สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 323 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัญ แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัญ (22648)(OTOP) กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร 181 หมู่ 4 ชุมชนตลาดบ้านสร้าง ถนนบ้านสร้าง-ปราจีนบุรี ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางระเบียบ วงษ์หงส์ โทร : 037 402128, 06 1444977
แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัญ แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัญ (22648)(OTOP) กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร 181 หมู่ 4 ชุมชนตลาดบ้านสร้าง ถนนบ้านสร้าง-ปราจีนบุรี ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางระเบียบ วงษ์หงส์ โทร : 037 402128, 06 1444977
แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัญ แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัญ (22648)(OTOP) กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร 181 หมู่ 4 ชุมชนตลาดบ้านสร้าง ถนนบ้านสร้าง-ปราจีนบุรี ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางระเบียบ วงษ์หงส์ โทร : 037 402128, 06 1444977
แชมพูผสมสมุนไพรมะคำดีควาย แชมพูผสมสมุนไพรมะคำดีควาย (22648)(OTOP) กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร 181 หมู่ 4 ชุมชนตลาดบ้านสร้าง ถนนบ้านสร้าง-ปราจีนบุรี ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางระเบียบ วงษ์หงส์ โทร : 037 402128, 06 1444977
แชมพูผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ แชมพูผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ (22648)(OTOP) กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร 181 หมู่ 4 ชุมชนตลาดบ้านสร้าง ถนนบ้านสร้าง-ปราจีนบุรี ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางระเบียบ วงษ์หงส์ โทร : 037 402128, 06 1444977
ซองตะเกียบจากเสื่อกก ทำจากเสื่อกก(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ซองใส่ตะกียบ เป็นซองสำหรับใส่ตะเกียบ สำหรับร้านอาหาร, ภัตตาคาร ทั่วไป (OTOP) ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โทร :(037)215338
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป (ผ้าใยบัว)(2 ดาว ปี 2555) ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป (ผ้าใยบัว)(รหัสโอทอป 25060000299194) (OPC55 PCBStars)55D,552D,OPC552 กลุ่มแม่บ้านสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน 36 คลองท้ายบ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางอนันต์ กลิ่นอ่ำ โทร : 0868156056, 037-271-121
ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว (รหัสโอทอป 250600184701) กลุ่มแม่บ้านสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน 36 คลองท้ายบ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางอนันต์ กลิ่นอ่ำ โทร : 0868156056, 037-271-121
ตะกร้าทรงวงรี ตะกร้าทรงวงรีมี 3 สี คือ สีชมพู เหลือง ส้ม(Coop) กลุ่มสตรีสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านสร้าง จำกัด 62 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางแน่งน้อย อ่อนน้อม โทร :037 287348 , 01 3040766
ถังขยะเสื่อกก ถังขยะเสื่อกก (22648)(OTOP) กลุ่มสตรีคลองหอทอง 63 หมู่ 7 บ้านคลองหอทอง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณประไพ สีชัง โทร : 08 3018 2918
ถังขยะเสื่อกก ถังขยะเสื่อกก (22648)(OTOP) กลุ่มสตรีคลองหอทอง 63 หมู่ 7 บ้านคลองหอทอง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณประไพ สีชัง โทร : 08 3018 2918
ที่นอนกก ที่นอนกก หุ้มยางพารา กลุ่มเกษตรกรทำนาข้าวตำบลบางพลวง 49 หมู่ 1 บ้านบางพลวง ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณชุ่ม ยะประดิษฐ์ โทร : 08-1434-8203, 0-3728-7343 โทรสาร : 0-3728-7343
ที่รองแก้ว ที่รองแก้ว สานจากเส้นกก (22648)(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่รองแก้วแบบกลม สีเขียว ทำจากเสื่อกก(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่รองแก้วแบบกลม สีเหลือง ทำจากเสื่อกก(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่รองแก้วสี่เหลี่ยม สีขาว ทำจากเสื่อกก(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่รองแก้วสี่เหลี่ยม สีแดง ทำจากเสื่อกก(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่รองจาน ที่รองจาน สร้างสรรค์จากเสื่อกกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ ที่ขอบเย็บด้วยผ้าริมเพื่อความคงทนและสวยงาม(Coop) กลุ่มสตรีสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านสร้าง จำกัด 62 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางแน่งน้อย อ่อนน้อม โทร :037 287348 , 01 3040766
ที่รองจาน ที่รองจาน สร้างสรรค์จากเสื่อกกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ ที่ขอบเย็บด้วยผ้าริมเพื่อความคงทนและสวยงาม(Coop) กลุ่มสตรีสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านสร้าง จำกัด 62 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : นางแน่งน้อย อ่อนน้อม โทร :037 287348 , 01 3040766
ที่รองจาน รองแก้ว ที่รองจาน รองแก้ว(OTOP)* กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่รองจาน-แก้ว จากเสื่อกก เป็นที่รองแก้ว-จาน สำหรับโต๊ะอาหาร หรือ จัดเลี้ยง มีหลายสี และหลายแบบ (OTOP) ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โทร.(037)215338
ที่รองจานทรงกลม สีดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม.(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่รองจานทรงกลม สีเหลือง ขนาเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม.(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่รองจานทรงสี่เหลี่ยม สีแดง ทำจากเสื่อกก(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่รองจานรองแก้ว ที่รองจานรองแก้ว (22648)(OTOP) กลุ่มหัตถกรรมเสื่อกกแปรรูปบ้านคลองสอง 11 หมู่ 9 บ้านปากคลองสอง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณจงกล ทวีการ โทร : 08 6106 8285
ที่รองจานรองแก้วลายมัดหมี่ ที่รองจานรองแก้วลายมัดหมี่(OTOP)* กลุ่มหัตถกรรมเสื่อกกแปรรูปบ้านคลองสอง 11 หมู่ 9 บ้านปากคลองสอง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณจงกล ทวีการ โทร : 08 6106 8285
ที่รองจานลายขาวดำ ที่รองจานจากเสื่อกกลายขาวดำ(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่เสียบจดหมายช้างจัมโบ้ ที่เสียบจดหมายช้างจัมโบ้ จักสานจากกก กลุ่มเกษตรกรทำนาข้าวตำบลบางพลวง 49 หมู่ 1 บ้านบางพลวง ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณชุ่ม ยะประดิษฐ์ โทร : 08-1434-8203, 0-3728-7343 โทรสาร : 0-3728-7343
ที่เสียบจดหมายรูปช้าง ที่เสียบจดหมายรูปช้าง ทำจากเสื่อกก(OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 323 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.