สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 113 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ไข่เค็มใบเตยบ้านโพธิ์ (รหัสโอทอป 240500445201)(OPC53 CC2Stars)53A,532A กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ 94/2 หมู่ 3 บ้านหมู่ใหญ่ ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณอัจจนา ท้วมละมูล โทร : 038 577139, 08 9932 7943
กระจาดก้านมะพร้าว 2 ขอบ กระจาดก้านมะพร้าว 2 ขอบ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกระสังข์ 110 ม.6 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นางบังอร พนมผา โทร :01-4148522 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
กระเช้าก้านมะพร้าวแปดเหลี่ยม กระเช้าก้านมะพร้าวแปดเหลี่ยม กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกระสังข์ 110 ม.6 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นางบังอร พนมผา โทร :01-4148522 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
กล้วยแปรรูป กล้วยฉาบบรรจุในถุง น้ำหนัก 1 ขีด จำหน่ายถุงละ 10 บาท น้ำหนัก 2 ขีด จำหน่ายถุงละ 20 บาท น้ำหนัก 1 กก. จำหน่ายกก.ละ 60 บาท กลุ่มสตรีตำบลบ้านโพธิ์ นางนงเยาว์ ศรีวิไลสกุลวงค์ 71/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.(038)587070
กล้วยไม้ไทย ปลูกเพื่อจำหน่ายพันธุ์และดอก กลุ่มสตรีสมุนไพรพัฒนา 35/3 หมู่ 12 บ้านคลอง 16 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณมยุรฉาย อักษรดี โทร : 081 8027613
กล้วยไม้แบบกระถาง ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มอาชีพสตรีตำบลท่าพลับ 84/3 ม.1 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นางประไพ แซ่เล้า โทร. 01-5755844 หรือ ติดต่อ คุณชนิดา โทร. 01-6822683 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้น (รหัสโอทอป 240500244701) กลุ่มตัดเย็บกางเกงขาสั้น 54/1 ดอนสีนนท์ หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : นายลอย หมอกเจริญ โทร : 08-3598-7099, 0-388-50531
กุนเชียง กุนเชียง (รหัสโอทอป 240500404903) กลุ่มสตรีสมุนไพรพัฒนา 35/3 หมู่ 12 บ้านคลอง 16 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณมยุรฉาย อักษรดี โทร : 081 8027613
ขนมดอกจอก เป็นขนมที่มีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล น้ำกะทิ นำมาทอด รับประทานเป็นอาหารว่าง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลคลองบ้านโพธิ์ ที่ทำการ อบต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นายอดินันท์ ศรีตระกูล โทร :01-4361894 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ขนมเปี๊ยสมุนไพร ขนมเปี๊ยสมุนไพร (NP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรการเคหะฉะเชิงเทรา 59/216 หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณโชติกา ช่องท้วม โทร : 08-9750-0577, 0-3857-8166
ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะเป็นขนมหวานไส้ทำจากถั่วเขียว กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางนพวรรณ กุลละวณิชย์ โทร.(038)577044 หรือ ส่งขายตามสั่งและขายในหมู่บ้าน ตำบลใกล้เคียง จำหน่ายตามสถานที่ราชการและจัดนิทรรศการงานของจังหวัด
ขนมเปี๊ยะสมุนไพร ขนมเปี๊ยะสมุนไพร (รหัสโอทอป 240500344701) กลุ่มแม่บ้านเกษตรการเคหะฉะเชิงเทรา 59/216 หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณโชติกา ช่องท้วม โทร : 08-9750-0577, 0-3857-8166
ข้าวเกรียบปลาฉลาด ข้าวเกรียบปลาฉลาดบรรจุถุง มีทั้งดิบและทอดแล้ว กลุ่มข้าวเกรียบปลาฉลาด 73 ม.5 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นางอารีมะ ตุลอบี โทร :038-595796 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบฟักทอง (11848) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีมงคลพัฒนา 78/1 หมู่ที่ 4 บ้านแหลมประดู่ ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : คุณมณฑา คำขำ โทร : 08 7031 8589
