สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 140 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
หมวกสานไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 560500495201)(OPC53 PY2Stars)53C,532C กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสว่างไซงาม หมู่ 7 บ้านสว่างไซงาม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นางแก้วดี ภิมุข โทร :054-491384
กระเป๋าผ้าเพ้นท์มือ (รหัสโอทอป 560502185301)(OPC53 PY3Stars)53D,533D กลุ่มสตรีสหกรณ์สันป่าหนาดใต้ หมู่8 บ้านสันป่าหนาดใต้ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : นางอนงค์ สมณาศักดิ์ โทร :054 482354-55
ไม้กวาดด้ามถักลาย (รหัสโอทอป 560500344901)(OPC53 PY3Stars)53D,533D กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่แท่นคำ 174 ใหม่แท่นคำ หมู่ 10 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : นายส่ง จำรัส โทร : 0-5449-4123 E-mail : cdphayao@hotmail.com
ตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ (รหัสโอทอป 560500114701)(OPC53 PY2Stars)53D,532D กลุ่มผลิตตุ๊กตาปูนพลาเตอร์ เลขที่ 172 หมู่8 บ้านบุญเกิด ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นายประดิษฐิ์ บุญเลี้ยง โทร :054 418408
เสื้อสำเร้จรูป (รหัสโอทอป 560501965201)(OPC53 PY2Stars)53C,532C ถนอมศรีผ้าทอ 52 หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทร : 08 1020 9369
แคบหมูอัจฉรา (รหัสโอทอป 560500964701)(OPC53 PY2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันกลาง 225 หมู่ 1 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : คุณวิไลลักษณ์ พรหมเสน โทร : 08 7183 2331 , 054 418184
กระเป๋าผ้า (รหัสโอทอป 560500725302)(OPC53 PY3Stars)53D,533D กลุ่มชุมชนผลิตเครื่องหนัง 44 บ้านดอนเหล็ก ม.5 หมู่ 5 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นางสคร เครือวัลย์ โทร :0-5489-3230
ถัง (รหัสโอทอป 560501825202)(OPC53 PY2Stars)53D,532D กลุ่มทอเสื่อกก 33 ใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นางประมวล เพ็งพลา โทร :08-9250-3815
พวงมาลัย (รหัสโอทอป 560500324701)(OPC53 PY2Stars)53D,532D กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 179 บานเย็น หมู่ 7 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นางกัลยา อิ่นคำ โทร :08-7187-8675
หมวกสานจากไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 560501194901)(OPC53 PY2Stars)53C,532C กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสานไซงาม 286 สานไซงาม หมู่ 4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นางปุ๊ก ต๊ะวงศ์ โทร :0-5441-8023
กรอบรูปประดิษฐ์ กรอบรูปประดิษฐ์เล็ก (11849)(CR) ชมรมคนพิการเย็บปักประดิษฐ์ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : คุณสมจิต เผ่ากันทะ โทร : 054 457287 , 08 6156 1148
กรอบรูปประดิษฐ์ กรอบรูปประดิษฐ์ใหญ่ (11849)(CR) ชมรมคนพิการเย็บปักประดิษฐ์ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : คุณสมจิต เผ่ากันทะ โทร : 054 457287 , 08 6156 1148
กรอบรูปประดิษฐ์ กรอบรูปประดิษฐ์กลาง (11849)(CR) ชมรมคนพิการเย็บปักประดิษฐ์ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : คุณสมจิต เผ่ากันทะ โทร : 054 457287 , 08 6156 1148
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ผ้าฝ้าย กระเป๋าเครื่องสำอางค์ผ้าฝ้าย (180855)(N)(Fab12) กลุ่มพิทักษ์ชุมชนสร้างงานหัตถกรรมเพื่อการส่งออกเมืองดอกคำใต้ 174 หมู่ 7 ถ.พะเยา-เชียงคำ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นายพิทักษ์ บุญทา โทร : 08 1562 7529, 054 491533
กระเป๋าผ้าฝ้ายเพ้นท์ สำหรับใส่ (I Phone Bag) กระเป๋าผ้าฝ้ายเพ้นท์ สำหรับใส่ (I Phone Bag) กลุ่มพิทักษ์ชุมชนสร้างงานหัตถกรรมเพื่อการส่งออกเมืองดอกคำใต้ 174 หมู่ 7 ถ.พะเยา-เชียงคำ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นายพิทักษ์ บุญทา โทร : 08 1562 7529, 054 491533
