ข้อมูลตำบล จังหวัดยะลา
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดยะลา
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
950101 - ตำบลสะเตง  
950102 - ตำบลบุดี  
950103 - ตำบลยุโป
950104 - ตำบลลิดล  
950106 - ตำบลยะลา
950108 - ตำบลท่าสาป  
950109 - ตำบลลำใหม่  
950110 - ตำบลหน้าถ้ำ  
950111 - ตำบลลำพะยา  
950112 - ตำบลเปาะเส้ง  
950114 - ตำบลพร่อน  
950115 - ตำบลบันนังสาเรง  
950116 - ตำบลสะเตงนอก
950118 - ตำบลตาเซะ  
950191 - ศูนย์สินค้า OTOP ยะลา  
02 - อำเภอเบตง
950201 - ตำบลเบตง  
950202 - ตำบลยะรม
950203 - ตำบลตาเนาะแมเราะ
950204 - ตำบลอัยเยอร์เวง
950205 - ตำบลธารน้ำทิพย์
03 - อำเภอบันนังสตา
950301 - ตำบลบันนังสตา
950302 - ตำบลบาเจาะ
950303 - ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
950304 - ตำบลถ้ำทะลุ  
950305 - ตำบลตลิ่งชัน
950306 - ตำบลเขื่อนบางลาง
04 - อำเภอธารโต
950401 - ตำบลธารโต
950402 - ตำบลบ้านแหร  
950403 - ตำบลแม่หวาด
950404 - ตำบลคีรีเขต  
05 - อำเภอยะหา
950501 - ตำบลยะหา  
950502 - ตำบลละแอ
950503 - ตำบลปะแต  
950504 - ตำบลบาโร๊ะ
950506 - ตำบลตาชี
950507 - ตำบลบาโงยซิแน  
950508 - ตำบลกาตอง
06 - อำเภอรามัน
950601 - ตำบลกายูบอเกาะ
950602 - ตำบลกาลูปัง  
950603 - ตำบลกาลอ  
950604 - ตำบลกอตอตือร๊ะ
950605 - ตำบลโกตาบารู  
950606 - ตำบลเกะรอ  
950607 - ตำบลจะกว๊ะ  
950608 - ตำบลท่าธง
950609 - ตำบลเนินงาม  
950610 - ตำบลบาลอ  
950611 - ตำบลบาโงย  
950612 - ตำบลบือมัง  
950613 - ตำบลยะต๊ะ  
950614 - ตำบลวังพญา  
950615 - ตำบลอาซ่อง  
950616 - ตำบลตะโล๊ะหะลอ
07 - อำเภอกาบัง
950701 - ตำบลกาบัง  
950702 - ตำบลบาละ
08 - กิ่งอำเภอกรงปินัง
950801 - ตำบลกรงปินัง
950802 - ตำบลสะเอะ  
950803 - ตำบลห้วยกระทิง  
950804 - ตำบลปุโรง  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.