สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอจักราช จังหวัด นครราชสีมา
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 84 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผ้าไหมมัดหมี่ลายน้ำฝน ผ้าไหมมัดหมี่ลายน้ำฝน(OTOP) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 บ้านดงพลอง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นางบัวผัน อาวสันเทียะ โทร :044 399259 , 01 0692022
ผ้าไหมมัดหมี่ลายน้ำฝน ผ้าไหมมัดหมี่ลายน้ำฝน(OTOP) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 บ้านดงพลอง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นางบัวผัน อาวสันเทียะ โทร :044 399259 , 01 0692022
ผ้าไหมลายขัดพื้นฐาน(พื้นเรียบ) ผ้าไหมลายขัดพื้นฐาน(พื้นเรียบ) (รหัสโอทอป 300600255201)(OPC52 NR4Stars)52C,524C กลุ่มทอผ้าจักรเพชรไหมไทย 38 คลองเมือง หมู่ 2 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ติดต่อ : นางอัญญาพร วะเรือน โทร :08-5612-7618 e-mail : cdd_korat@chaiyo.com
ผ้าไหมลายน้ำไหล ผ้าไหมลายน้ำไหล(OTOP)* กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม เลขที่ 198 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นางมะลิ โทร : 086 0300323
พริกป่น (4 ดาว ปี 2553) พริกป่น (รหัสโอทอป 300600385201)(OPC53 NR4Stars) กลุ่มแปรรูปอาหาร 48 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร :08 7960 4346
ฟูก 3 ท่อน ชั้นนอกใช้ผ้าไหมญี่ปุ่น ใส้ในใช้ผ้าขาว ขนาด กว้าง 153 ซม. ยาว 199 ซม. หนา 15 ซม. น้ำหนัก 45 กิโลกรัม ราคาขายปลีก 5,000 บาท ราคาขายส่ง 4,900 บาท ปริมาณการผลิต 2 ชุด/เดือน/คน ผลิตจากนุ่น ตัดเย็บด้วยมือ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนุ่น บ้านซาด เลขที่ 143/1 หมู่ที่ 10 บ้านซาด ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ : นางทองอยู่ ธงกระโทก โทร : 01-9556905
ฟูกชุด 3 ท่อนขนาดกลาง ชั้นนอกใช้ผ้าไหมญี่ปุ่น ใส้ในใช้ผ้าขาว กว้าง 138 ซม. ยาว 189 ซม. หนา 15 ซม. ราคาขายปลีก 4,500 บาท ราคาขายส่ง 4,400 บาท ปริมาณการผลิต 2 ชุด/คน/เดือน ผลิตจากนุ่น ตัดเย็บด้วยมือ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนุ่น บ้านซาด เลขที่ 143/1 หมู่ที่ 10 บ้านซาด ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ : นางทองอยู่ ธงกระโทก โทร : 01-9556905
ฟูกท่อนเเตียงเดี่ยว 3 ฟุตครึ่ง ชั้นนอกใช้ผ้าไหมญี่ปุ่น ไส้ในใช้ผ้าขาว ขนาดกว้าง 107 ซม. ยาว 199 ซม. หนา 13 ซม. น้ำหนัก 21 กิโลกรัม ราคาขายปลีก 2,500 บาท ราคาขายส่ง 2,450 บาท ปริมาณการผลิต 2 ชุด/เดือน/คน ผลิตจากนุ่น ตัดเย็บด้วยมือ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนุ่น บ้านซาด เลขที่ 143/1 หมู่ที่ 10 บ้านซาด ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ : นางทองอยู่ ธงกระโทก โทร : 01-9556905
สบู่เหลวขมิ้น บรรจุขวดขนาด 400ื กรัม ราคาขายปลีก 55 บาท ราคาขายส่ง 48-50 บาท ปริมาณการผลิต 50 กิโลกรัม/เดือน กลุ่มแม่บ้านวังวารี หมู่ที่ 5 บ้านวังวารี ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา ติดต่อ : นางสาย ถัดกระโทก โทร : 044-399168 (มูลนิธิจักราชพัฒนา)
สุ่ม นำไม้ไผ่มาเลียดเป็นตอก จักสานเป็นสุ่ม กลุ่มจักสานไม้ไผ่ เลขที่ 162 หมู่1 ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นายเหลือ คนซื่อ โทร :09 844-7241
สุ่มดักปลา นำไม้ไผ่มาเลียดเป็นตอก จักสานเป็นสุ่มดักปลา ลักษณะคงทน ใช้สอยสะดวก กลุ่มจักสานไม้ไผ่ เลขที่ 162 หมู่1 ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นายเหลือ คนซื่อ โทร :09 844-7241
เส้นไหมไทย เกรด B (สาวมือ) เป็นเส้นไหมไทย สีเหลือง กลุ่มทอผ้าไหม 151 พระนารายณ์ หมู่ 3 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ติดต่อ : นางรำพรรณ ยางนอก โทร :044-448707, 08-1999-5477 e-mail : cdd_korat@chaiyo.com
