สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 247 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ดอกบัวจากผ้าไหม (รหัสโอทอป 130200344701)(OPC53 PT2Stars)53D,532D กลุ่มอาชีพสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ 33/107 หมู่ 16 หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ซอย 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณพรรณี เปรมจิตต์ โทร : 02 5162269, 02 9024138-40, 08 1252 5173, 08 1933 0524 โทรสาร : 02 5162281 E-mail : Thonyapai@hotmail.com
กระจกแกะลสักทองคำ กระจกแกะลสักทองคำ (7750) กลุ่มแกะสลักกระจกประดับทองคำ 69/72-76 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณอภิรักษ์ อนุยูร โทร : 0 1514 7455 , 0 2901 2609 e-mail : Info@baanpimjai.com
กระจกแกะสลักทองคำ กระจกแกะสลักทองคำ ลายรามเกียรติ์ (81148) กลุ่มแกะสลักกระจกประดับทองคำ 69/72-76 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณอภิรักษ์ อนุยูร โทร : 0 1514 7455 , 0 2901 2609 e-mail : Info@baanpimjai.com
กระจกแกะสลักทองคำ กระจกแกะสลักทองคำ ลายพระพุทธเจ้า (81148) กลุ่มแกะสลักกระจกประดับทองคำ 69/72-76 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณอภิรักษ์ อนุยูร โทร : 0 1514 7455 , 0 2901 2609 e-mail : Info@baanpimjai.com
กระจกแกะสลักทองคำ กระจกแกะสลักทองคำ ลายสิงห์ (81148) กลุ่มแกะสลักกระจกประดับทองคำ 69/72-76 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณอภิรักษ์ อนุยูร โทร : 0 1514 7455 , 0 2901 2609 e-mail : Info@baanpimjai.com
กระจกแกะสลักทองคำ กระจกแกะสลักทองคำ ลายครุฑ (81148) กลุ่มแกะสลักกระจกประดับทองคำ 69/72-76 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณอภิรักษ์ อนุยูร โทร : 0 1514 7455 , 0 2901 2609 e-mail : Info@baanpimjai.com
กระจกแกะสลักทองคำ ไม้สักแกะสลักประดับทอง (7750) กลุ่มแกะสลักกระจกประดับทองคำ 69/72-76 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณอภิรักษ์ อนุยูร โทร : 0 1514 7455 , 0 2901 2609 e-mail : Info@baanpimjai.com
กระจกแกะสลักลงทอง กระจกแกะสลักลงทอง (2350) กลุ่มกระจกแกะสลักลงทอง 70/481 หมู่ 16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : นายอภิรักษ์ อนุยูร โทร : 084 642 2423 โทรสาร : 02 901 2609
กระเป๋ากระจูด เพ้นท์ลายดอกไม้ กระเป๋ากระจูด เพ้นท์ลายดอกไม้ (PT-OTC-2014) บ้านหัตถศิลป์ 33/352 หมู่16 ไวท์เฮาท์ซอย9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : นางสุรางค์รัตน์ สมุทรกลิน โทร :08 9127 2791
กระโปรงกางเกงผ้ายืดสีดำ กระโปรงกางเกงผ้ายืดสีดำ (PT-OTC-2014) บ้านหัตถศิลป์ 33/352 หมู่16 ไวท์เฮาท์ซอย9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : นางสุรางค์รัตน์ สมุทรกลิน โทร :08 9127 2791
กล่องทิชชู่ กล่องทิชชู่ (25550) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรพลอย เครื่องหอม 36/654 หมู่ 3 หมู่บ้านพฤกษา 12/1 ถนนเลียบคลอง 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ โทร : 02 8327643, 086 572 0895
กุหลาบสีแดงใหญ่ และกุหลาบสีเหลืองเล็ก ศูนย์พัฒนาสตรี และส่งเสริมอาชีพอำเภอคลองหลวง 7/6 หมู่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 01-332-6240
ขนมไทย ผลิตภัณฑ์ขนมไทย ผลิตจากถั่วและไข่เป็ด มีรสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย (OTOP) กลุ่มอาชีพขนมไทย 21/2 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : นางปราณีต งั่วลำหิน โทร : 01 9330524, 02 5162269
เข็มกลัดดอกมะลิ เป็นการนำดอกมะลิ ดอกบาน 3 ดอก, ดอกตูม 2 ดอกนำมาประกอบเป็นช่อสำหรับติดเสื้อ ศูนย์พัฒนาสตรี และส่งเสริมอาชีพอำเภอคลองหลวง 7/6 หมู่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 01-332-6240
เข็มกลัดติดเสื้อรูปดอกบัว ดอกบัวเข็มกลัด (OTOP) (Coop) กลุ่มอาชีพสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ 33/107 หมู่ 16 หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ซอย 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณพรรณี เปรมจิตต์ โทร : 02 5162269, 02 9024138-40, 08 1252 5173, 08 1933 0524 โทรสาร : 02 5162281 E-mail : Thonyapai@hotmail.com
คุ๊กกี้ผสมจมูกข้าวกล้องไส้สับปะรด (3 ดาว ปี 2555) คุ๊กกี้ผสมจมูกข้าวกล้องไส้สับปะรด (รหัสโอทอป 13020001233226) (OPC55 PT3Stars)55A,553A,OPC553 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ 31/140 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณรศิฐกุล เทเพนทร์ โทร : 08 6513 1925 E-mai l : n_Thepent@MSN.com
คุ้กกี้ไส้สับปะรด รสงา คุ้กกี้ไส้สับปะรด รสงา (PT-OTC-2014) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ 31/140 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณรศิฐกุล เทเพนทร์ โทร : 08 6513 1925 E-mai l : n_Thepent@MSN.com
