ข้อมูลตำบล จังหวัดนราธิวาส
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดนราธิวาส
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
960101 - ตำบลบางนาค  
960102 - ตำบลลำภู
960103 - ตำบลมะนังตายอ  
960104 - ตำบลบางปอ
960105 - ตำบลกะลุวอ  
960106 - ตำบลกะลุวอเหนือ
960107 - ตำบลโคกเคียน
02 - อำเภอตากใบ
960201 - ตำบลเจ๊ะเห
960202 - ตำบลไพรวัน  
960203 - ตำบลพร่อน
960204 - ตำบลศาลาใหม่  
960205 - ตำบลบางขุนทอง  
960206 - ตำบลเกาะสะท้อน  
960207 - ตำบลนานาค  
960208 - ตำบลโฆษิต  
03 - อำเภอบาเจาะ
960301 - ตำบลบาเจาะ
960302 - ตำบลลุโบะสาวอ  
960303 - ตำบลกาเยาะมาตี  
960304 - ตำบลปะลุกาสาเมาะ
960305 - ตำบลบาเระเหนือ  
960306 - ตำบลบาเระใต้
04 - อำเภอยี่งอ
960401 - ตำบลยี่งอ
960402 - ตำบลละหาร  
960403 - ตำบลจอเบาะ  
960404 - ตำบลลุโบะบายะ  
960405 - ตำบลลุโบะบือซา  
960406 - ตำบลตะปอเยาะ
05 - อำเภอระแงะ
960501 - ตำบลตันหยงมัส
960502 - ตำบลตันหยงลิมอ  
960506 - ตำบลบองอ  
960507 - ตำบลกาลิชา
960508 - ตำบลบาโงสะโต
960509 - ตำบลเฉลิม  
960510 - ตำบลมะรือโบตก  
06 - อำเภอรือเสาะ
960601 - ตำบลรือเสาะ
960602 - ตำบลสาวอ
960603 - ตำบลเรียง  
960604 - ตำบลสามัคคี
960605 - ตำบลบาตง  
960606 - ตำบลลาโละ
960607 - ตำบลรือเสาะออก
960608 - ตำบลโคกสะตอ  
960609 - ตำบลสุวารี  
07 - อำเภอศรีสาคร
960701 - ตำบลซากอ
960702 - ตำบลตะมะยูง  
960703 - ตำบลศรีสาคร
960704 - ตำบลเชิงคีรี  
960705 - ตำบลกาหลง  
960706 - ตำบลศรีบรรพต  
08 - อำเภอแว้ง
960801 - ตำบลแว้ง
960802 - ตำบลกายูคละ  
960803 - ตำบลฆอเลาะ
960804 - ตำบลโละจูด
960805 - ตำบลแม่ดง
960806 - ตำบลเอราวัณ  
09 - อำเภอสุคิริน
960901 - ตำบลมาโมง  
960902 - ตำบลสุคิริน
960903 - ตำบลเกียร์
960904 - ตำบลภูเขาทอง  
960905 - ตำบลร่มไทร  
10 - อำเภอสุไหงโกลก
961001 - ตำบลสุไหงโกลก  
961002 - ตำบลป่าเสมัส  
961003 - ตำบลมูโนะ
961004 - ตำบลปูโยะ  
11 - อำเภอสุไหงปาดี
961101 - ตำบลปะลุรู
961102 - ตำบลสุไหงปาดี
961103 - ตำบลโต๊ะเด็ง  
961104 - ตำบลสากอ  
961105 - ตำบลริโก๋  
961106 - ตำบลกาวะ  
12 - อำเภอจะแนะ
961201 - ตำบลจะแนะ  
961202 - ตำบลดุซงญอ
961203 - ตำบลผดุงมาตร  
961204 - ตำบลช้างเผือก  
13 - อำเภอเจาะไอร้อง
961301 - ตำบลจวบ
961302 - ตำบลบูกิต  
961303 - ตำบลมะรือโบออก  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.