ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด ขอนแก่น
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอชนบท จังหวัด ขอนแก่น
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |   หน้าต่อไป >(2) | ข้อมูล 56 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 33/2 หมู่ 9 บ้านนาดอกไม้ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางอำนวย เย็นสบาย ((043) 286255) - ผ้าไหมมัดหมี่
2 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านร่องดูก อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กข.คจ. หมู่ 5 บ้านร่องดูก ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางขานทอง สนาม () - ผ้าไหมมัดหมี่
3 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนข่า 108 หมู่ 10 บ้านโนนข่าใต้ ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณสนุก เทพมะที (086 145 5098, 086 145 3098 ) - ผ้าไหมมัดหมี่
4 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 4 บ้านเหล่าเหนือ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นายบุญถิ่น นาที () - ผ้าไหมมัดหมี่
5 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสระแก้ว 40 หมู่ 4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางนาถ สินโพธิ์ (043 213022) - ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ
6 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาหนองทุ่ม 44 หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางบุปผา สินโพธิ์ () - ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกรอ
7 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสมนึก 42 หมู่ 7 บ้านโนนสมนึก ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางละออง เลบ้านแท (01 481-6737) - ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ
8 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลศรีบุญเรือง 95 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณแดง จำนงค์พิพั (0 4328 6197 , 0 9861 7760) - ผ้าไหมมัดหมี่ศรีบุญเรือง
9 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคุ้มขี้เถ้า 175 หมู่ 3 บ้านคุ้มขี้เถ้า ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางวงเดือน ชูเนตร (0-4328-6557) - ผ้าไหมมัดหมี่บ้านคุ้มขี้เถ้า
10 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนดู่ 125 หมู่ 9 บ้านดอนดู่ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณสมพิศ รัตถา (043 286931, 043 286583) - ผ้าไหมมัดหมี่บ้านดอนดู่
11 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย 46 หมู่ 2 บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางสาวนิดดา ภูแล่ (08 1729 6025, 0 4345 5755) - ผ้าไหมมัดหมี่
12 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านปอแดง 25 หมู่ 1 บ้านปอแดง ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางกองศรี รูปต่ำ (043 211930,09 9298862) - ผ้าไหม
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยอึ่งสามัคคี 57 หมู่ 4 บ้านห้วยอึ่ง ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางบุญโฮม ไกยผ่าย (043 239542 (อบต.โนนพะยอม)) - ผ้าไหมมัดหมี่
14 กลุ่มเมืองชน(แม่ทองพูน) 93/1-2 หมู่ที่ 12 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางสาววิลาวัลย์ ห (06 2266386 , 09 5900796) - หม่ำชนบท
15 กลุ่มผลิตผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 43 หมู่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางเสมอ ประจันตะเ (06 2275206) - ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
16 กลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากบก 208 หมู่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางสมสมัย ชื่นชม (043 376164) - ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากบก
17 กลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายจี้เพชร 29 หมู่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางจำปา มาลม (043 286724) - ผ้าไหมมัดหมี่ลายจี้เพชร
18 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกองแก้ว 199 หมู่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางประนอม ทองประศ (0-4328-6153) - ผ้าไหมมัดหมี่ลายเครือเถาวัลย์
19 กลุ่มผลิตผ้าไหมลายจี้เพชร 84 หมู่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางขันทอง เนื่องช (043 376474) - ผ้าไหมลายจี้เพชร
20 กลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายเต่าน้อย 65 หมู่ 10 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางหนุ่น เพิ่มยิน () - ผ้าไหมมัดหมี่ลายเต่าน้อย
21 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ลายกงเจ็ดลาย 6 หมู่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางสุกัญญา กระแส (09 5779514) - ผ้าไหมมัดหมี่ลายกงเจ็ดลาย
22 กลุ่มทอผ้าชินไหมไทย 291-292 หมู่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณสุรมนตรี ศรีสม (043 286713) - ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ
23 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมคุ้มป่าหัน 48 หมู่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางส้มจีน โยมา (043 376164, 01 2615094) - ผ้าไหมมัดหมี่ลายกองสองคลอง
24 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนพะยอม 138 หมู่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางสาวคมคิด โนนพะ (089 7128422) - ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเชิงเทียน
