สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัด พังงา
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 40 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผ้าชิ้นบาติก (รหัสโอทอป 820800284901)(OPC53 PN3Stars)53C,533C กลุ่มขนิมบาติก 47/5 ขนิม หมู่ 7 เพชรเกษม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางจิตรา ศิริวิชัย โทร : 08-9972-1350
ด้ามไม้ประกอบอุปกรณ์ทางการเกษตร (รหัสโอทอป 820800055301)(OPC53 PN2Stars)53D,532D กลุ่มประดิษฐ์ด้ามไม้ประกอบอุปกรณ์การเกษตร 48/2 ฝ่ายท่า หมู่ 3 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นายเปลี่ยน จิตรชำนาญ โทร : 08 1077 8110
ไม้กวาดดอกอ้อ (รหัสโอทอป 82080004470)(OPC53 PN2Stars)53D,532D กลุ่มแม่บ้านกษตรกรบ้านคลองห้าง 191 คลองห้าง หมู่ 7 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางถาวร ภาคภูมิ โทร : 08 9873 1513
ไม้กวาดดอกอ้อ (รหัสโอทอป 820800084701)(OPC53 PN2Stars)53D,532D กลุ่มแม่บ้านผลิตไม้กวาดดอกอ้อบ้านบกปุย 230 ปกปุย หมู่ 1 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางอรพินท์ มุสิกะเจริญ โทร : 08 4844 7218
กระเป๋าจักสานจากกระจูด กระเป๋าจักสานจากกระจูด ทรงเหลี่ยม ลายสลับดอกพิกุล (27948) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดนิคมพัฒนา 97 หมู่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : คุณลี่ สังข์เลขา โทร : 08 6281 9253
กระเป๋าจักสานจากกระจูด กระเป๋าจักสานจากกระจูด ทรงตรง ลายสลับ (27948) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดนิคมพัฒนา 97 หมู่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : คุณลี่ สังข์เลขา โทร : 08 6281 9253
กระเป๋าจักสานจากกระจูด กระเป๋าจักสานจากกระจูด ทรงพับ ลายพรม (27948) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดนิคมพัฒนา 97 หมู่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : คุณลี่ สังข์เลขา โทร : 08 6281 9253
กระเป๋าจักสานจากกระจูด กระเป๋าจักสานจากกระจูด ทรงเหลี่ยม สีแดง (27948) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดนิคมพัฒนา 97 หมู่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : คุณลี่ สังข์เลขา โทร : 08 6281 9253
กระเป๋าจักสานจากกระจูด กระเป๋าจักสานจากกระจูด ทรงเรือ สีธรรมชาติ (27948) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดนิคมพัฒนา 97 หมู่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : คุณลี่ สังข์เลขา โทร : 08 6281 9253
กาแฟโบราณ กาแฟโบราณกึ่งสำเร็จรูป กลุ่มผลิตกาแฟโบราณ เลขที่ 85/1 หมู่ 1 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางละม่อม นาวาล่อง โทร :076 443277,01 0846471
กาแฟโบราณ กาแฟโบราณ ขนาดบรรจุ 20 ซอง(OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำแก่น 79/4 หมู่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ติดต่อ : นางรุ่งเรือง จริยะเลอพงษ์ โทร :076 443032 , 077 443277
กาแฟโบราณ กาแฟโบราณ ขนาดบรรจุ 6 ซอง(OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำแก่น 79/4 หมู่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ติดต่อ : นางรุ่งเรือง จริยะเลอพงษ์ โทร :076 443032 , 077 443277
กาแฟโบราณวังเวียงคู่ กาแฟโบราณวังเวียงคู่(OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำแก่น 79/4 หมู่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ติดต่อ : นางรุ่งเรือง จริยะเลอพงษ์ โทร :076 443032 , 077 443277
แกงไตปลาสำเร็จรูป แกงไตปลาสำเร็จรูป (3150) กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง เลขที่ 22 บ้านนิคมสามัคคี หมู่ 11 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางน้ำอ้อย หกหนู
ขนมกะละแม (4 ดาว ปี 2553) ขนมกะละแม (รหัสโอทอป 820800474901)(OPC53 PN4Stars) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตีนเป็ด เลขที่ 9/7 บ้านตีนเป็ด หมู่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางสุขใส เกลี้ยงนุ้ย โทร :08-1079-3094
