สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 60 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
เสื่อกก (รหัสโอทอป 451000785201)(OPC53 RE2Stars)53D,532D กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านนาแซง เลขที่ 19 ม.2 บ้านนาแซง ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ: นางธนพร วงศ์อนุ โทร :043-548243 e-mail : cdd.roi-et@thaimail.com
ทอเสื่อกก (รหัสโอทอป 451001685201)(OPC53 RE2Stars)53D,532D กลุ่มทอเสื่อกก 117 หมู่ที่ 14 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 7853 4491
ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 451001655201)(OPC53 RE2Stars)53C,532C กลุ่มทอผ้าไหม 21 หมู่ที่ 19 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 1061 1850
เสื่อกก (รหัสโอทอป 451001785201)(OPC53 RE2Stars)53D,532D กลุ่มสตรีทอเสื่อกก 5 หมู่ที่ 12 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 9065 3638
เสื่อกก (รหัสโอทอป 451000425201)(OPC53 RE2Stars)53D,532D กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 0190 0097
เสื่อกก (รหัสโอทอป )(OPC53 RE2Stars) กลุ่มทอเสื่อกก 28 หมู่ที่ 9 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 4517 0895
เสื่อพับ (รหัสโอทอป 451001835201)(OPC53 RE2Stars)53D,532D กลุ่มทอเสื่อกก 95 หมู่ที่ 3 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 7435 4922
ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 451000475201)(OPC53 RE3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าขาวม้า ม.ค 19 หมู่ที่ 8 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 2104 0293
ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 451001895201)(OPC53 RE3Stars)53C,533C กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านขวาว 120 ขวาว หมู่ 15 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ติดต่อ : นางวิลัยศรี ชูมานะ โทร : 08-9030-8284
ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 451000644701)(OPC53 RE2Stars)53C,532C กลุ่มเสื่อกกลายขิด 5 กุดแข้ หมู่ 2 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ติดต่อ : นางลำดวน ศรีขาว โทร : 08-4933-0107
กระเป๋าจากผักตบชวา (รหัสโอทอป 451000725201)(OPC53 RE2Stars)53D,532D กลุ่มจักสานผักตบชวา 161 หวาย หมู่ 8 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ติดต่อ : นางญวนใจ หวายฤทธ์ โทร : 08-0011-5509
ผ้าไหมมัดหมี่(รหัสโอทอป 451001705201)(OPC53 RE3Stars)53C,533C กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหันทอผ้าไหมมัดหมี่ 33 หมู่ที่ 5 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 7127 2715
กระเป๋าเส้นพลาสติก เป็นกระเป๋าที่สานจากเส้นพลาสติก สวยงาม หลายสี ใช้ได้ทนทาน กลุ่มทำกระเป๋าใยพลาสติก/ดอกไม้จันทน์ บ้านโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร :043-551452 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
ข้าวเกรียบเห็ด เป็นการแปรรูปเห็ดนางฟ้า,นางรม สะอาดปลอดสารพิษ ถูกหลักอนามัย กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูป เลขที่ 182 บ้านโจด หมู่ 9 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นางเยาวภา พรมวงศ์ โทร :09-9050664 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
ข้าวซ้อมมือ ข้าวซ้อมมือ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ผลิตด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน บรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม กลุ่มแม่บ้าตำบลหนองหลวง หมู่ 2 บ้านหนองแคน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นางประยูร โลเกตุ โทร :043-551452 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
ข้าวโป่ง เป็นขนมหวานที่มีลักษณะเป็นแผ่นกลม ก่อนรับประทานต้องนำไปปิ้งให้โป่ง-พอง รสชาติหวาน หอม กรอบอร่อย กลุ่มทำข้าวโป่ง บ้านนาวี หมู่ 3 ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นางลำใย ทองเอนก โทร :043-551452 e-mail : cdsrisaket@chaiyo.com
ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 เม็ดใหญ่ เม็ดสวย หุงขึ้นหม้อ บรรจุถุง 5 กิโลกรัม กลุ่มแปรรูปข้าว เลขที่ 44 หมู่ 8 บ้านโนนสนาม ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นายสมพงษ์ สุทธิ โทร :043-551452 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
โคมไฟกะลามะพร้าว โคมไฟกะลามะพร้าว (120257) ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านดงกลาง 73 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 0589 1991
โคมไฟกะลามะพร้าว โคมไฟกะลามะพร้าว (รหัสโอทอป 451002055301)(OPC53 RE2Stars)53D,532D ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านดงกลาง 73 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 0589 1991
โคมไฟต้นมะพร้าว (3 ดาว ปี 2555) โคมไฟต้นมะพร้าว (รหัสโอทอป 451000073) (OPC55 RE3Stars)55D,553D,OPC553 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านดงกลาง 73 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร :08 0589 1991
จักสานผักตบชวา จักสานผักตบชวา (รหัสโอทอป 451000725201) กลุ่มจักสานผักตบชวา 161 หวาย หมู่ 8 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ติดต่อ : นางญวนใจ หวายฤทธ์ โทร : 08-0011-5509
ดอกไม้จากรังไหม (2 ดาว ปี 2555) ดอกไม้จากรังไหม (รหัสโอทอป 45100009087374) (OPC55 RE2Stars)55D,552D,OPC552 ประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม 139 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร :08 1117 2570
ตะกร้าเส้นพลาสติก เป็นตะกร้าที่สานจากเส้นพลาสติก สวยงาม หลายสี ใช้ได้ทนทาน กลุ่มจักสานหมวกและตะกร้า บ้านสะอาดดี หมู่ 1 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นางทองนาค ไพรินทร์ โทร :043-551452 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
ทอผ้าขาวม้า (2 ดาว ปี 2552) ทอผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 451000445201) กลุ่มทอผ้าขาวม้า 28 ขวาว หมู่ 9 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ติดต่อ : นางมาลา วงศ์จันทร์ท้าว โทร : 08-5924-1495
ทอผ้าขาวม้า (4 ดาว ปี 2553) ทอผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 45100044520)(OPC53 RE4Stars) กลุ่มทอผ้าขาวม้า 28 ขวาว หมู่ 9 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ติดต่อ : นางมาลา วงศ์จันทร์ท้าว โทร : 08-5924-1495
น้ำปลา เป็นน้ำปลาแท้ที่หมักจากปลาไส้ตัน กลุ่มทำน้ำปลา บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นางสังวาลย์ อุทุมภา โทร :043-544232 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
น้ำยาล้างจาน เป็นน้ำยาล้างจานผสมสมุนไพร ล้างสะอาดหมดจด หมดคราบมัน กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำยาล้างจาน เลขที่ 67 หมู่ 11 บ้านทุ่งเจริญ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ: นางคำปั่น สมสะอาด โทร :043-551452 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ (รหัสโอทอป 451001565201) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองเงิน 126 คำหมากเว หมู่ 1 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ติดต่อ : นางเจียรนัย ทูลธรรม โทร : 08-9571-9957, 0-4355-1419
ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 451001895201) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านขวาว 120 ขวาว หมู่ 15 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ติดต่อ : นางวิลัยศรี ชูมานะ โทร : 08-9030-8284
ผ้าขาวม้า เป็นผ้าขาวม้าที่ทอด้วยมือ สีสันสวยงาม กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้า เลขที่ 58 หมู่ที่ 8 บ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นางสง่า ทรงดาศรี โทร :043-551452 e-mail : cd.roi-et@thaimail.com

หน้าที่ : 1 | 2 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 60 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.