สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 115 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา (รหัสโอทอป 330400284701)(OPC53 SSK2Stars)53D,532D กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 68 หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณประยูร แสงดี โทร : 0 9042 3944 , 0 4561 4603
ผ้าห่มใยสังเคราะห์ (รหัสโอทอป 330400354901)(OPC53 SSK2Stars)53C,532C กลุ่มออมทรัพย์บ้านมะลิวัลย์ 70 มะลิวัลย์ หมู่ 9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : นางวิจิตร มะลิ โทร :045-661825 e-mail : cdsrisaket@chaiyo.com
ตะกร้า-แจกันเถาวัลย์ (รหัสโอทอป 330400294701)(OPC53 SSK3Stars)53D,533D กลุ่มตะกร้าเครือเถาว์วัลย์-แจกัน 86 หมู่ 6 บ้านผือเก่า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณคำฟอง ทุมมากรณ์ โทร : 08 7253 3147
ผ้าห่มสไบลายขิต (รหัสโอทอป 330400104701)(OPC53 SSK3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าบ้านด่านเหนือ 18 ด่านเหนือ หมู่ 3 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อ : นางแพงศรี สายสิม โทร : 08-7257-5243
กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 330400624901)(OPC53 SSK2Stars)53A,532A กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง 140 นาเหนือ หมู่ 18 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33160 ติดต่อ : นางเพ็ญประภา ไชยันโต โทร :08 9283 3873
ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 330400384701)(OPC53 SSK3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนเปือย 206 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทร :08 7966 0585
แจกันเครือเถาวัลย์ (รหัสโอทอป 330400554901)(OPC53 SSK3Stars)53D,533D กลุ่มแจกันเครือเถาวัลย์ 411 หมู่ที่ 3 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
กระเทียม เป็นกระเทียมพันธุ์ดี กลีบใหญ่ เก็บไว้ได้นาน กลุ่มหอม-กระเทียม 18 หมู่ที่ 7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : นางหนูเพียร อนุเคน โทร : 081 393 1421
กระเทียม กระเทียม (2350) กลุ่มหอม-กระเทียม 18 หมู่ที่ 7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : นางหนูเพียร อนุเคน โทร : 081 393 1421
กระเทียม (4 ดาว ปี 2553) กระเทียม (รหัสโอทอป 330400464701)(OPC53 SSK4Stars) กลุ่มหอม-กระเทียม 18 หมู่ที่ 7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : นางหนูเพียร อนุเคน โทร : 081 393 1421
กระเทียมแคปซูล กระเทียมแคปซูลมีสรรพคุณ ลดไขมันในเส้นเลือด ขับลมในลำใส้ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการแพทย์ไทย กลุ่ม สกก.สวนฟ้านาบุญศีรษะอโศก จำกัด เลขที่ 270 หมู่ที่ 15 บ้านศรีสะอโศก ต.กระแซง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อ : นางสาวนวลขจร สุวรรณ โทร :045-635767, 662602
กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง (2 ดาว ปี 2555) กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 33040007931873) (OPC55 SSK2Stars)55A,552A,OPC552 กลุ่มหอม-กระเทียม 18 หมู่ที่ 7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : นางหนูเพียร อนุเคน โทร : 081 393 1421
กระเทียมโทนดองสามรส กระเทียมโทนดองสามรส (รหัสโอทอป 330400625202) กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง 140 นาเหนือ หมู่ 18 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33160 ติดต่อ : นางเพ็ญประภา ไชยันโต โทร :08 9283 3873
กระเทียมโทนดองสามรส (4 ดาว ปี 2555) กระเทียมโทนดองสามรส (รหัสโอทอป 330400077) (OPC55 SSK4Stars)55A,554A,OPC554 กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง 140 นาเหนือ หมู่ 18 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33160 ติดต่อ : นางเพ็ญประภา ไชยันโต โทร :08 9283 3873
ข้าวกล้องศีรษะอโศก เป็นข้าวกล้องที่ผลิตจากข้าวไร้สารพิษของเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย ไม่ขัดขาว บรรจุถุง 50 กก. 5 กก. 2 กก. กลุ่ม สกก.สวนฟ้านาบุญศีรษะอโศก จำกัด หมู่ที่ 15 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ติดต่อ : นางสาวนวลขจร สุวรรณ์ โทร :(045) 635691, 635767