คุ้กกี้ไส้สับปะรด รสจมูกข้าวกล้อง คุ้กกี้ไส้สับปะรด รสจมูกข้าวกล้อง (PT-OTC-2014) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ 31/140 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณรศิฐกุล เทเพนทร์ โทร : 08 6513 1925 E-mai l : n_Thepent@MSN.com
คุ้กกี้ไส้สับปะรด รสตะลิงปลิงแช่อิ่ม คุ้กกี้ไส้สับปะรด รสตะลิงปลิงแช่อิ่ม (PT-OTC-2014) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ 31/140 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณรศิฐกุล เทเพนทร์ โทร : 08 6513 1925 E-mai l : n_Thepent@MSN.com
คุ้กกี้ไส้สับปะรด รสมะดันแช่อิ่ม คุ้กกี้ไส้สับปะรด รสมะดันแช่อิ่ม (PT-OTC-2014) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ 31/140 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณรศิฐกุล เทเพนทร์ โทร : 08 6513 1925 E-mai l : n_Thepent@MSN.com
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา ฟักทองมหามงคล ทำจากดินเผา บุด้วยตาข่ายสีทอง (25550) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรพลอย เครื่องหอม 36/654 หมู่ 3 หมู่บ้านพฤกษา 12/1 ถนนเลียบคลอง 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ โทร : 02 8327643, 086 572 0895
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา ลูกจัน ทำจากดินเผา บุด้วยตาข่ายสีทอง (25550) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรพลอย เครื่องหอม 36/654 หมู่ 3 หมู่บ้านพฤกษา 12/1 ถนนเลียบคลอง 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ โทร : 02 8327643, 086 572 0895
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา คนโทคอยาว ทำจากดินเผา บุด้วยตาข่ายสีทอง (25550) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรพลอย เครื่องหอม 36/654 หมู่ 3 หมู่บ้านพฤกษา 12/1 ถนนเลียบคลอง 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ โทร : 02 8327643, 086 572 0895
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา คนโทคอสั้น ทำจากดินเผา บุด้วยตาข่ายสีทอง (25550) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรพลอย เครื่องหอม 36/654 หมู่ 3 หมู่บ้านพฤกษา 12/1 ถนนเลียบคลอง 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ โทร : 02 8327643, 086 572 0895
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา นพเก้ามหามงคล ทำจากดินเผา บุด้วยตาข่ายสีทอง (25550) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรพลอย เครื่องหอม 36/654 หมู่ 3 หมู่บ้านพฤกษา 12/1 ถนนเลียบคลอง 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ โทร : 02 8327643, 086 572 0895
โคลนนางงาม โคลนนางงาม (PT-OTC-2014) กลุ่มผลิตสมุนไพรธรรมชาติช้างกุญชร 32/20 หมู่ 6 บ้านศุภลักษณ์ ถนนคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจักรพัฒน์ อุณหนาฝาคั่ง และ ร้านดอยคำ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โทร : 08 1409 0671 โทรสาร : 0 2901 1477 e-mail : Jakarapat@hotmail.com
โคลนโสมขัดผิวมุกมณี โคลนโสมขัดผิวมุกมณี สำหรับขัดผิวและลดริ้วรอยแผลเป็น (81148) กลุ่มผลิตสมุนไพรธรรมชาติช้างกุญชร 32/20 หมู่ 6 บ้านศุภลักษณ์ ถนนคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจักรพัฒน์ อุณหนาฝาคั่ง และ ร้านดอยคำ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โทร : 08 1409 0671 โทรสาร : 0 2901 1477 e-mail : Jakarapat@hotmail.com
โคลนแห้งเกษรบัวหลวง โคลนแห้งเกษรบัวหลวง ปทุมชาติช้างกุญชร (17550) กลุ่มผลิตสมุนไพรธรรมชาติช้างกุญชร 32/20 หมู่ 6 บ้านศุภลักษณ์ ถนนคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจักรพัฒน์ อุณหนาฝาคั่ง และ ร้านดอยคำ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โทร : 08 1409 0671 โทรสาร : 0 2901 1477 e-mail : Jakarapat@hotmail.com
เจลน้ำผึ้ง เจลน้ำผึ้ง (17550) กลุ่มผลิตสมุนไพรธรรมชาติช้างกุญชร 32/20 หมู่ 6 บ้านศุภลักษณ์ ถนนคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณจักรพัฒน์ อุณหนาฝาคั่ง และ ร้านดอยคำ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โทร : 08 1409 0671 โทรสาร : 0 2901 1477 e-mail : Jakarapat@hotmail.com
แจกันดอกคาเนชั่น ดอกคาเนชั่น จัดเป็นแจกัน (OTOP) (Coop) กลุ่มอาชีพสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ 33/107 หมู่ 16 หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ซอย 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ติดต่อ : คุณพรรณี เปรมจิตต์ โทร : 02 5162269, 02 9024138-40, 08 1252 5173, 08 1933 0524 โทรสาร : 02 5162281 E-mail : Thonyapai@hotmail.com

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 247 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.