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ เป็นข้าวหอมมะลิที่ผลิตด้วยเครื่องมือโบราณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกระสังข์ 110 ม.6 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นางบังอร พนมผา โทร :01-4148522 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ขิงดอง นางวิไล ประเสริฐศิลป์ โทร.(038)577313
ใข่เค็มในกล่อง ใข่เค็มในกล่อง (9953) กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ 94/2 หมู่ 3 บ้านหมู่ใหญ่ ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณอัจจนา ท้วมละมูล โทร : 038 577139, 08 9932 7943
ไข่ไก่ ไข่ไก่สดจากฟาร์ม กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ ม.3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นางฉะอ้อน สราสำรวย โทร :038-587247 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ไข่ไก่ ไข่ไก่สดจากฟาร์ม สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นายมาโนช ชูทับทิม โทร :038-595444 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ไข่ไก่สด ไข่ไก่สด แผงละ 30 ฟอง (9953) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นายมาโนช ชูทับทิม โทร :038-595444 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ไข่ไก่สด ไข่ไก่สด บรรจุลังละ 30 ฟอง (9953) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นายมาโนช ชูทับทิม โทร :038-595444 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ไข่ไก่สด ไข่ไก่สด บรรจุกล่องละ 60 ฟอง (9953) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นายมาโนช ชูทับทิม โทร :038-595444 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ไข่ไก่สด (5 ดาว ปี 2553) ไข่ไก่สด (รหัสโอทอป 240500414701)(OPC53 CC5Stars)53A,535A สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นายมาโนช ชูทับทิม โทร :038-595444 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ไข่เค็ม เป็นไข่เค็มกลิ่นใบเตย ไข่ขาวไม่เค็มจัด ไข่แดงใบใหญ่และแดงดี คุณอัจจนา ท้ามละมูล โทร.01-5777047
ไข่เค็ม ไข่เค็มชนิดดอง กลุ่มอาชีพสตรีผลิตไข่เค็ม 26/1 ม.4 ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นางสุนันท์ มณีนพรัตน์ โทร :038-587247 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ไข่เค็ม ไข่เค็ม ทำจากไข่เป็ดสด ฟอกด้วยดินสอพองกับใบเตย และต้มด้วยน้ำใบเตย ไข่แดง ไข่ขาว ไม่เค็มจัด กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ 94/2 หมู่ 3 บ้านหมู่ใหญ่ ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณอัจจนา ท้วมละมูล โทร : 038 577139, 08 9932 7943
ไข่เค็ม ไข่เค็มชนิดต้มสุก บรรจุใส่ชะลอม จำนวน 10 ฟอง (11848) กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ 94/2 หมู่ 3 บ้านหมู่ใหญ่ ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณอัจจนา ท้วมละมูล โทร : 038 577139, 08 9932 7943
ไข่เค็มกลิ่นใบเตย ไข่เค็มกลิ่นใบเตย "บ้านโพธิ์" (26148)(OTOP) กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ 94/2 หมู่ 3 บ้านหมู่ใหญ่ ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณอัจจนา ท้วมละมูล โทร : 038 577139, 08 9932 7943
ไข่เค็มใบเตยบ้านโพธิ์ ไข่เค็มใบเตยบ้านโพธิ์ (รหัสโอทอป 240500445201) กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ 94/2 หมู่ 3 บ้านหมู่ใหญ่ ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณอัจจนา ท้วมละมูล โทร : 038 577139, 08 9932 7943
ไข่เค็มแพ็ก 4 ฟอง ไข่เค็มแพ็ก 4 ฟอง (9953) กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ 94/2 หมู่ 3 บ้านหมู่ใหญ่ ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณอัจจนา ท้วมละมูล โทร : 038 577139, 08 9932 7943

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 113 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.