ข้อมูลตำบล จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
650101 - ตำบลในเมือง  
650102 - ตำบลวังน้ำคู้
650103 - ตำบลวัดจันทร์  
650104 - ตำบลวัดพริก  
650105 - ตำบลท่าทอง  
650106 - ตำบลท่าโพธิ์  
650107 - ตำบลสมอแข  
650108 - ตำบลดอนทอง  
650109 - ตำบลบ้านป่า  
650110 - ตำบลปากโทก  
650111 - ตำบลหัวรอ  
650112 - ตำบลจอมทอง  
650113 - ตำบลบ้านกร่าง  
650114 - ตำบลบ้านคลอง
650115 - ตำบลพลายชุมพล  
650116 - ตำบลมะขามสูง  
650117 - ตำบลอรัญญิก  
650118 - ตำบลบึงพระ  
650119 - ตำบลไผ่ขอดอน  
650120 - ตำบลงิ้วงาม  
02 - อำเภอนครไทย
650201 - ตำบลนครไทย
650202 - ตำบลหนองกะท้าว
650203 - ตำบลบ้านแยง  
650204 - ตำบลเนินเพิ่ม  
650205 - ตำบลนาบัว  
650206 - ตำบลนครชุม  
650207 - ตำบลน้ำกุ่ม  
650208 - ตำบลยางโกลน  
650209 - ตำบลบ่อโพธิ์  
650210 - ตำบลบ้านพร้าว  
650211 - ตำบลห้วยเฮี้ย  
03 - อำเภอชาติตระการ
650301 - ตำบลป่าแดง
650302 - ตำบลชาติตระการ
650303 - ตำบลสวนเมี่ยง  
650304 - ตำบลบ้านดง  
650305 - ตำบลบ่อภาค  
650306 - ตำบลท่าสะแก  
04 - อำเภอบางระกำ
650401 - ตำบลบางระกำ
650402 - ตำบลปลักแรด
650403 - ตำบลพันเสา
650404 - ตำบลวังอิทก  
650405 - ตำบลบึงกอก  
650406 - ตำบลหนองกุลา  
650407 - ตำบลชุมแสงสงคราม  
650408 - ตำบลนิคมพัฒนา  
650409 - ตำบลบ่อทอง  
650410 - ตำบลท่านางงาม  
650411 - ตำบลคุยม่วง  
05 - อำเภอบางกระทุ่ม
650501 - ตำบลบางกระทุ่ม  
650502 - ตำบลบ้านไร่  
650503 - ตำบลโคกสลุด  
650504 - ตำบลสนามคลี  
650505 - ตำบลท่าตาล  
650506 - ตำบลไผ่ล้อม  
650507 - ตำบลนครป่าหมาก  
650508 - ตำบลเนินกุ่ม  
650509 - ตำบลวัดตายม  
06 - อำเภอพรหมพิราม
650601 - ตำบลพรหมพิราม
650602 - ตำบลท่าช้าง  
650603 - ตำบลวงฆ้อง
650604 - ตำบลมะตูม  
650605 - ตำบลหอกลอง  
650606 - ตำบลศรีภิรมย์  
650607 - ตำบลตลุกเทียม  
650608 - ตำบลวังวน  
650609 - ตำบลหนองแขม
650610 - ตำบลมะต้อง  
650611 - ตำบลทับยายเชียง  
650612 - ตำบลดงประคำ  
07 - อำเภอวัดโบสถ์
650701 - ตำบลวัดโบสถ์
650702 - ตำบลท่างาม  
650703 - ตำบลท้อแท้  
650704 - ตำบลบ้านยาง  
650705 - ตำบลหินลาด  
650706 - ตำบลคันโช้ง  
08 - อำเภอวังทอง
650801 - ตำบลวังทอง
650802 - ตำบลพันชาลี  
650803 - ตำบลแม่ระกา  
650804 - ตำบลบ้านกลาง  
650805 - ตำบลวังพิกุล  
650806 - ตำบลแก่งโสภา
650807 - ตำบลท่าหมื่นราม  
650808 - ตำบลวังนกแอ่น  
650809 - ตำบลหนองพระ  
650810 - ตำบลชัยนาม  
650811 - ตำบลดินทอง  
09 - อำเภอเนินมะปราง
650901 - ตำบลชมพู  
650902 - ตำบลบ้านมุง  
650903 - ตำบลไทรย้อย
650904 - ตำบลวังโพรง  
650905 - ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  
650906 - ตำบลเนินมะปราง
650907 - ตำบลวังยาง  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.