สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 44 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ปลาเกล็ดขาว (รหัสโอทอป 860300125202)(OPC53 CP3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิต ต.ปากคลอง 43/2 หมู่ 1 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางทับทิม สาธิตสานนท์ โทร : 01 3707885
กล้วยฉาบน้ำตาล สะอาด , ใหม่ , อร่อย 32 หมู่ 6 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ติดต่อ : นางวรรณ ตรีเทพ โทร : 077-505543
กล้วยเล็บมือนางอบ (5 ดาว ปี 2555) กล้วยเล็บมือนางอบ (รหัสโอทอป 86030001523897) (OPC55 CP5Stars)55A,555A,OPC555 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 8/3 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางจันทนา นามกร โทร : 089-8662682, 077-655026
กล้วยอบเกลือ กล้วยเล็บมือนางอบเกลือ (71249) กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029
กล้วยอบเนย กล้วยหอมทองอบเนย (71249) กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029
กล้วยอบเนย กล้วยเล็บมือนางอบเนย (71249) กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029
เข่ง เข่ง มี 2 ขนาด คือ เบอร์ 3 และเบอร์ 4 กลุ่มชุมชนบ้านเขาเลี้ยว หมู่ที่ 1 บ้านเขาเลี้ยว ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ติดต่อ : นายพายัพ คล้ำจีน โทร :09-7298619 e-mail : cdd_chumphon@chaiyo.com
แชมพูสมุนไพร,ครีมนวดสมุนไพร แชมพูสมุนไพร,ครีมนวดสมุนไพร (8747) (Coop) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี 126/1 หมู่ 10 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ติดต่อ : นางรัชนี จีบบรรจง โทร : 08-1911-3079, 0-7759-1177
ดอกกล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกกล้วยไม้ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกกุหลาบกล่องพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกกุหลาบ ใส่กล่องพลาสติก กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกกุหลาบบรรจุขวดโหลเล็ก ผลิตภัณฑ์จากรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกกุหลาบ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกดาวเรือง ผลิตภัณฑ์จากรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกดาวเรือง กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกทิวลิบ ผลิตภัณฑ์จากรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกทิวลิบ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกเบญจมาศ ผลิตภัณฑ์จากรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกเบญจมาศ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกเบญจมาศขวดโหลใหญ่ ผลิตภัณฑ์จากรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกเบญจมาศ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกเบญจมาศบรรจุกล่องพลาสติกใสใหญ่ ผลิตภัณฑ์จากรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกเบญจมาศ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกไม้จากรังไหม ดอกไม้จากรังไหม (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกไม้จากรังไหม ดอกไม้จากรังไหม กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกไม้จากรังไหม ดอกไม้จากรังไหม (รหัสโอทอป 860300094701) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกไม้รังไหม ดอกไม้รังไหม กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ตะกร้า เป็นตะกร้าที่สามารถทำเป็นกระเช้าผลไม้ได้รวมทั้งใช้ใส่ของเล็ก ๆ น้อย ๆ กลุ่มชุมชนบ้านเขาเลี้ยว หมู่ที่ 1 บ้านเขาเลี้ยว ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ติดต่อ : นายพายัพ คล้ำจีน โทร :09-7298619 e-mail : cdd_chumphon@chaiyo.com
ทุเรียนกวน เป็นการแปรรูปจากผลไม้ให้เป็นขนมหวาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากบ่อ หมู่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ติดต่อ : นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิต e-mail : cdd_chumphon@chaiyo.com
ทุเรียนทอด ทุเรียนทอด (3150) กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029
ทุเรียนทอด ทุเรียนทอด ขนาดใหญ่ ทำจากทุเรียนหมอนทอง (71249) กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029
ทุเรียนทอด ทุเรียนทอด ขนาดกลาง ทำจากทุเรียนหมอนทอง (71249) กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029
ทุเรียนทอด ทุเรียนทอด ขนาดเล็ก ทำจากทุเรียนหมอนทอง (71249) กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029
ทุเรียนทอด (2 ดาว ปี 2552) ทุเรียนทอด (รหัสโอทอป 860300064901) กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029
ทุเรียนทอด (4 ดาว ปี 2553) ทุเรียนทอด (รหัสโอทอป 860300064901)(OPC53 CP4Stars) กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029
ทุเรียนทอดกรอบ เป็นการแปรรูปจากผลไม้ให้เป็นขนมหวาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากบ่อ หมู่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ติดต่อ : นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิต e-mail : cdd_chumphon@chaiyo.com
ทุเรียนทอดชายน้อย 90 กรัม (5 ดาว ปี 2555) ทุเรียนทอดชายน้อย 90 กรัม (รหัสโอทอป 86030001624079) (OPC55 CP5Stars)55A,555A,OPC555 กลุ่มบ้านทุรียนชายน้อย 19/1 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย โทร : 081-7872349,077-655029

หน้าที่ : 1 | 2 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 44 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.