ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด เชียงราย
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |  ข้อมูล 16 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 กลุ่มทอผ้าไหม 144 หมู่ 10 บ้านห้วยเคียนใต้ ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 คุณบัวสี ดอนอ่อนสา (053 953500, 089 758 5573) - ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
- สไบไหม
2 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ 11 ต.ดงมหาวัน กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย นางรัตนา เหล่าอัน (053 953500) - ผ้าไหม
3 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่3 ต.ป่าซาง กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย นางมัลลิกา จาอินต (01 267-4594) - ผ้าทอพื้นเมือง
4 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกเทศบาล 305 หมู่ 11 ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 (053 953320) - ผ้าทอพื้นเมืองลายเวียงเชียงรุ้ง
5 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเนินไทรพัฒนา 26 หมู่ 13 ตำบลป่าซาง กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 คุณศิริรัตน์ ภารรักษา (084-6138722, 0-5317-3654) - ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอลายรังผึ้ง
6 กลุ่มผลิตกรอบรูปจากต้นก๋ง 233 หมู่ที่ 7 บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 คุณทรนงค์ สุริคำ (0 7174 3435) - กรอบรูปจากต้นก๋ง
7 กลุ่มเมืองศิลป์เวียงเชียงรุ้ง 145 หมู่ 1ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 นายบุญสิริ วันดี (053 953215, 01 8836671) - ภาพประดับมุก
8 กลุ่มทอผ้าไหม 219 หมู่ 5 บ้านห้วยเคียน ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 คุณสมัย มูลสานต์ (085 086 5594, 089 758 5573 ) - ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
9 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 85 ขุนแม่บง หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 น.สแก้วตา เดชทัน (08-1951-2097) - ผ้ากระสอบ
10 กลุ่มเลี้ยงไหมครบวงจร ขุนแม่บง หมู่ 11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 นางสมจิตร คำมูล (08-9561-1536) - ผ้าไหมมัดหมี่
11 กลุ่มผ้าบาติก 168 ป่าซางหลวง หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57210 นางเปรมจิตต์ โรจน (08-7337-4590) - ภาพแขวนฝาผนัง
12 กลุ่มเทียนหอม 241 ห้วยหมากเอียกเหนือ หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 นางศรีอ่อน คำสมุ (08-5723-7156) - เทียนหอม
13 กลุ่มทอผ้าไหม 196 ร่องหวาย หมู่ 2 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 นางบัวรัตน์ บุญภ (08-6915-0710) - ผ้าคลุมไหล่ลายลูกหวาย
14 กลุ่มทอผ้ากระสวยคำ 42/1 ห้วยขี้เหล็ก หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 นางอิงอร คันธาเศ (08-1381-3250) - ผ้าฝ้าย
15 กลุ่มแกะสลักไม้นายศักดิ์ 68 ร่องบัวทอง หมู่ 9 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 นายศักดิ์ สุขเกษ (08 4803 8083) - ตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปสัตว์
16 7 หมู่ที่ 5 ตำบลดงมหาวัน กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (08 7787 8036) - เทียนหอม

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 16 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.