สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอสอง จังหวัด แพร่
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 159 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
กระเป๋าหิ้ว (รหัสโอทอป 540600605302)(OPC53 PR2Stars)53D,532D กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาและเยื่อปอสา 51/1 หมู่ 6 บ้านลองบุญลือ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ติดต่อ : นางปราณี ขวัญคำ โทร : (054) 642312, 09 2649381
กระเป๋าใส่ของชุดเส้นใยแห่งความพอเพียง (รหัสโอทอป 540600585301)(OPC53 PR2Stars)53D,532D วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านลอง หมู่ 3 228 หมู่ 3 บ้านลองลือบุญ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ติดต่อ : คุณกุหลาบ กันกา โทร : 054 591258, 081-952-5809
แฟ้มอัลบั้มรูป (รหัสโอทอป 540600575301)(OPC53 PR3Stars)53D,533D กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์ 32/3 หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวรรณ โทร : 08-9954-6217
งานปั้นจากฝุ่นไม้ ( พญานาค 3 เศียร ) (รหัสโอทอป 540600625301)(OPC53 PR2Stars)53D,532D กลุ่มงานปั้นจากผงไม้ 180 หมู่ที่ 10 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : คุณพิพัฒน์ สรรพช่าง โทร : 08 9429 5525 โทรสาร : 054 642053, 054 642605 e-mail : artshop999@yahoo.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากขี้เลื่อย (รหัสโอทอป 540600635301)(OPC53 PR3Stars)53D,533D กลุ่มงานปั้นจากผงไม้ 180 หมู่ที่ 10 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : คุณพิพัฒน์ สรรพช่าง โทร : 08 9429 5525 โทรสาร : 054 642053, 054 642605 e-mail : artshop999@yahoo.com
ภาพเสือ (รหัสโอทอป 540600125302)(OPC53 PR2Stars)53D,532D กลุ่มดุลโลหะ ที่อยู่ เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 บ้านธาตุพระลอ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ติดต่อ คุณพิสมัย นิลแก้ว โทรศัพท์ 054-642575,01-9921193 Email : cdphrae@hotmail.com
กระดาษสา (รหัสโอทอป 540600655202)(OPC53 PR3Stars)53D,533D กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลองหมู่ 8 50 ลองลือบุญ หมู่ 8 นพวงศ์ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54210 ติดต่อ : นางวารีรัตน์ เขตต์บรรพต โทร : 0-5464-2551, 08-4504-0020 E-mail : Aomsin_k@hotmail.com
กล่องเอนกประสงค์ (รหัสโอทอป 540601085301)(OPC53 PR2Stars)53D,532D กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศรีมูลเรือง 408/1 ศรีมูลเรือง หมู่ 4 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ติดต่อ : นางประเทืองพร ปัญญาคม โทร :08-9490-6585
กระเช้าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางทุ่ง 159 หมู่ 10 บ้านกลางทุ่ง ต. บ้านกลาง อ. สอง จ. แพร่ 54120 ติดต่อ : นางนวลฉวี คำฝั้น โทร : 054 593507, 086 1944377 Email : cdphrae@hotmail.com
กระเช้าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางทุ่ง 159 หมู่ 10 บ้านกลางทุ่ง ต. บ้านกลาง อ. สอง จ. แพร่ 54120 ติดต่อ : นางนวลฉวี คำฝั้น โทร : 054 593507, 086 1944377 Email : cdphrae@hotmail.com
กระดาษสา กระดาษสา (รหัสโอทอป 540600655202) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลองหมู่ 8 50 ลองลือบุญ หมู่ 8 นพวงศ์ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54210 ติดต่อ : นางวารีรัตน์ เขตต์บรรพต โทร : 0-5464-2551, 08-4504-0020 E-mail : Aomsin_k@hotmail.com
กระดาษสา ผลิตจากต้นปอสา ใช้กระบวนการผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย เหมาะกับการใช้งาน(OTOP) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านลอง หมู่ 3 228 หมู่ 3 บ้านลองลือบุญ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ติดต่อ : คุณกุหลาบ กันกา โทร : 054 591258, 081-952-5809
กระดาษสา ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(OTOP) กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาและเยื่อปอสา 51/1 หมู่ 6 บ้านลองบุญลือ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ติดต่อ : นางปราณี ขวัญคำ โทร : (054) 642312, 09 2649381
