำบลคำเหมือดแก้ว  
460808 - ตำบลโนนสะอาด  
460809 - ตำบลทรายทอง  
09 - อำเภอสหัสขันธ์
460901 - ตำบลภูสิงห์  
460902 - ตำบลสหัสขันธ์  
460903 - ตำบลนามะเขือ  
460904 - ตำบลโนนศิลา  
460905 - ตำบลนิคม  
460906 - ตำบลโนนแหลมทอง  
460907 - ตำบลโนนบุรี  
460908 - ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง  
10 - อำเภอคำม่วง
461001 - ตำบลทุ่งคลอง
461002 - ตำบลโพน  
461005 - ตำบลดินจี่  
461006 - ตำบลนาบอน  
461007 - ตำบลนาทัน
461009 - ตำบลเนินยาง  
11 - อำเภอท่าคันโท
461101 - ตำบลท่าคันโท  
461102 - ตำบลกุงเก่า  
461103 - ตำบลยางอู้ม
461104 - ตำบลกุดจิก  
461105 - ตำบลนาตาล  
461106 - ตำบลดงสมบูรณ์  
12 - อำเภอหนองกุงศรี
461201 - ตำบลหนองกุงศรี
461202 - ตำบลหนองบัว  
461203 - ตำบลโคกเครือ  
461204 - ตำบลหนองสรวง  
461205 - ตำบลเสาเล้า  
461206 - ตำบลหนองใหญ่  
461207 - ตำบลดงมูล  
461208 - ตำบลลำหนองแสน  
461209 - ตำบลหนองหิน  
13 - อำเภอสมเด็จ
461301 - ตำบลสมเด็จ
461302 - ตำบลหนองแวง  
461303 - ตำบลแซงบาดาล  
461304 - ตำบลมหาไชย  
461305 - ตำบลหมูม่น
461306 - ตำบลผาเสวย  
461307 - ตำบลศรีสมเด็จ  
461308 - ตำบลลำห้วยหลัว  
14 - อำเภอห้วยผึ้ง
461401 - ตำบลคำบง  
461402 - ตำบลไค้นุ่น  
461403 - ตำบลนิคมห้วยผึ้ง  
461404 - ตำบลหนองอีบุตร  
15 - กิ่งอำเภอสามชัย
461501 - ตำบลสำราญ  
461502 - ตำบลสำราญใต้  
461503 - ตำบลคำสร้างเที่ยง  
461504 - ตำบลหนองช้าง  
16 - กิ่งอำเภอนาคู
461601 - ตำบลนาคู
461602 - ตำบลสายนาวัง  
461603 - ตำบลโนนนาจาง  
461604 - ตำบลบ่อแก้ว  
461605 - ตำบลภูแล่นช้าง
17 - กิ่งอำเภอดอนจาน
461701 - ตำบลดอนจาน  
461702 - ตำบลสะอาดไชยศรี  
461703 - ตำบลดงพยุง  
461704 - ตำบลม่วงนา  
461705 - ตำบลนาจำปา  
18 - กิ่งอำเภอฆ้องชัย
461801 - ตำบลฆ้องชัยพัฒนา  
461802 - ตำบลเหล่ากลาง  
461803 - ตำบลโคกสะอาด  
461804 - ตำบลโนนศิลา  
461805 - ตำบลลำชี
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.