ข้อมูลตำบล จังหวัดราชบุรี
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดราชบุรี
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
700101 - ตำบลหน้าเมือง  
700102 - ตำบลเจดีย์หัก
700103 - ตำบลดอนตะโก
700104 - ตำบลหนองกลางนา  
700105 - ตำบลห้วยไผ่  
700106 - ตำบลคุ้งน้ำวน  
700107 - ตำบลคุ้งกระถิน  
700108 - ตำบลอ่างทอง  
700109 - ตำบลโคกหม้อ  
700110 - ตำบลสามเรือน
700111 - ตำบลพิกุลทอง  
700112 - ตำบลน้ำพุ  
700113 - ตำบลดอนแร่  
700114 - ตำบลหินกอง
700115 - ตำบลเขาแร้ง  
700116 - ตำบลเกาะพลับพลา
700117 - ตำบลหลุมดิน
700118 - ตำบลบางป่า  
700120 - ตำบลคูบัว
700121 - ตำบลท่าราบ  
700122 - ตำบลบ้านไร่
700123 - เทศบาลหลักเมือง  
02 - อำเภอจอมบึง
700201 - ตำบลจอมบึง  
700202 - ตำบลปากช่อง
700203 - ตำบลเบิกไพร  
700204 - ตำบลด่านทับตะโก
700205 - ตำบลแก้มอ้น
700206 - ตำบลรางบัว  
03 - อำเภอสวนผึ้ง
700301 - ตำบลสวนผึ้ง  
700302 - ตำบลป่าหวาย  
700304 - ตำบลท่าเคย  
700307 - ตำบลตะนาวศรี
04 - อำเภอดำเนินสะดวก
700401 - ตำบลดำเนินสะดวก
700402 - ตำบลประสาทสิทธิ์
700403 - ตำบลศรีสุราษฎร์  
700404 - ตำบลตาหลวง  
700405 - ตำบลดอนกรวย
700406 - ตำบลดอนคลัง
700407 - ตำบลบัวงาม
700408 - ตำบลบ้านไร่  
700409 - ตำบลแพงพวย  
700410 - ตำบลสี่หมื่น
700411 - ตำบลท่านัด  
700412 - ตำบลขุนพิทักษ์
700413 - ตำบลดอนไผ่  
05 - อำเภอบ้านโป่ง
700501 - ตำบลบ้านโป่ง  
700502 - ตำบลท่าผา  
700503 - ตำบลกรับใหญ่  
700504 - ตำบลปากแรต  
700505 - ตำบลหนองกบ  
700506 - ตำบลหนองอ้อ
700507 - ตำบลดอนกระเบื้อง
700508 - ตำบลสวนกล้วย  
700509 - ตำบลนครชุมน์  
700510 - ตำบลบ้านม่วง  
700511 - ตำบลคุ้งพยอม  
700512 - ตำบลหนองปลาหมอ  
700513 - ตำบลเขาขลุง  
700514 - ตำบลเบิกไพร
700515 - ตำบลลาดบัวขาว  
06 - อำเภอบางแพ
700601 - ตำบลบางแพ  
700602 - ตำบลวังเย็น  
700603 - ตำบลหัวโพ
700604 - ตำบลวัดแก้ว  
700605 - ตำบลดอนใหญ่  
700606 - ตำบลดอนคา
700607 - ตำบลโพหัก  
07 - อำเภอโพธาราม
700701 - ตำบลโพธาราม  
700702 - ตำบลดอนกระเบื้อง  
700703 - ตำบลหนองโพ
700704 - ตำบลบ้านเลือก  
700705 - ตำบลคลองตาคต
700706 - ตำบลบ้านฆ้อง
700707 - ตำบลบ้านสิงห์
700708 - ตำบลดอนทราย
700709 - ตำบลเจ็ดเสมียน  
700710 - ตำบลคลองข่อย  
700711 - ตำบลชำแระ  
700712 - ตำบลสร้อยฟ้า  
700713 - ตำบลท่าชุมพล  
700714 - ตำบลบางโตนด  
700715 - ตำบลเตาปูน  
700716 - ตำบลนางแก้ว  
700717 - ตำบลธรรมเสน  
700718 - ตำบลเขาชะงุ้ม  
700719 - ตำบลหนองกวาง  
08 - อำเภอปากท่อ
700801 - ตำบลทุ่งหลวง  
700802 - ตำบลวังมะนาว
700803 - ตำบลดอนทราย  
700804 - ตำบลหนองกระทุ่ม  
700805 - ตำบลปากท่อ
700806 - ตำบลป่าไก่
700807 - ตำบลวัดยางงาม  
700808 - ตำบลอ่างหิน
700809 - ตำบลบ่อกระดาน  
700810 - ตำบลยางหัก  
700811 - ตำบลวันดาว
700812 - ตำบลห้วยยางโทน  
09 - อำเภอวัดเพลง
700901 - ตำบลเกาะศาลพระ
700902 - ตำบลจอมประทัด
700903 - ตำบลวัดเพลง
10 - กิ่งอำเภอบ้านคา
701001 - ตำบลบ้านคา  
701002 - ตำบลบ้านบึง  
701003 - ตำบลหนองพันจันทร์  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.