กระดาษสา (2 ดาว ปี 2555) กระดาษสา (รหัสโอทอป 540600017 (OPC55 PR2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลองหมู่ 8 50 ลองลือบุญ หมู่ 8 นพวงศ์ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54210 ติดต่อ : นางวารีรัตน์ เขตต์บรรพต โทร : 0-5464-2551, 08-4504-0020 E-mail : Aomsin_k@hotmail.com
กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 540600954903) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 36 หนุนใต้ หมู่ 2 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : นางสมพร แปลงสาร โทร : 08-4740-3929
กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสะพาย (3150) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางสามัคคี หมู่ที่ 5 121 หมู่ 5 ซอย 17 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : คุณกุศล ลือโฮ้ง โทร : 054 642918
กล้วยอบเนย กล้วยอบเนย กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลทุ่งน้าว เลขที่ 220/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อ นางเกศกนก ร้องคำ โทร : 0-5463-4092 Email : cdphrae@hotmail.com
กล่องกระดาษทิชชู่เยื่อสา (สี่เหลี่ยม) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 1 หมู่ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทร : 054 591158
กล่องกระดาษทิชชู่เยื่อสา (สี่เหลี่ยม) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 1 หมู่ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทร : 054 591158
กล่องกระดาษสา กล่องสำหรับใส่เครื่องประดับ ทำจากกระดาษสา (141250) กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์ 32/3 หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวรรณ โทร : 08-9954-6217
กล่องกระดาษสา กล่องบรรจุภัณฑ์ ทำจากกระดาษสา (141250) กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์ 32/3 หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวรรณ โทร : 08-9954-6217
กล่องกระดาษสา กล่องบรรจุภัณฑ์ ทำจากกระดาษสา (141250) กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์ 32/3 หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวรรณ โทร : 08-9954-6217
กล่องกระดาษสา กล่องบรรจุภัณฑ์ ทำจากกระดาษสา (141250) กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์ 32/3 หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวรรณ โทร : 08-9954-6217
กล่องกระดาษสา กล่องใส่ผ้า (เปิดหน้า) ทำจากกระดาษสา (141250) กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์ 32/3 หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวรรณ โทร : 08-9954-6217
กล่องกระดาษสา กล่องบรรจุภัณฑ์ ทำจากกระดาษสา (141250) กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์ 32/3 หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวรรณ โทร : 08-9954-6217
กล่องทิชชู่ กล่องทิชชู่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางทุ่ง 159 หมู่ 10 บ้านกลางทุ่ง ต. บ้านกลาง อ. สอง จ. แพร่ 54120 ติดต่อ : นางนวลฉวี คำฝั้น โทร : 054 593507, 086 1944377 Email : cdphrae@hotmail.com
กล่องทิชชูกระดาษสา ใช้เปลือกปอสาทำกล่อง โดยเป็นสีธรรมชาติ(OTOP) กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาและเยื่อปอสา 51/1 หมู่ 6 บ้านลองบุญลือ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ติดต่อ : นางปราณี ขวัญคำ โทร : (054) 642312, 09 2649381
กล่องทิชชู่เยื่อปอสา ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(OTOP) กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาและเยื่อปอสา 51/1 หมู่ 6 บ้านลองบุญลือ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ติดต่อ : นางปราณี ขวัญคำ โทร : (054) 642312, 09 2649381
กล่องทิชชูเยื่อปอสา (2 ดาว ปี 2555) กล่องทิชชูเยื่อปอสา (รหัสโอทอป 540600024) (OPC55 PR2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์ 110/2 ม.4 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 089 9546217
กล่องนามบัตร ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 1 หมู่ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทร : 054 591158

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 159 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.