ข้อมูลตำบล จังหวัดสงขลา
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดสงขลา
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
900101 - ตำบลบ่อยาง  
900102 - ตำบลเขารูปช้าง
900103 - ตำบลเกาะแต้ว  
900104 - ตำบลพะวง
900105 - ตำบลทุ่งหวัง  
900106 - ตำบลเกาะยอ
02 - อำเภอสทิงพระ
900201 - ตำบลจะทิ้งพระ  
900202 - ตำบลกระดังงา  
900203 - ตำบลสนามชัย  
900204 - ตำบลดีหลวง  
900205 - ตำบลชุมพล  
900206 - ตำบลคลองรี  
900207 - ตำบลคูขุด
900208 - ตำบลท่าหิน
900209 - ตำบลวัดจันทร์  
900210 - ตำบลบ่อแดง  
900211 - ตำบลบ่อดาน  
03 - อำเภอจะนะ
900301 - ตำบลบ้านนา
900302 - ตำบลป่าชิง  
900303 - ตำบลสะพานไม้แก่น  
900304 - ตำบลสะกอม
900305 - ตำบลนาหว้า  
900306 - ตำบลนาทับ  
900307 - ตำบลน้ำขาว  
900308 - ตำบลขุนตัดหวาย  
900309 - ตำบลท่าหมอไทร  
900310 - ตำบลจะโหนง  
900311 - ตำบลคู  
900312 - ตำบลแค  
900313 - ตำบลคลองเปียะ  
900314 - ตำบลตลิ่งชัน
04 - อำเภอนาทวี
900401 - ตำบลนาทวี
900402 - ตำบลฉาง  
900403 - ตำบลนาหมอศรี  
900404 - ตำบลคลองทราย  
900405 - ตำบลปลักหนู  
900406 - ตำบลท่าประดู่  
900407 - ตำบลสะท้อน  
900408 - ตำบลทับช้าง  
900409 - ตำบลประกอบ  
900410 - ตำบลคลองกวาง  
05 - อำเภอเทพา
900501 - ตำบลเทพา
900502 - ตำบลปากบาง  
900503 - ตำบลเกาะสะบ้า  
900504 - ตำบลลำไพล  
900505 - ตำบลท่าม่วง  
900506 - ตำบลวังใหญ่  
900507 - ตำบลสะกอม  
06 - อำเภอสะบ้าย้อย
900601 - ตำบลสะบ้าย้อย
900602 - ตำบลทุ่งพอ  
900603 - ตำบลเปียน  
900604 - ตำบลบ้านโหนด  
900605 - ตำบลจะแหน  
900606 - ตำบลคูหา  
900607 - ตำบลเขาแดง  
900608 - ตำบลบาโหย  
900609 - ตำบลธารคีรี  
07 - อำเภอระโนด
900701 - ตำบลระโนด
900702 - ตำบลคลองแดน  
900703 - ตำบลตาเครียะ
900704 - ตำบลท่าบอน  
900705 - ตำบลบ้านใหม่  
900706 - ตำบลบ่อตรุ
900707 - ตำบลปากแตระ  
900708 - ตำบลพังยาง  
900709 - ตำบลระวะ  
900710 - ตำบลวัดสน  
900711 - ตำบลบ้านขาว  
900712 - ตำบลแดนสงวน  
08 - อำเภอกระแสสินธุ์
900801 - ตำบลเกาะใหญ่  
900802 - ตำบลโรง  
900803 - ตำบลเชิงแส  
900804 - ตำบลกระแสสินธุ์
09 - อำเภอรัตภูมิ
900901 - ตำบลกำแพงเพชร
900902 - ตำบลท่าชะมวง  
900903 - ตำบลคูหาใต้  
900904 - ตำบลควนรู  
900909 - ตำบลเขาพระ  
10 - อำเภอสะเดา
901001 - ตำบลสะเดา  
901002 - ตำบลปริก  
901003 - ตำบลพังลา  
901004 - ตำบลสำนักแต้ว  
901005 - ตำบลทุ่งหมอ  
901006 - ตำบลท่าโพธิ์  
901007 - ตำบลปาดังเบซาร์  
901008 - ตำบลสำนักขาม  
901009 - ตำบลเขามีเกียรติ  
11 - อำเภอหาดใหญ่
901101 - ตำบลหาดใหญ่  
901102 - ตำบลควนลัง
901103 - ตำบลคูเต่า  
901104 - ตำบลคอหงส์
901105 - ตำบลคลองแห
901107 - ตำบลคลองอู่ตะเภา  
901108 - ตำบลฉลุง  
901111 - ตำบลทุ่งใหญ่
901112 - ตำบลทุ่งตำเสา  
901113 - ตำบลท่าข้าม  
901114 - ตำบลน้ำน้อย
901116 - ตำบลบ้านพรุ  
901118 - ตำบลพะตง  
12 - อำเภอนาหม่อม
901201 - ตำบลนาหม่อม
901202 - ตำบลพิจิตร
901203 - ตำบลทุ่งขมิ้น  
901204 - ตำบลคลองหรัง
13 - อำเภอควนเนียง
901301 - ตำบลรัตภูมิ
901302 - ตำบลควนโส
901303 - ตำบลห้วยลึก  
901304 - ตำบลบางเหรียง  
14 - อำเภอบางกล่ำ
901401 - ตำบลบางกล่ำ  
901402 - ตำบลท่าช้าง  
901403 - ตำบลแม่ทอม  
901404 - ตำบลบ้านหาร
15 - อำเภอสิงหนคร
901501 - ตำบลชิงโค  
901502 - ตำบลสทิงหม้อ  
901503 - ตำบลทำนบ  
901504 - ตำบลรำแดง  
901505 - ตำบลวัดขนุน  
901506 - ตำบลชะแล้  
901507 - ตำบลปากรอ  
901508 - ตำบลป่าขาด  
901509 - ตำบลหัวเขา  
901510 - ตำบลบางเขียด  
901511 - ตำบลม่วงงาม  
16 - อำเภอคลองหอยโข่ง
901601 - ตำบลคลองหอยโข่ง  
901602 - ตำบลทุ่งลาน  
901603 - ตำบลโคกม่วง  
901604 - ตำบลคลองหลา
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.