ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด จันทบุรี
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |  ข้อมูล 15 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 ชมรมรักษ์สมุนไพรและแพท์ย์แผนไทย โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี นายพยงค์ ยิ้มโสภา (01-4110291) - นวดแผนไทย และสมุนไพร
2 กลุ่มจักสาน 8/4 หมู่4 ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี นางลัดดา คีรีพิทั () - จักสาน
3 กลุ่มสตรีอาสาฯ หมู่ 9 ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 คุณอังคณา ว่องกาน (039 452026 , 01 8652364) - กล้วยกรอบแก้วและโนริกระเพรากรอบ
4 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลซากไทย ศาลาบ้านว่านเหลือง หมู่ที่ 8 ตำบลซากไทย กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 นางนกแก้ว กลิ่นขจ ((01) 9838965) - น้ำผลไม้พร้อมดื่ม
5 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลตำบลซากไทย ศาลาบ้านว่านเหลือง หมู่ที่ 8 ตำบลซากไทย กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นางพิกุล นาสวน ((039) 309246, (01) 8339175) - ทุเรียน
- มังคุดคุณภาพ
6 กลุ่มกล้วยอัด เลขที่ 12/9 หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 นางเจียมจิต วุฒิช ((01) 6639523) - กล้วยอัด
7 กลุ่มแปรรูปผลไม้ ต.ตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 นายจำนง แท่งทอง ((01) 6458356) - ทุเรียน (พันธุ์ชะนี, หมอนทอง, ก้านยาว)
8 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ตำบลคลองพลู 37/23 หมู่ 9 บ้านคลองพลู กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 นายสวัสดิ์ ขำเจริ ((01) 377-6422) - ทุเรียนคุณภาพ
- มังคุดคุณภาพ
9 กลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) 56 หมู่ 2 ต.จันทเขลม กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 นายสมศักดิ์ พรมนา ((01) 453-2746) - ไก่พื้นเมือง (ไก่ชน)
10 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ตำบลจันทเขลม 15 หมู่ 5 ต.จันทเขลม กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 ((039) 452143 (พัฒนาชุมชน)) - ทุเรียนคุณภาพ
11 กลุ่มภาพจำลองโลหะปฎิมากรรม 43/8 หมู่7 ต.ซากไทย กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี22210 นายสมชาย ชูธรรม (039 373090) - ภาพจำลองโลหะปฎิมากรรม
12 กลุ่มกล้วยไม้ประดิษฐ์ 9 หมู่ 9 ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 นางจำปา แววสุวรรณ (01 7829031) - กล้วยไม้ประดิษฐ์
13 กลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 32/6 หมู่ 6 ตำบลซากไทย กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 คุณทิพวารินทร์ จั ( 039 452143, 08-1377-0549) - น้ำผลไม้พร้อมดื่ม
14 กลุ่มเลี้ยงผึ้งคิชฌกูฎ 77 คลองหินลอย หมู่ 7 บำราศนราดูร ตำบลซากไทย กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 นายอรุณ วิเศษฤทธิ (08-1945-7159) - น้ำผึ้ง
15 กลุ่มแปรรูผลผลิตทางการเกษตร 33 พังกะแลง หมู่ 9 ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 นางอังคณา ว่องการ (08-7825-1815) - กล้วยแปรรูป

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 15 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.