ขนมกาละแม ขนมกาละแม (3150) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตีนเป็ด เลขที่ 9/7 บ้านตีนเป็ด หมู่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางสุขใส เกลี้ยงนุ้ย โทร :08-1079-3094
ขนมทองม้วน หอม หวาน มัน อร่อย มีหลายรสชาติ กลุ่มอาชีพทำขนมทองม้วน หมู่ 4 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางสุวรรณา สง่ากอง โทร :09 5886971
ข้าวเกรียบกุ้ง อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่เหม็นหืน กลุ่มทำข้าวเกรียบกุ้ง หมู่3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ติดต่อ : นางจิตนา แซ่ตัน โทร :09-8750609
จักสานหมวกเปี้ยว หมวกเปี้ยวเป็นหมวกสานแบบจีนหรือที่เรียกว่าหมวกกุ้ยเล้ย เป็นหมวกที่สมัยโบราณชาวจีนนิยมใส่กันแดดกันฝนได้ดี กลุ่มจักสานหมวกเปี้ยว หมู่ที่ 5 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ติดต่อ: นายมาโนช แช่มชื่น (ผู้ใหญ่บ้าน ม.5) โทร :076-412020
ดอกกระจูด ดอกกระจูด 1 มัด มี 22 ดอก (27948) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดนิคมพัฒนา 97 หมู่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : คุณลี่ สังข์เลขา โทร : 08 6281 9253
ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ (รหัสโอทอป 820800485201) กลุ่มนาในใยบัว 21/4 นาใน หมู่ 4 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางรัตนา เฉิดฉิ้ม โทร : 08 6270 9572
ด้ามขวาน ด้ามขวาน (รหัสโอทอป 820800055205) กลุ่มประดิษฐ์ด้ามไม้ประกอบอุปกรณ์การเกษตร 48/2 ฝ่ายท่า หมู่ 3 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นายเปลี่ยน จิตรชำนาญ โทร : 08 1077 8110
เตียงเล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้ไผ่ โดยไม่ใช้ตะปู เช่น เตียงเล็ก กลุ่มอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ติดต่อ : นายมนัส ณ มงคล โทร :076-445201
โต๊ะอาหาร เฟอร์นิเจอร์ประดับบ้าน หรือใช้ในชีวิตประจำวันนำมาจัดทำตามแบบที่สั่งได้ เช่น โต๊ะอาหาร(OTOP) กลุ่มอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ติดต่อ : นายมนัส ณ มงคล โทร :076-445201
ที่รองจานและที่รองแก้ว จักสานจากกระจูด ที่รองจานและที่รองแก้ว จักสานจากกระจูด ลายดอกจันทร์ 1 ชุดประกอบด้วย ที่รองจาน 6 ใบ และที่รองแก้ว 6 ใบ (27948) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดนิคมพัฒนา 97 หมู่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : คุณลี่ สังข์เลขา โทร : 08 6281 9253
น้ำพริกเผา บรรจุกล่องพลาสติก ฝาเกลียว ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลาย กลุ่มผลิตน้ำพริกเผาแปรรูป หมู่ 9 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางนารี แซ่อุ๋ย โทร :076 572105
ผ้าชิ้นบาติก ผ้าชิ้นบาติก (3150) กลุ่มผ้าบาติคท่าดินแดง 27 หมู่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : คุณฉันทนา กุเหล่ โทร : 076 572073
ผ้าชิ้นบาติก ผ้าชิ้นบาติก (3150) กลุ่มบาติกท้ายเหมือง 1/43 หมู่ 2 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางสกุณา เริงเสรีย์ โทร : 087 6571408
ผ้าชิ้นบาติก ผ้าชิ้นบาติก (รหัสโอทอป 820800134901) กลุ่มผ้าบาติกท่าดินแดง 21/1 ท้ายเหมือง หมู่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางฉันทนา กุเหล่ โทร :085-4718258 E-mail : knokyung@yohoo.co.th, mangrov_k@hotmail.com
ผ้าชิ้นบาติก (4 ดาว ปี 2552) ผ้าชิ้นบาติก (รหัสโอทอป 820800284901)(OPC52 PN4Stars)52C,524C กลุ่มขนิมบาติก 47/5 ขนิม หมู่ 7 เพชรเกษม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางจิตรา ศิริวิชัย โทร : 08-9972-1350

หน้าที่ : 1 | 2 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 40 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.