ข้าวเกรียบ เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันเทศ ฟักทอง มะละกอ มาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ(Coop) กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชำม่วง 50 หมู่ที่ 5 บ้านชำม่วง ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อ : นางศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ โทร :045-661825 e-mail : cdsrisaket@chaiyo.com
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (3150) กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เลขที่ 76 บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : นายทวี สุนทรโชค โทร :08-9845-7366
ไข่เค็ม ไข่เค็มไอโอดีน กลุ่มอาชีพสตรีไข่เค็ม เลขที่ 207 หมู่7 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : นางจารุวรรณ อุ่ยสันติวงศ์ โทร :01 999-1925
คุ๊กกี้ตัวหนอนใส้สัปปะรด (3 ดาว ปี 2552) คุ๊กกี้ตัวหนอนใส้สัปปะรด (รหัสโอทอป 330400224901) กลุ่มแม่บ้านตาเกษทำขนม 144 หมู่ 7 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณสมจิตร กุดเป่ง
คุ๊กกี้ตัวหนอนใส้สัปปะรด (4 ดาว ปี 2553) คุ๊กกี้ตัวหนอนใส้สัปปะรด (รหัสโอทอป 330400224901)(OPC53 SSK4Stars) กลุ่มแม่บ้านตาเกษทำขนม 144 หมู่ 7 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณสมจิตร กุดเป่ง
คุ๊กกี้เนย (3 ดาว ปี 2555) คุ๊กกี้เนย (รหัสโอทอป 330400073) (OPC55 SSK3Stars)55A,553A,OPC553 กลุ่มแม่บ้านตาเกษทำขนม 144 หมู่ 7 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณสมจิตร กุดเป่ง
โคมไฟ เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการนำร่องของกระทรวงพาณิชย์ ได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบมืออาชีพ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยใช้เครื่องหมายการค้า "ภูมิไทย" เป็นเครื่องหมายด้วยกันทั้งประเทศ กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านนาขนวน หมู่ 7 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อ : นางจันทร์ ไชยภักดี ติดต่อ : นางสาวหนูเพียร โพธิ์เศษ โทร :(045) 33110, (01) 8497263 e-mail : cdsrisaket@chaiyo.com
จักรยานเถาวัลย์ จักรยาน(จำลอง) จากเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น กลุ่มสตรีบ้านกระบี่ 226 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : นางประยูร พิมาทัย โทร :01 - 5933744
แจกันกระบอกไม้ไผ่ แจกันกระบอกไม้ไผ่ (12350) กลุ่มตะกร้าเครือเถาว์วัลย์-แจกัน 86 หมู่ 6 บ้านผือเก่า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณคำฟอง ทุมมากรณ์ โทร : 08 7253 3147
แจกันเถาวัลย์ แจกันเถาวัลย์ (12350) กลุ่มตะกร้าเครือเถาว์วัลย์-แจกัน 86 หมู่ 6 บ้านผือเก่า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณคำฟอง ทุมมากรณ์ โทร : 08 7253 3147
แจกันเถาวัลย์ แจกันเถาวัลย์ (12350) กลุ่มตะกร้าเครือเถาว์วัลย์-แจกัน 86 หมู่ 6 บ้านผือเก่า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณคำฟอง ทุมมากรณ์ โทร : 08 7253 3147
แจกันเถาวัลย์ แจกันเถาวัลย์ (12350) กลุ่มตะกร้าเครือเถาว์วัลย์-แจกัน 86 หมู่ 6 บ้านผือเก่า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณคำฟอง ทุมมากรณ์ โทร : 08 7253 3147
แจกันทำจากเถาวัลย์ (2 ดาว ปี 2555) แจกันทำจากเถาวัลย์ (รหัสโอทอป 33040007231218) (OPC55 SSK2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มตะกร้าเครือเถาว์วัลย์-แจกัน 86 หมู่ 6 บ้านผือเก่า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณคำฟอง ทุมมากรณ์ โทร : 08 7253 3147
ดอกไม้จากใบลาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบลาน (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 68 หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณประยูร แสงดี โทร : 0 9042 3944 , 0 4561 4603
ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ (รหัสโอทอป 330401145202) กลุ่มประดิษฐ์แจกันดอกไม้บ้านพรทิพย์ 98 พรทิพย์ หมู่ 6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : กลุ่มประดิษฐ์แจกันดอกไม้บ้านพรทิพย์ โทร :08 1360 1882

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 115 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.