ข้อมูลตำบล จังหวัดเพชรบุรี
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
760101 - ตำบลท่าราบ  
760102 - ตำบลคลองกระแซง  
760103 - ตำบลบางจาน  
760104 - ตำบลนาพันสาม  
760105 - ตำบลธงชัย
760106 - ตำบลบ้านกุ่ม  
760107 - ตำบลหนองโสน  
760108 - ตำบลไร่ส้ม
760109 - ตำบลเวียงคอย  
760110 - ตำบลบางจาก  
760111 - ตำบลบ้านหม้อ
760112 - ตำบลต้นมะม่วง  
760113 - ตำบลช่องสะแก
760114 - ตำบลนาวุ้ง
760115 - ตำบลสำมะโรง  
760116 - ตำบลโพพระ  
760117 - ตำบลหาดเจ้าสำราญ  
760118 - ตำบลหัวสะพาน  
760119 - ตำบลต้นมะพร้าว  
760120 - ตำบลวังตะโก  
760121 - ตำบลโพไร่หวาน
760122 - ตำบลดอนยาง  
760123 - ตำบลหนองขนาน  
760124 - ตำบลหนองพลับ  
02 - อำเภอเขาย้อย
760201 - ตำบลเขาย้อย
760202 - ตำบลสระพัง
760203 - ตำบลบางเค็ม  
760204 - ตำบลทับคาง  
760205 - ตำบลหนองปลาไหล  
760206 - ตำบลหนองปรง  
760207 - ตำบลหนองชุมพล  
760208 - ตำบลห้วยโรง  
760209 - ตำบลห้วยท่าช้าง  
760210 - ตำบลหนองชุมพลเหนือ  
03 - อำเภอหนองหญ้าปล้อง
760301 - ตำบลหนองหญ้าปล้อง
760302 - ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ  
760303 - ตำบลยางน้ำกลัดใต้  
760304 - ตำบลท่าตะคร้อ
04 - อำเภอชะอำ
760401 - ตำบลชะอำ  
760402 - ตำบลบางเก่า
760403 - ตำบลนายาง  
760404 - ตำบลเขาใหญ่  
760405 - ตำบลหนองศาลา
760406 - ตำบลห้วยทรายเหนือ  
760407 - ตำบลไร่ใหม่พัฒนา
760408 - ตำบลสามพระยา
760409 - ตำบลดอนขุนห้วย  
05 - อำเภอท่ายาง
760501 - ตำบลท่ายาง  
760502 - ตำบลท่าคอย  
760503 - ตำบลยางหย่อง
760504 - ตำบลหนองจอก  
760505 - ตำบลมาบปลาเค้า
760506 - ตำบลท่าไม้รวก
760507 - ตำบลวังไคร้  
760511 - ตำบลกลัดหลวง  
760512 - ตำบลปึกเตียน
760513 - ตำบลเขากระปุก  
760514 - ตำบลท่าแลง  
760515 - ตำบลบ้านในดง  
06 - อำเภอบ้านลาด
760601 - ตำบลบ้านลาด  
760602 - ตำบลบ้านหาด  
760603 - ตำบลบ้านทาน  
760604 - ตำบลตำหรุ  
760605 - ตำบลสมอพลือ  
760606 - ตำบลไร่มะขาม  
760607 - ตำบลท่าเสน  
760608 - ตำบลหนองกระเจ็ด  
760609 - ตำบลหนองกะปุ  
760610 - ตำบลลาดโพธิ์  
760611 - ตำบลสะพานไกร  
760612 - ตำบลไร่โคก  
760613 - ตำบลโรงเข้  
760614 - ตำบลไร่สะท้อน  
760615 - ตำบลห้วยข้อง  
760616 - ตำบลท่าช้าง  
760617 - ตำบลถ้ำรงค์
760618 - ตำบลห้วยลึก  
07 - อำเภอบ้านแหลม
760701 - ตำบลบ้านแหลม
760702 - ตำบลบางขุนไทร
760703 - ตำบลปากทะเล  
760704 - ตำบลบางแก้ว
760705 - ตำบลแหลมผักเบี้ย  
760706 - ตำบลบางตะบูน  
760707 - ตำบลบางตะบูนออก  
760708 - ตำบลบางครก
760709 - ตำบลท่าแร้ง  
760710 - ตำบลท่าแร้งออก
08 - อำเภอแก่งกระจาน
760801 - ตำบลแก่งกระจาน  
760802 - ตำบลสองพี่น้อง  
760803 - ตำบลวังจันทร์  
760804 - ตำบลป่าเด็ง  
760805 - ตำบลพุสวรรค์  
760806 - ตำบลห้วยแม่เพรียง  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.