สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 166 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ปักดอกเรือ Size L (7750) กลุ่มหัตถกรรมบ้านผักกระย่า หมู่ 7 76 หมู่ 7 บ้านผักกระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณอุทาน ศาลาสุข โทร : 045 857048
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ต่อดอกเสื้อกล้าม Size L (7750) กลุ่มหัตถกรรมบ้านผักกระย่า หมู่ 7 76 หมู่ 7 บ้านผักกระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณอุทาน ศาลาสุข โทร : 045 857048
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ต่อดอกสะพายยาว Size L (7750) กลุ่มหัตถกรรมบ้านผักกระย่า หมู่ 7 76 หมู่ 7 บ้านผักกระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณอุทาน ศาลาสุข โทร : 045 857048
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย หมวกรังผึ้งรุ้งเข้ม (7750) กลุ่มหัตถกรรมบ้านผักกระย่า หมู่ 7 76 หมู่ 7 บ้านผักกระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณอุทาน ศาลาสุข โทร : 045 857048
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ต่อดอกสะพาย Size S (7750) กลุ่มหัตถกรรมบ้านผักกระย่า หมู่ 7 76 หมู่ 7 บ้านผักกระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณอุทาน ศาลาสุข โทร : 045 857048
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย หมากฮอสสะพาย Size S (7750) กลุ่มหัตถกรรมบ้านผักกระย่า หมู่ 7 76 หมู่ 7 บ้านผักกระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณอุทาน ศาลาสุข โทร : 045 857048
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย รังผึ้งเรือ Size L (7750) กลุ่มหัตถกรรมบ้านผักกระย่า หมู่ 7 76 หมู่ 7 บ้านผักกระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณอุทาน ศาลาสุข โทร : 045 857048
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย หมวกจาไมก้าฉลุ (7750) กลุ่มหัตถกรรมบ้านผักกระย่า หมู่ 7 76 หมู่ 7 บ้านผักกระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณอุทาน ศาลาสุข โทร : 045 857048
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้าย รังผึ้งเรือดำ Size L (7750) กลุ่มหัตถกรรมบ้านผักกระย่า หมู่ 7 76 หมู่ 7 บ้านผักกระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณอุทาน ศาลาสุข โทร : 045 857048
ผักขึ้นฉ่าย (ปลอดสารพิษ) เป็นพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านเตยปลูกขึ้นโดยใช้วิธีปลูกและดูแลด้วยวิธีแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น สด สะอาด ปลอดภัย กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว (ปลอดสารพิษ) 4 หมู่ 1 บ้านเตย ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ : นายสุทธี บุญทา/นายเหรียญชัย เฉลิมวงศ์ โทร : 045-489101
ผักตะเภา (ปลอดสารพิษ) เป็นพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านเตยปลูกขึ้นโดยใช้วิธีปลูกและดูแลด้วยวิธีแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น สด สะอาด ปลอดภัย กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว (ปลอดสารพิษ) 4 หมู่ 1 บ้านเตย ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ : นายสุทธี บุญทา/นายเหรียญชัย เฉลิมวงศ์ โทร : 045-489101
ผ้ากันสาด ผ้ากันสาด ผ้าร่มชนิดบาง และชนิดหนา หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ : นายวัชระ คุณมี โทร : (045) 489101
ผ้ากาบบัว ผ้ากาบบัว (3150) กลุ่มทอผ้าบ้านตำแย 137 หมู่ 11 บ้านตำแย ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางบัวทอง ไชบมงคล โทร : 08-4728-8187, 08-7244-0094
ผ้ากาบบัว ผ้ากาบบัว (3150) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองหัวลำ 130 หมู่ 2 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณทองแดง นิยมชาติ โทร : 045 489156, 089 917 6026
ผ้ากาบบัว ผ้ากาบบัว (รหัสโอทอป 341400425201) กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง 50 หมู่ 4 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณบุญตา กำพุธ โทร : 0-4548-9485
