ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด ขอนแก่น
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |  ข้อมูล 12 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 กลุ่มน้ำผึ้งป่า บ้านตอประดู่ หมู่5 ต.โนนศิลา กิ๋ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 นางรำญวน มนตรี (09 842-0025) - น้ำผึ้งป่า
2 กลุ่มทำปลาร้าบอง หมู่ 4 บ้านห้วยเสียว ต.หนองปลาหมอ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 นางสง่า บุญพามา (043 281119 (คุณบุศราวรรณ)) - ปลาร้าบอง
3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ต.โนนแดง กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 นางทองสา โนนทะเสน (043 281119) - ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
4 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ 5 บ้านชาติ ต.เปือยใหญ่ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 นางสาคร ปลื้มอาพร (043 281119 (คุณบุศราวรรณ)) - ผ้าไหมมัดหมี่
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านหัน 50 หมู้ 1ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 นางแก้ว เถาทิพย์ (09 002 79681) - เส้นไหม
6 กลุ่มผลิตแชมพูบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 34 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 นายบุปผา ทองชื่อ (06 2289407) - แชมพู สบู่เหลว น้ำยาล้างจาน ครีมนวด
7 กลุ่มทำเข็มกลัดติดเสื้อเทศบาลโนนศิลา 127 หมู่ที่1 ตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 นางสุภาภรณ์ หาญขั (043 281113) - เข็มกลัดติดเสื้อ
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ทอผ้าไหม) 65 หมู่ 2 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 นางอัมพร สีเกิ้ง (043 281387) - ผ้าไหม
9 กลุ่มทอผ้าฝ้าย 24 หมู่ 2 ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 นางสมนึก ยุพิน (086 2326841 ) - ผ้าฝ้ายมัดหมี่
10 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเปือยใหญ่ 113 หมู่ 1บ้านเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 คุณสง่า หารดี (081 263 4579) - ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
11 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขี้เห็น 67 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 (08 7485 9166) - ผ้าคลุมไหล่
12 กลุ่มทอผ้าไหม 41 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 (08 9581 8411) - ผ้าไหมมัดหมี่

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 12 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.