สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 92 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา (รหัสโอทอป 140200124701)(OPC53 AY2Stars)53D,532D กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 225 หมู่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : คุณวสันต์ ศรีสุระ โทร : 035 224193, 08 6311 3436
กระจาดจักสานจากไม้ไผ่และหวาย กระจาดจักสานจากไม้ไผ่และหวาย ขนาดกลาง (8550) กลุ่มเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 13/2 หมู่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : นายชาญ ศรีสวัสดิ์ โทร : 08 3023 9684
กระจาดจักสานจากไม้ไผ่และหวาย กระจาดจักสานจากไม้ไผ่และหวาย ขนาดเล็ก (8550) กลุ่มเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 13/2 หมู่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : นายชาญ ศรีสวัสดิ์ โทร : 08 3023 9684
กระบุงขันหมากจักสานจากไม้ไผ่และหวาย กระบุงขันหมากจักสานจากไม้ไผ่และหวาย (8550) กลุ่มเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 13/2 หมู่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : นายชาญ ศรีสวัสดิ์ โทร : 08 3023 9684
กระเป๋าจักสานจากไม้ไผ่และหวาย กระเป๋าจักสานจากไม้ไผ่และหวาย (8550) กลุ่มเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 13/2 หมู่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : นายชาญ ศรีสวัสดิ์ โทร : 08 3023 9684
กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า ทรงต่างๆ ตัดเย็บจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879
กระเป๋าผ้า ทรงกลมปากรูด กระเป๋าผ้า ทรงกลมปากรูด สีขาว ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงกลมปากรูด กระเป๋าผ้า ทรงกลมปากรูด สีดำ ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงกลมปากรูดเล็ก กระเป๋าผ้า ทรงกลมปากรูดเล็ก สีฟ้า ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงตั้งสี่เหลี่ยม กระเป๋าผ้า ทรงตั้งสี่เหลี่ยม สีฟ้า ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงตั้งสี่เหลี่ยม กระเป๋าผ้า ทรงตั้งสี่เหลี่ยม สีแดง ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงปากรูดสายยาว กระเป๋าผ้า ทรงปากรูดสายยาว สีดำเขียว ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงปากรูดสายยาว กระเป๋าผ้า ทรงปากรูดสายยาว สีแดง ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงสะพายสายคู่ยาว กระเป๋าผ้า ทรงสะพายสายคู่ยาว สีแดง ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงสะพายสายคู่ยาว กระเป๋าผ้า ทรงสะพายสายคู่ยาว สีขาว ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงสะพายสายคู่ยาว กระเป๋าผ้า ทรงสะพายสายคู่ยาว สีฟ้า ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงสะพายสายคู่ยาว กระเป๋าผ้า ทรงสะพายสายคู่ยาว สีชมพู ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงสี่เหลี่ยมสายเดี่ยว กระเป๋าผ้า ทรงสี่เหลี่ยมสายเดี่ยว สีดำ ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กระเป๋าผ้า ทรงสี่เหลี่ยมหูเหล็ก กระเป๋าผ้า ทรงสี่เหลี่ยมหูเหล็ก สีดำ ทำจากผ้าสำลีและผ้ากำมะหยี่ กลุ่มกระเป๋าผ้า 4/1 ม.3 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลรัตน์ โทร :01-4803879, 09 0421513
กล่องกระดาษสา (2 ดาว ปี 2555) กล่องกระดาษสา (รหัสโอทอป 14020003778849) (OPC55 AY2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 225 หมู่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : คุณวสันต์ ศรีสุระ โทร : 035 224193, 08 6311 3436
ขนมบ้าบิ่น ภัณฑ์ เป็นขนมหวานบรรจุกล่องพลาสติก ประมาณ 5 – 10 ชิ้น กลุ่มชุมชนซอยแสนสุข บ้านเลขที่ 448/26 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ นางมะลิวัลย์ จารุพันธ์ โทร. 035-341269 E-mail:cdayu@hotmail.com
ขนมบ้าบิ่น "คงเจริญรส" เป็นขนมหวานบรรจุกล่องพลาสติก ประมาณ 5-10 ชิ้น กลุ่มชุมชนวัดกลาง 592/5 ถ.เทศบาล 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ นางพยอม คงเจริญรส โทร. 035-342445 E-mail:cdayu@hotmail.com
ขนมบ้าบิ่น "แม่อู๊ด" เป็นขนมหวานบรรจุกล่องพลาสติก ประมาณ 5 – 10 ชิ้น ชุมชนตลาดวัดหนองแห้ว 401 ถ.เลียบริมแม่น้ำป่าสัก ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ นางสาวสงัด ทับทิมทอง โทร. 035-222508 E-mail:cdayu@hotmail.com
ขนมบ้าบิ่น(มะพร้าวอ่อน) เป็นขนมหวานบรรจุกล่องพลาสติก ประมาณ 5 – 10 ชิ้น ชุมชนตลาดหม่อมเจ้า 115 ตลาดหม่อมเจ้า 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ นางภัทรา ทองพูล โทร.035-341225 E-mail:cdayu@hotmail.com
ขนมบ้าบิ่นท่าเรือ (4 ดาว ปี 2552) ขนมบ้าบิ่นท่าเรือ (รหัสโอทอป 140200414701) กลุ่มขนมบ้าบิ่นและมะขามคลุกท่าหลวง 2/76-77 หมู่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18270 ติดต่อ : คุณสุภา แสงสว่าง โทร : 035 343152
ขนมบ้าบิ่นท่าเรือ (4 ดาว ปี 2553) ขนมบ้าบิ่นท่าเรือ (รหัสโอทอป 140200414701)(OPC53 AY4Stars)53A,534A กลุ่มขนมบ้าบิ่นและมะขามคลุกท่าหลวง 2/76-77 หมู่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18270 ติดต่อ : คุณสุภา แสงสว่าง โทร : 035 343152
ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนท่าเรือ ภัณฑ์ เป็นขนมหวานบรรจุกล่องพลาสติก ประมาณ 5 – 10 ชิ้น ชุมชนซอยแสนสุข 46/4 ซอยแสนสุข 2 ถ.เทศบาล 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ นางทองสุก พึ่งเณร โทร. 035-341493 E-mail:cdayu@hotmail.com
ขนมบ้าบิ่นแม่เสียน ทูลเกล้าฯ เป็นขนมหวานบรรจุกล่องพลาสติก ประมาณ 5 – 10 ชิ้น ชุมชนตลาดวัดหนองแห้ว บ้านเลขที่ 413/6 ตรงข้ามธนาคารนครหลวงไทย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-342409 E-mail:cdayu@hotmail.com
ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง ไร้สาร บรรจุถุง ขนาด 1 กิโลกรัม (8550) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชีวเกษตรสัมพันธ์ 10/4 บางตะไลย์ หมู่ 5 ท่าเรือ-นครหลวง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : นายสมเจตน์ โมราวงษ์ โทร : 080 6682915, 089 330 9123
ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง ไร้สารบรรจุถุง ขนาด 2 กิโลกรัม (8550) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชีวเกษตรสัมพันธ์ 10/4 บางตะไลย์ หมู่ 5 ท่าเรือ-นครหลวง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : นายสมเจตน์ โมราวงษ์ โทร : 080 6682915, 089 330 9123

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 92 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.