ผ้ากาบบัว ผ้ากาบบัว (3150) กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง 50 หมู่ 4 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณบุญตา กำพุธ โทร : 0-4548-9485
ผ้ากาบบัว ผ้ากาบบัว (3150) กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมือง 35 หมู่ 3 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณบุญมา บุญโสดากรณ์ โทร : 087 245 0692
ผ้ากาบบัว ผ้ากาบบัว (รหัสโอทอป 341400265201) กลุ่มทอผ้ากาบบัว 70 ยางเครือ หมู่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางฉวีวรรณ บุดดีสิงห์
ผ้ากาบบัว ผ้ากาบบัว (รหัสโอทอป 341401875201) กลุ่มทอผ้ากาบบัวบ้านหนองขุมดิน หนองขุมดิน หมู่ 9 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางเตือนใจ ลาลาด
ผ้ากาบบัว ผ้ากาบบัว (รหัสโอทอป 341401405203) กลุ่มทอผ้ากาบบัว บ้านดอนแดงน้อย 58 ดอนแดงน้อย หมู่ 10 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางธรรมา ถุงแก้วหงษ์ โทร :08 1878 0584
ผ้ากาบบัว (3 ดาว ปี 2552) ผ้ากาบบัว (รหัสโอทอป 341400385201) กลุ่มทอผ้าบ้านตำแย 137 หมู่ 11 บ้านตำแย ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางบัวทอง ไชบมงคล โทร : 08-4728-8187, 08-7244-0094
ผ้ากาบบัว (4 ดาว ปี 2553) ผ้ากาบบัว (รหัสโอทอป 341400385201)(OPC53 UB4Stars) กลุ่มทอผ้าบ้านตำแย 137 หมู่ 11 บ้านตำแย ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางบัวทอง ไชบมงคล โทร : 08-4728-8187, 08-7244-0094
ผ้ากาบบัว (4 ดาว ปี 2553) ผ้ากาบบัว (รหัสโอทอป 341401965301)(OPC53 UB4Stars) กลุ่มทอผ้า 253 หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร :0 4548 9101
ผ้ากาบบัว (5 ดาว ปี 2555) ผ้ากาบบัว (รหัสโอทอป 341400034) (OPC55 UB5Stars)55C,555,OPC555 กลุ่มทอผ้าบ้านตำแย 137 หมู่ 11 บ้านตำแย ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางบัวทอง ไชบมงคล โทร : 08-4728-8187, 08-7244-0094
ผ้าขาวม้า (4 ดาว ปี 2555) ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 3414000183959) (OPC55 UB4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มทอผ้าขาวม้าพื้นเมือง 143 ม.12 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทร :08 5631 7881
ผ้าด้ายกาบบัว ผ้าด้ายกาบบัว ประกอบด้วยผ้าโทเร และผ้าไหมพื้นเรียบ ผลิตตามความต้องการของลูกค้า(OTOP) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองหัวลำ 130 หมู่ 2 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : คุณทองแดง นิยมชาติ โทร : 045 489156, 089 917 6026
ผ้าลายกาบบัว (ฝ้าย, ด้าย) ผลิตภัณฑ์ผ้าลายกาบบัว ทอจากด้ายและฝ้ายด้วยกี่กระตุก มีฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายสี เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ซึ่งเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด กลุ่มทอผ้าบ้านตำแย 137 หมู่ 11 บ้านตำแย ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางบัวทอง ไชบมงคล โทร : 08-4728-8187, 08-7244-0094
ผ้าลายกาบบัว (ไหม) ผลิตภัณฑ์ผ้าลายกาบบัว ทอจากไหมด้วยกี่กระตุก มีฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายสี เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ซึ่งเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด กลุ่มทอผ้าบ้านตำแย 137 หมู่ 11 บ้านตำแย ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางบัวทอง ไชบมงคล โทร : 08-4728-8187, 08-7244-0094
ผ้าโสร่งไหม เป็นผ้าโสร่งไหมทอมือของกลุ่มแม่บ้านหนองฮาง ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย หลากสีหลายลาย กลุ่มสตรีทอผ้าไหม/ด้าย 96 หมู่ 1 บ้านหนองฮาง ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ : นางทา โวหาร/นางวิไล สมหา โทร : 045-343021
ผ้าห่ม ผ้าห่ม (รหัสโอทอป 341401395201) กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านโนนรังน้อย 1 โนนรังใหญ่ หมู่ 3 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 ติดต่อ : นางรัตนา เกตุปั้น

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 166 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.