กระเป๋าหนังเทียม กระเป๋าหนังเทียม (รหัสโอทอป 560500725201) กลุ่มชุมชนผลิตเครื่องหนัง 44 บ้านดอนเหล็ก ม.5 หมู่ 5 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นางสคร เครือวัลย์ โทร :0-5489-3230
กระโปรง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยจักรอุตสาหกรรม ต.บ้านถ้ำ 113 หมู่ 10 บ้านสันต้นศรี ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นางกวี อินต๊ะสาร โทร :054-457102
กล่องข้าว กล่องข้าว (รหัสโอทอป 560500544701) กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 189 ใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นายบุญจันทร์ กุลชาติ โทร :0-5489-5056
ขนมจีน (3 ดาว ปี 2555) ขนมจีน (รหัสโอทอป 56050001235300) (OPC55 PY3Stars)55A,553A,OPC553 กลุ่มขนมจีนยายหม่อม 256 สว่างอารมณ์ หมู่ 5 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นายชาญชัย เวชชศาสตร์ โทร : 0-5449-2204, 08-1603-6639
ขนมจีนยายหม่อม (3 ดาว ปี 2552) ขนมจีนยายหม่อม (รหัสโอทอป 560501054701) กลุ่มขนมจีนยายหม่อม 256 สว่างอารมณ์ หมู่ 5 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นายชาญชัย เวชชศาสตร์ โทร : 0-5449-2204, 08-1603-6639
ขนมจีนยายหม่อม (4 ดาว ปี 2553) ขนมจีนยายหม่อม (รหัสโอทอป 560501054701)(OPC53 PY4Stars)53A,534A กลุ่มขนมจีนยายหม่อม 256 สว่างอารมณ์ หมู่ 5 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นายชาญชัย เวชชศาสตร์ โทร : 0-5449-2204, 08-1603-6639
ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ 105 เป็นข้าวกล้องซ้อมมือหอมมะลิ ปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรปลุกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ เลขที่ 19 หมู่9 บ้านแม่หล่าย ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นางฟองศรี อัตมะโนน โทร :054 483058
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านเลขที่ 184 ม.9 ต.บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา ติดต่อ : นายบุญมี ขัดฉันทะ โทร :01-2870889
ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มใบเตย (รหัสโอทอป 560501865201) กลุ่มแปรรูปผลผลิตไข่เค็ม 121 ศรีดอนแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : นายเชวง ชัยวร โทร :0-5449-4314 ,08-9261-3613
ครีมกระชับผิวว่านหางจระเข้และขมิ้น ครีมกระชับผิวว่านหางจระเข้และขมิ้น (180855)(N)(Herb12) กลุ่มแม่บ้านแปรรูปครีมมะขาม 15 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : นางแสงดี เผ่ากันทะ โทร : 086-1792795, 054-457138
ครีมทาส้นเท้า ครีมทาส้นเท้า (3150) กลุ่มแม่บ้านแปรรูปครีมมะขาม 15 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : นางแสงดี เผ่ากันทะ โทร : 086-1792795, 054-457138
ครีมทาส้นเท้าแตก ครีมทาส้นเท้าแตก (180855)(N)(Herb12) กลุ่มแม่บ้านแปรรูปครีมมะขาม 15 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : นางแสงดี เผ่ากันทะ โทร : 086-1792795, 054-457138
ครีมนวดผม ครีมนวดผม กลุ่มผลิตแชมพูครีมนวดผมสมุนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ติดต่อ : นางวันดี ชวพล โทร :054-419009
ครีมบำรุงผิวว่านหางจระเข้ ครีมบำรุงผิวว่านหางจระเข้ (180855)(N)(Herb12) กลุ่มแม่บ้านแปรรูปครีมมะขาม 15 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : นางแสงดี เผ่ากันทะ โทร : 086-1792795, 054-457138
ครีมบำรุงผิวสำหรับผิวแห้ง (5 ดาว ปี 2553) ครีมบำรุงผิวสำหรับผิวแห้ง (รหัสโอทอป 560500305301)(OPC53 PY5Stars)53E,535E กลุ่มแม่บ้านแปรรูปครีมมะขาม 15 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ติดต่อ : นางแสงดี เผ่ากันทะ โทร : 086-1792795, 054-457138

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 140 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.