ข้อมูลตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
840101 - ตำบลตลาด  
840102 - ตำบลมะขามเตี้ย  
840103 - ตำบลวัดประดู่
840104 - ตำบลขุนทะเล
840105 - ตำบลบางใบไม้  
840106 - ตำบลบางชนะ  
840107 - ตำบลคลองน้อย  
840108 - ตำบลบางไทร  
840109 - ตำบลบางโพธิ์  
840110 - ตำบลบางกุ้ง  
840111 - ตำบลคลองฉนาก  
02 - อำเภอกาญจนดิษฐ์
840201 - ตำบลท่าทองใหม่  
840202 - ตำบลท่าทอง  
840203 - ตำบลกะแดะ  
840204 - ตำบลทุ่งกง  
840205 - ตำบลกรูด  
840206 - ตำบลช้างซ้าย  
840207 - ตำบลพลายวาส  
840208 - ตำบลป่าร่อน  
840209 - ตำบลตะเคียนทอง  
840210 - ตำบลช้างขวา  
840211 - ตำบลท่าอุแท  
840212 - ตำบลทุ่งรัง  
840213 - ตำบลคลองสระ  
03 - อำเภอดอนสัก
840301 - ตำบลดอนสัก
840302 - ตำบลชลคราม
840303 - ตำบลไชยคราม  
840304 - ตำบลปากแพรก  
04 - อำเภอเกาะสมุย
840401 - ตำบลอ่างทอง  
840402 - ตำบลลิปะน้อย  
840403 - ตำบลตลิ่งงาม  
840404 - ตำบลหน้าเมือง  
840405 - ตำบลมะเร็ต  
840406 - ตำบลบ่อผุด  
840407 - ตำบลแม่น้ำ  
05 - อำเภอเกาะพะงัน
840501 - ตำบลเกาะพะงัน  
840502 - ตำบลบ้านใต้  
840503 - ตำบลเกาะเต่า
06 - อำเภอไชยา
840601 - ตำบลตลาดไชยา  
840602 - ตำบลพุมเรียง  
840603 - ตำบลเลม็ด  
840604 - ตำบลเวียง  
840605 - ตำบลทุ่ง
840606 - ตำบลป่าเว  
840607 - ตำบลตะกรบ  
840608 - ตำบลโมถ่าย  
840609 - ตำบลปากหมาก  
07 - อำเภอท่าชนะ
840701 - ตำบลท่าชนะ  
840702 - ตำบลสมอทอง  
840703 - ตำบลประสงค์  
840704 - ตำบลคันธุลี
840705 - ตำบลวัง  
840706 - ตำบลคลองพา  
08 - อำเภอคีรีรัฐนิคม
840801 - ตำบลท่าขนอน  
840802 - ตำบลบ้านยาง  
840803 - ตำบลน้ำหัก  
840806 - ตำบลกะเปา  
840807 - ตำบลท่ากระดาน  
840808 - ตำบลย่านยาว  
840809 - ตำบลถ้ำสิงขร
840810 - ตำบลบ้านทำเนียบ
09 - อำเภอบ้านตาขุน
840901 - ตำบลเขาวง  
840902 - ตำบลพะแสง  
840903 - ตำบลพรุไทย  
840904 - ตำบลเขาพัง  
10 - อำเภอพนม
841001 - ตำบลพนม  
841002 - ตำบลต้นยวน  
841003 - ตำบลคลองศก  
841004 - ตำบลพลูเถื่อน  
841005 - ตำบลพังกาญจน์
841006 - ตำบลคลองชะอุ่น
11 - อำเภอท่าฉาง
841101 - ตำบลท่าฉาง  
841102 - ตำบลท่าเคย  
841103 - ตำบลคลองไทร  
841104 - ตำบลเขาถ่าน  
841105 - ตำบลเสวียด  
841106 - ตำบลปากฉลุย  
12 - อำเภอบ้านนาสาร
841201 - ตำบลนาสาร  
841202 - ตำบลพรุพี  
841203 - ตำบลทุ่งเตา  
841204 - ตำบลลำพูน  
841205 - ตำบลท่าชี  
841206 - ตำบลควนศรี  
841207 - ตำบลควนสุบรรณ  
841208 - ตำบลคลองปราบ  
841209 - ตำบลน้ำพุ
841210 - ตำบลทุ่งเตาใหม่  
841211 - ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์  
13 - อำเภอบ้านนาเดิม
841301 - ตำบลบ้านนา  
841302 - ตำบลท่าเรือ  
841303 - ตำบลทรัพย์ทวี  
841304 - ตำบลนาใต้  
14 - อำเภอเคียนซา
841401 - ตำบลเคียนซา  
841402 - ตำบลพ่วงพรมคร
841403 - ตำบลเขาตอก  
841404 - ตำบลอรัญคามวารี  
841405 - ตำบลบ้านเสด็จ  
15 - อำเภอเวียงสระ
841501 - ตำบลเวียงสระ
841502 - ตำบลบ้านส้อง  
841503 - ตำบลคลองฉนวน  
841504 - ตำบลทุ่งหลวง
841505 - ตำบลเขานิพันธ์  
16 - อำเภอพระแสง
841601 - ตำบลอิปัน  
841602 - ตำบลสินปุน  
841603 - ตำบลบางสวรรค์  
841604 - ตำบลไทรขึง  
841605 - ตำบลสินเจริญ  
841606 - ตำบลไทรโสภา  
841607 - ตำบลสาคู  
17 - อำเภอพุนพิน
841701 - ตำบลท่าข้าม
841702 - ตำบลท่าสะท้อน  
841703 - ตำบลลีเล็ด  
841704 - ตำบลบางมะเดื่อ  
841705 - ตำบลบางเดือน  
841706 - ตำบลท่าโรงช้าง
841707 - ตำบลกรูด  
841708 - ตำบลพุนพิน  
841709 - ตำบลบางงอน  
841710 - ตำบลศรีวิชัย  
841711 - ตำบลน้ำรอบ  
841712 - ตำบลมะลวน  
841713 - ตำบลหัวเตย  
841714 - ตำบลหนองไทร
841715 - ตำบลเขาหัวควาย  
841716 - ตำบลตะปาน  
18 - อำเภอชัยบุรี
841801 - ตำบลสองแพรก  
841802 - ตำบลชัยบุรี  
841803 - ตำบลคลองน้อย  
841804 - ตำบลไทรทอง  
19 - กิ่งอำเภอวิภาวดี
841901 - ตำบลตะกุกใต้  
841902 - ตำบลตะกุกเหนือ  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.