25 กลุ่มทอผ้าทิพวรรณ 12 หมู่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางทิพวรรณ จันทะว (08-5349-3756, 0-4337-6164) - ผ้าไหมมัดหมี่
26 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่สงคราม 16/2 ถ.กลิ่นแก้ว หมู่ .2 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นายสงคราม งามยิ่ง (043 286043) - ผ้าไหมมัดหมี่
27 กลุ่มทอผ้าไหมนันทิภา 242-244 หมู่ 4 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางนันนิภา ประจัน (043 286111) - ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมนันทิภา)
28 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านชนบท 79 หมู่ 1 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางแดง จำนงพิพัฒน (043 286197) - ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านชนบท)
29 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสมนึก 55 หมู่ 7 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางละออง เลบ้านแท (043 400194) - ผ้าไหมมัดหมี่
30 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมชุมชนจันตะประเทศ 15 หมู่ 1 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางเพ็ญศรี สีดา (043 286339, 043 286176) - ผ้าไหมมัดหมี่
31 กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาล 99 หมู่ 12 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางประหยัด มีนา (043 376050) - ผ้าไหมมัดหมี่
32 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่คุ้มศิวิไล 182 หมู่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางจำปี มาลม (043 376214) - ผ้าไหมมัดหมี่
33 กลุ่มแม่บ้านสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านห้วยไร่ 143 หมู่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางมานิต พิริยศิล (08-7949-4403, 0-89942-9255) - ผ้าไหมมัดหมี่
34 กลุ่มพัฒนาหม่อนไหมบ้านเหล่าเหนือ 181 หมู่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นายบุญถิ่น นาที (043 496563) - ผ้าไหมมัดหมี่
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเพียขอม 15 หมู่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางอัมพร นัคเรศ (043 276400) - ผ้าไหมมัดหมี่
36 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านกุดเพียขอม 6 หมู่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางสาวบังเอิญ กระ (043 276212) - ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านกุดเพียขอม)
37 กลุ่มทอผ้าไหมอ่อนจันทร์ 300 หมู่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางอ่อนจันทร์ อย (08-1749-2075) - ผ้าไหมมัดหมี่
38 กลุ่มทอผ้าไหมสมเมือง 48 หมู่ 10 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางสมเมือง วิริย (089 029-1134) - ผ้าไหมมัดหมี่
39 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านหัวฝาย 24 หมู่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นางเหล่า เทพเรียน (089 571-2557) - ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านหัวฝาย)
40 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่มาณี 58 คุ้มน้อย หมู่ 3 แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางสาวมาณี วรานุพ (0-4328-6509, 0-4328-6029) - ผ้าไหมมัดหมี่มาณี
41 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บุญถิ่น 28 หมู่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 นายบุญถิ่น จิระก (043 376313) - ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บุญถิ่น)
42 กลุ่มสุกัญญาไหมไทย 28 หมู่ 7 บ้านโนนสังข์ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณสุกัญญา พงษ์สี (043 276276, 08 1601 1856 ) - ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
43 กลุ่มทอผ้าฝ้ายชุมชนสี่แยกวัดบึงแก้ว 83 หมู่ 1 บ้านชนบท ถนนท่าช้าง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณอรรณนพ พุ่มพวง (0-4328-6123) - ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
44 กลุ่มทอผ้าไหมพัฒนาอาชีพบ้านปอแดง 116 หมู่ 1 บ้านปอแดง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณสมควร พลอยงาม (081 055 1470) - ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
45 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านห้วยค้อ 116 หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณดาวเรือง ศรีอ่ (043 376311, 081 183 4211) - ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
46 กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาลตำบลชนบท 97 หมู่ 10 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณพิสมัย พนัส (043 286902, 089 617 3008 ) - ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
47 กลุ่มทอผ้าไหม 229/1-2 หมู่ 4 บ้านคุ้มศิวิไลย์ ถนนศรีบุญเรือง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 คุณสุพงศ์ หินเถาว (0-4337-6249) - ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
48 กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ห้วยค้อ-ห้วยอึ่ง 129 ห้วยอึ่ง หมู่ 4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางลำพูน นาที (08-3418-9491) - ผ้าไหมมัดหมี่
49 กลุ่มหัตกรรมคุ้มสุขโข 86 ดอนข่า หมู่ 7 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นายทวี สุขโข (08-5008-2264) - ผ้าไหมมัดหมี่
50 กลุ่มพัฒนาหม่อนไหมบ้านเหล่าเหนือ 181 เหล่าเหนือ หมู่ 4 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 นางมณีรัตน์ กรมว (0-4349-6563) - ผ้าไหมมัดหมี่

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 56 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.