ข้อมูลตำบล จังหวัดพัทลุง
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดพัทลุง
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
930101 - ตำบลคูหาสวรรค์  
930103 - ตำบลเขาเจียก  
930104 - ตำบลท่ามิหรำ
930105 - ตำบลโคกชะงาย  
930106 - ตำบลนาท่อม
930107 - ตำบลปรางหมู่
930108 - ตำบลท่าแค  
930109 - ตำบลลำปำ  
930110 - ตำบลตำนาน
930111 - ตำบลควนมะพร้าว
930112 - ตำบลร่มเมือง
930113 - ตำบลชัยบุรี  
930114 - ตำบลนาโหนด
930115 - ตำบลพญาขัน
02 - อำเภอกงหรา
930201 - ตำบลกงหรา  
930202 - ตำบลชะรัด  
930203 - ตำบลคลองเฉลิม
930204 - ตำบลคลองทรายขาว  
930205 - ตำบลสมหวัง  
03 - อำเภอเขาชัยสน
930301 - ตำบลเขาชัยสน
930302 - ตำบลควนขนุน  
930305 - ตำบลจองถนน  
930306 - ตำบลหานโพธิ์  
930307 - ตำบลโคกม่วง
04 - อำเภอตะโหมด
930401 - ตำบลแม่ขรี
930402 - ตำบลตะโหมด  
930403 - ตำบลคลองใหญ่
05 - อำเภอควนขนุน
930501 - ตำบลควนขนุน  
930502 - ตำบลทะเลน้อย
930504 - ตำบลนาขยาด  
930505 - ตำบลพนมวังก์
930506 - ตำบลแหลมโตนด  
930508 - ตำบลปันแต  
930509 - ตำบลโตนดด้วน
930510 - ตำบลดอนทราย  
930511 - ตำบลมะกอกเหนือ  
930512 - ตำบลพนางตุง
930513 - ตำบลชะมวง  
930516 - ตำบลแพรกหา  
06 - อำเภอปากพะยูน
930601 - ตำบลปากพะยูน
930602 - ตำบลดอนประดู่  
930603 - ตำบลเกาะนางคำ
930604 - ตำบลเกาะหมาก  
930605 - ตำบลฝาละมี  
930606 - ตำบลหารเทา  
930607 - ตำบลดอนทราย  
07 - อำเภอศรีบรรพต
930701 - ตำบลเขาย่า
930702 - ตำบลเขาปู่
930703 - ตำบลตะแพน  
08 - อำเภอป่าบอน
930801 - ตำบลป่าบอน  
930802 - ตำบลโคกทราย
930803 - ตำบลหนองธง  
930804 - ตำบลทุ่งนารี  
930806 - ตำบลวังใหม่  
09 - อำเภอบางแก้ว
930901 - ตำบลท่ามะเดื่อ
930902 - ตำบลนาปะขอ
930903 - ตำบลโคกสัก
10 - อำเภอป่าพะยอม
931001 - ตำบลป่าพะยอม
931002 - ตำบลลานข่อย  
931003 - ตำบลเกาะเต่า  
931004 - ตำบลบ้านพร้าว  
11 - กิ่งอำเภอศรีนครินทร์
931101 - ตำบลชุมพล  
931102 - ตำบลบ้านนา  
931103 - ตำบลอ่างทอง  
931104 - ตำบลลำสินธุ์
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.