สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 55 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด (รหัสโอทอป 104300345301)(OPC53 BK2Stars)53D,532D กลุ่มไทยสร้างสรรค์ 2 หมู่ที่ 0 ซอย สาทร11แยก11 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทร :0 2676 1302
กระเป๋า กระเป๋า (รหัสโอทอป 104300244901) กลุ่มแม่บ้าน 70 วัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ : นางสาคร สุขเกษม โทร : 087 7055245
กระเป๋าคาดเอวจากผ้าฝ้าย กระเป๋าคาดเอวจากผ้าฝ้าย (271047) Jury Fly 230/8 เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนนสาทร แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณปภาดา ตันตินิธิกุล โทร : 02 2864690, 01 8256688
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม ลายดาวสีชมพู+ฟ้า (131047) กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม ลายแอปเปิ้ล (131047) กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม ลายสตรอเบอรี่ (131047) กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม มีระบายสีชมพู (131047) กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม ลายผีเสื้อสีชมพู (131047) กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม ลายผีเสื้อสีเหลือง (131047) กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม ลายดอกลิลลี่ (131047) กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม ลายดอกไม้สีเหลือง (131047) กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม กระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม ลายดาวสีแดง (131047) กลุ่มทำกระเป๋ายีนส์ปักเลื่อม 50 ซอยพิชัย 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณกฤติยา เลขะวณิช โทร : 02 6760813 , 02 2867682 e-mail : boyabac@yahoo.com
กระเป๋าสะพายผ้าฝ้าย กระเป๋าสะพายผ้าฝ้าย (271047) Jury Fly 230/8 เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนนสาทร แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณปภาดา ตันตินิธิกุล โทร : 02 2864690, 01 8256688
กล่องพริกเม็ด กล่องพริกเม็ด(OTOP) กลุ่มผลิตกระดาษรีไชเคิล 80/14 บ้านชุมชนสวนพูลพัฒนา ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ : นายอำพร พันโสดา โทร :02 6793176
กล่องรูปบัตร กล่องรูปบัตร(OTOP) กลุ่มผลิตกระดาษรีไชเคิล 80/14 บ้านชุมชนสวนพูลพัฒนา ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ : นายอำพร พันโสดา โทร :02 6793176
กางเกงผ้าฝ้าย กางเกงผ้าฝ้าย (271047) Jury Fly 230/8 เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนนสาทร แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณปภาดา ตันตินิธิกุล โทร : 02 2864690, 01 8256688
กางเกงผ้าฝ้าย กางเกงผ้าฝ้าย (271047) Jury Fly 230/8 เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนนสาทร แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณปภาดา ตันตินิธิกุล โทร : 02 2864690, 01 8256688
กางเกงผ้าฝ้าย กางเกงผ้าฝ้าย (271047) Jury Fly 230/8 เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนนสาทร แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณปภาดา ตันตินิธิกุล โทร : 02 2864690, 01 8256688
การ์ดรูปพริก การ์ดรูปพริก(OTOP) กลุ่มผลิตกระดาษรีไชเคิล 80/14 บ้านชุมชนสวนพูลพัฒนา ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ : นายอำพร พันโสดา โทร :02 6793176
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นน้ำแตงโม หน้ามะม่วง (29947) กลุ่มขุนแผนขนมไทย 118/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ : นายเทพฤทธิ์ สีมาแก้ว โทร : 01 6862815, 02 6759840 กด 0
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นน้ำแตงโม โดนัสงา (29947) กลุ่มขุนแผนขนมไทย 118/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ : นายเทพฤทธิ์ สีมาแก้ว โทร : 01 6862815, 02 6759840 กด 0
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นน้ำแตงโม สูตรดั้งเดิม (29947) กลุ่มขุนแผนขนมไทย 118/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ : นายเทพฤทธิ์ สีมาแก้ว โทร : 01 6862815, 02 6759840 กด 0
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นน้ำแตงโม หน้าทุเรียน (29947) กลุ่มขุนแผนขนมไทย 118/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ : นายเทพฤทธิ์ สีมาแก้ว โทร : 01 6862815, 02 6759840 กด 0
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นน้ำแตงโม หน้าผลไม้รวม (29947) กลุ่มขุนแผนขนมไทย 118/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ : นายเทพฤทธิ์ สีมาแก้ว โทร : 01 6862815, 02 6759840 กด 0
เข็มขัดผ้าฝ้าย เข็มขัดผ้าฝ้าย (271047) Jury Fly 230/8 เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนนสาทร แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อ : คุณปภาดา ตันตินิธิกุล โทร : 02 2864690, 01 8256688

หน้าที่ : 1 | 2 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 55 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.