เส้นไหมหัว,เส้นไหมดักแด้ จากเส้นไหมไทย สีเหลือง กลุ่มทอผ้าไหม 151 พระนารายณ์ หมู่ 3 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ติดต่อ : นางรำพรรณ ยางนอก โทร :044-448707, 08-1999-5477 e-mail : cdd_korat@chaiyo.com
เสื่อทอกก เป็นการนำเส้นกกมาทอเป็นเสื่อกก ซึ่งจะมีความคงทน และสวยงาม กลุ่มทอเสื่อกก เลขที่ 23/3 บ้านโคกโจม หมู่12 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นางเหลือ ค้าเข็ม โทร :044 249067
เสื่อทอจันทบูน เป็นการนำเส้นจันทบูนมาทอเป็นเสื่อจันทบูน ซึ่งมีความคงทน และสวยงาม กลุ่มทอเสื่อกก เลขที่ 23/3 บ้านโคกโจม หมู่12 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นางเหลือ ค้าเข็ม โทร :044 249067
เสื่อทอรังกา เป็นการนำเส้นรังกามาทอเป็นเสื่อรังกา มีรูแบบสวยงาม คงทน กลุ่มทอเสื่อกก เลขที่ 23/3 บ้านโคกโจม หมู่12 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นางเหลือ ค้าเข็ม โทร :044 249067
เสื่อทอแห้วหมู เป็นการนำเส้นแห้วหมูมาทอเป็นเสื่อแห้วหมู มีความสวยงาม และคงทน กลุ่มทอเสื่อกก เลขที่ 23/3 บ้านโคกโจม หมู่12 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นางเหลือ ค้าเข็ม โทร :044 249067
หมอนข้าง ชั้นนอกใช้ไหมญี่ปุ่น ขนาดกว้าง 64 ซม. ยาว 110 ซม. น้ำหนัก 2 กิโลกรัม ราคาขายปลีก 200 บาท ราคาขายส่ง 180 บาท ปริมาณการผลิต 50 ลูก/คน/เดือน ผลิตจากนุ่น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนุ่น บ้านซาด เลขที่ 143/1 หมู่ที่ 10 บ้านซาด ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ : นางทองอยู่ ธงกระโทก โทร : 01-9556905
หมอนขิด ชั้นนอกใช้ผ้าฝ้าย ไส้ในใช้ผ้าขาว ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 33 ซม. สูง 10 ซม น้ำหนัก 300 กรัม ราคาขายปลีก 60 บาท ราคาขาย 50 บาท ปริมาณการผลิต 50 ลูก/คน/เดือน ผลิตจากนุ่น ตัดเย็บด้วยมือ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนุ่น บ้านซาด เลขที่ 143/1 หมู่ที่ 10 บ้านซาด ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ : นางทองอยู่ ธงกระโทก โทร : 01-9556905
หมอนหนุน ชั้นนอกใช้ผ้าไหมญี่ปุ่น ไส้ในใช้ผ้าขาว ขนาดกว้าง 46 ซม. ยาว 66 ซม. น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ราคาขายปลีก 150 บาท ราคาขายส่ง 120 บาท ปริมาณกาารผลิต 150 ลูก/คน/เดือน ผลิตจากนุ่น ตัดเย็บด้วยมือและจักร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนุ่น บ้านซาด เลขที่ 143/1 หมู่ที่ 10 บ้านซาด ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ : นางทองอยู่ ธงกระโทก โทร : 01-9556905
หวดนึ่งข้าว นำไม้ไผ่มาเลียดเป็นตอก แล้วจักสานเป็นหวดนึ่งข้าว คงทน กลุ่มจักสานไม้ไผ่ เลขที่ 162 หมู่1 ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นายเหลือ คนซื่อ โทร :09 844-7241
หัตถกรรมจากทะลายมะพร้าว หัตถกรรมจากทะลายมะพร้าว(OTOP)* กลุ่มหัตถกรรมจากทะลายมะพร้าว 198 ม.1 บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 ติดต่อ : นายสมพร แทนนอก โทร : 08-6030-0323
แหนมหมูสด แหนมหมูสด วัตถุดิบที่ใช้ เนื้อหมูสด ราคาขายปลีก 5 บาท ราคาขายส่ง 4 บาท กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เลขที่ 36 หมู่7 บ้านลุงถ่อน ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ติดต่อ: นางบัวลอย ทนกระโทก โทร :01 955-4134
อาสนะติดพับ 2 พับ ชั้นนอกใช้ผ้าฝ้าย ไส้ในใช้ผ้าขาว ขนาดกว้าง 61 ซม. สูง 37 ซม. น้ำหนัก 7 กิโลกรัม ราคาขายปลีก 1,200 บาท ราคาขายส่ง 1,100 บาท ปริมาณการผลิต 3 ชุด/คน/เดือน ผลิตจากนุ่น ตัดเย็บด้วยมือ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนุ่น บ้านซาด เลขที่ 143/1 หมู่ที่ 10 บ้านซาด ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ : นางทองอยู่ ธงกระโทก โทร : 01-9556905

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 84 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.