ข้อมูลตำบล จังหวัดพิจิตร
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดพิจิตร
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
660101 - ตำบลในเมือง  
660102 - ตำบลไผ่ขวาง  
660103 - ตำบลย่านยาว  
660104 - ตำบลท่าฬอ  
660105 - ตำบลปากทาง  
660106 - ตำบลคลองคะเชนทร์  
660107 - ตำบลโรงช้าง  
660108 - ตำบลเมืองเก่า  
660109 - ตำบลท่าหลวง  
660110 - ตำบลบ้านบุ่ง
660111 - ตำบลฆะมัง  
660112 - ตำบลดงป่าคำ  
660113 - ตำบลหัวดง  
660115 - ตำบลป่ามะคาบ  
660119 - ตำบลสายคำโห้  
660120 - ตำบลดงกลาง  
02 - อำเภอวังทรายพูน
660201 - ตำบลวังทรายพูน
660202 - ตำบลหนองปลาไหล  
660203 - ตำบลหนองพระ  
660204 - ตำบลหนองปล้อง  
03 - อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
660301 - ตำบลโพธิ์ประทับช้าง  
660302 - ตำบลไผ่ท่าโพ  
660303 - ตำบลวังจิก  
660304 - ตำบลไผ่รอบ  
660305 - ตำบลดงเสือเหลือง  
660306 - ตำบลเนินสว่าง  
660307 - ตำบลทุ่งใหญ่
04 - อำเภอตะพานหิน
660401 - ตำบลตะพานหิน  
660402 - ตำบลงิ้วราย  
660403 - ตำบลห้วยเกตุ  
660404 - ตำบลไทรโรงโขน  
660405 - ตำบลหนองพยอม
660406 - ตำบลทุ่งโพธิ์  
660407 - ตำบลดงตะขบ  
660408 - ตำบลคลองคูณ  
660409 - ตำบลวังสำโรง
660410 - ตำบลวังหว้า  
660411 - ตำบลวังหลุม  
660412 - ตำบลทับหมัน  
660413 - ตำบลไผ่หลวง  
05 - อำเภอบางมูลนาก
660501 - ตำบลบางมูลนาก  
660502 - ตำบลบางไผ่  
660503 - ตำบลหอไกร  
660504 - ตำบลเนินมะกอก
660505 - ตำบลวังสำโรง  
660506 - ตำบลภูมิ  
660507 - ตำบลวังกรด  
660508 - ตำบลห้วยเขน  
660509 - ตำบลวังตะกู
660514 - ตำบลลำประดา  
06 - อำเภอโพทะเล
660601 - ตำบลโพทะเล  
660602 - ตำบลท้ายน้ำ  
660603 - ตำบลทะนง  
660604 - ตำบลท่าบัว
660605 - ตำบลทุ่งน้อย  
660606 - ตำบลท่าขมิ้น  
660607 - ตำบลท่าเสา  
660608 - ตำบลบางคลาน  
660611 - ตำบลท่านั่ง  
660612 - ตำบลบ้านน้อย  
660613 - ตำบลวัดขวาง  
07 - อำเภอสามง่าม
660701 - ตำบลสามง่าม
660702 - ตำบลกำแพงดิน  
660703 - ตำบลรังนก  
660706 - ตำบลเนินปอ  
660707 - ตำบลหนองโสน  
08 - อำเภอทับคล้อ
660801 - ตำบลทับคล้อ  
660802 - ตำบลเขาทราย  
660803 - ตำบลเขาเจ็ดลูก  
660804 - ตำบลท้ายทุ่ง  
09 - อำเภอสากเหล็ก
660901 - ตำบลสากเหล็ก
660902 - ตำบลท่าเยี่ยม  
660903 - ตำบลคลองทราย  
660904 - ตำบลหนองหญ้าไทร  
660905 - ตำบลวังทับไทร  
10 - อำเภอบึงนาราง
661001 - ตำบลห้วยแก้ว  
661002 - ตำบลโพธิ์ไทรงาม  
661003 - ตำบลแหลมรัง  
661004 - ตำบลบางลาย  
661005 - ตำบลบึงนาราง
11 - อำเภอดงเจริญ
661101 - ตำบลวังงิ้วใต้  
661102 - ตำบลวังงิ้ว  
661103 - ตำบลห้วยร่วม  
661104 - ตำบลห้วยพุก  
661105 - ตำบลสำนักขุนเณร  
12 - อำเภอวชิรบารมี
661201 - ตำบลบ้านนา
661202 - ตำบลบึงบัว
661203 - ตำบลวังโมกข์
661204 - ตำบลหนองหลุม
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.