สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 20 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 402500174701)(OPC53 KK3Stars) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ทอผ้าไหม) 65 หมู่ 2 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางอัมพร สีเกิ้ง โทร : 043 281387 , 087 215 0285
ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 402501045301)(OPC53 KK2Stars)53C,532C กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเปือยใหญ่ 113 หมู่ 1บ้านเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณสง่า หารดี โทร : 081 263 4579
เข็มกลัดติดเสื้อ ใช้ติดเสื้อสีสันสวยงาม(OTOP) กลุ่มทำเข็มกลัดติดเสื้อเทศบาลโนนศิลา 127 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ หาญขั้นคิด โทร 043 281113
แชมพู ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด(OTOP) กลุ่มผลิตแชมพูบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 34 หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นายบุปผา ทองชื่น โทร : 06 2289407
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม นำรังไหมมาตัดเป็นดอกไม้ เช่นดอกมะลิ ดอกกุหลาบ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ต.โนนแดง กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางทองสา โนนทะเสน โทร :043 281119 (สนง.พัฒนาชุมชน กิ่ง อ.โนนศิลา)
น้ำผึ้งป่า เป็นน้ำผึ้งตามธรรมชาติ จำหน่ายได้ทั้งรังและบีบน้ำหวานบรรจุภาชนะ กลุ่มน้ำผึ้งป่า บ้านตอประดู่ หมู่5 ต.โนนศิลา กิ๋ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางรำญวน มนตรี โทร :09 842-0025
น้ำผึ้งป่า (4 ดาว ปี 2555) น้ำผึ้งป่า (รหัสโอทอป 40250001110819) (OPC55 KK4Stars)55B,554B,OPC554 กลุ่มน้ำผึ้งป่า บ้านตอประดู่ หมู่5 ต.โนนศิลา กิ๋ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางรำญวน มนตรี โทร :09 842-0025
ปลาร้าบอง ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง บรรจุใส่กระป๋อง สามารถรับประทานได้ทันที คุณภาพดี มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย กลุ่มทำปลาร้าบอง หมู่ 4 บ้านห้วยเสียว ต.หนองปลาหมอ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางสง่า บุญพามา โทร : 043 281119 (คุณบุศราวรรณ)
ผ้าคลุมไหล่ (5 ดาว ปี 2553) ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 402501065301)(OPC53 KK5Stars)53C,535C กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขี้เห็น 67 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : โทร : 08 7485 9166
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ (3150) กลุ่มทอผ้าฝ้าย 24 หมู่ 2 ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางสมนึก ยุพิน โทร : 086 2326841
ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ 5 บ้านชาติ ต.เปือยใหญ่ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางสาคร ปลื้มอาพร โทร : 043 281119 (คุณบุศราวรรณ)
ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ (3150) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ทอผ้าไหม) 65 หมู่ 2 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางอัมพร สีเกิ้ง โทร : 043 281387 , 087 215 0285
ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 402500174701)(OPC52 KK4Stars)52C,524C กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ทอผ้าไหม) 65 หมู่ 2 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางอัมพร สีเกิ้ง โทร : 043 281387 , 087 215 0285
ผ้าไหมมัดหมี่ (4 ดาว ปี 2553) ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 402501055301)(OPC53 KK4Stars)53C,534C กลุ่มทอผ้าไหม 41 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 โทร :08 9581 8411
ผ้าไหมมัดหมี (2 ดาว ปี 2555) ผ้าไหมมัดหมี (รหัสโอทอป 402500001238) (OPC55 KK2Stars)55C,552C,OPC552 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ทอผ้าไหม) 65 หมู่ 2 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางอัมพร สีเกิ้ง โทร : 043 281387 , 087 215 0285
ผ้าไหมมัดหมี่ (4 ดาว ปี 2555) ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 402500030) (OPC55 KK4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเปือยใหญ่ 113 หมู่ 1บ้านเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณสง่า หารดี โทร : 081 263 4579
ผ้าไหมมัดหมี่ (4 ดาว ปี 2555) ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 402500030) (OPC55 KK4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเปือยใหญ่ 113 หมู่ 1บ้านเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณสง่า หารดี โทร : 081 263 4579
ผ้าไหมมัดหมี่ (5 ดาว ปี 2555) ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 40250002736313) (OPC55 KK5Stars)55C,555C,OPC555 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านหัน 50 หมู้ 1ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางแก้ว เถาทิพย์ โทร : 09 0027 9681 e-mail : cddKhonKaen@Chaiyo.com
เส้นไหม ผลิตเส้นไหมเพื่อจำหน่าย เฉลี่ยผลิตได้เดือนละ 250 กิโลกรัม ๆ ละ 950 บาท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านหัน 50 หมู้ 1ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางแก้ว เถาทิพย์ โทร : 09 0027 9681 e-mail : cddKhonKaen@Chaiyo.com
หมี่ลายนกยูงและลายผักแว่น หมี่ลายนกยูงและลายผักแว่น (3150) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเปือยใหญ่ 113 หมู่ 1บ้านเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณสง่า หารดี โทร : 081 263 4579

หน้าที่ : 1 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 20 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.