ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |  ข้อมูล 18 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 ชุมชนพระเจน 16/48 ชุมชนซอยพระเจน ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 คุณวิไลวรรณ อรุณศ (02 2513741 กด 1, 02 2527093) - ขนมต่างๆ
2 เยาวชนชุมชนพระเจน ชุมชนพระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 (01 5116805, 02 4107518) - ของตกแต่งบ้าน
3 กลุ่มแม่บ้านชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม 1/12 ซ.วัดสระประทุมวนาราม ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 คุณขนิษฐา พระสว่า (02 6854033, 01 9390254) - ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
4 กลุ่มบายศรีชุมชนซอยพระเจน 14/1 ชุมชนซอยพระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 นางสมโภชน์ สง่าพล (02 6558445) - บายศรี
5 กลุ่มอาชีพชุมชนซอยพระเจน 69/29 ชุมชนซอยพระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 นางอรุณ ชวามนนท์ (02 2545351) - อาหารแปรรูป
6 กลุ่มผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี เขตปทุมวัน เคหะชุมชนบ่อนไก่/ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 นายนิพนธ์ เกิดปัญ (02 6163181) - ที่ใส่ป้ายชื่อ
7 กลุ่มอาชีพชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ 1965/36 ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 นางวรรณา อุ่นหนาฝ (02 2521570, 026558081) - เครื่องสำอางค์สมุนไพร
8 กลุ่มฝึกอาชีพสลิสา 131 ซอยจุฬา 36 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 นางสลิลา ตันตระกู (02 2156699) - เกล็ดปลาประดิษฐ์
- หัตถกรรมไข่นกกระจอกเทศ
- อาหารจิ๋ว
9 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านครัวใต้ ชุมชนบ้านครัวใต้ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 นางนิตย์ ศรีลารัก (02 6125239) - สบู่แกะสลัก
10 กลุ่มแม่บ้านวัดดวงแข 6 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 นางสาวอังคณา พันธ (02 6137674 กด 2 , 02 2166033) - การบูร
- เชือกถัก
- ดอกไม้ผ้าใยบัว
- ผลิตภัณฑ์เพ้นท์เครื่องแก้ว
11 กลุ่มแม่บ้านชุมชนตรอกสลักหิน ชุมชนตรอกสลักหิน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 นางพัชรี เกิดไพบู (02 6139037, 02 2193789) - น้ำยาล้างจาน
- น้ำหอม
12 กลุ่มสวนสมุนไพรอุ่นหนาฝาคั่ง 1965/36 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 คุณวรรณา อุ่นหนาฝ (02 6558081, 09 1223071) - ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
13 กลุ่มผลิตกล่องผ้าไหม 55/22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 คุณบัญชา ธงขวาง () - กล่องผ้าไหม
14 กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลัก บ่อนไก่ 14/127 ซอยปลูกจิตต์ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 คุณนิพนธ์ เกิดปัญ (02 2516871) - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
15 กลุ่มสบู่แกะสลัก 44/1 ชุมชนบ้านครัวใต้ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 คุณนิตย์ ศรีลารัก (02 6125239 กด 0, 01 4402135) - สบู่แกะสลัก
16 ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. สวนลุมพินี 1 ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. สวนลุมพินี 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 () - ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
17 กลุ่มส้มตำสำเร็จรูปภูไท 157 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (02 6116478) - ส้มตำสำเร็จรูป
18 กลุ่มผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมู่ 1 ซอยอยุธยา 7 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 คุณธงชัย ลำพาย (08 9993 7373) - ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 18 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.