ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด กำแพงเพชร
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |  ข้อมูล 12 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 กลุ่มสตรีทอผ้าตีนจก หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 นางปาลิตา คำภูคำ ((055) 740186) - ผ้าตีนจก
2 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร นางบัวเรือน บัวนพ (055 -786622) - หมวกจักสาน
3 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านชัยมงคล 198/2 หมู่ 19 บ้านชัยมงคล ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 คุณแสงจันทร์ แปงป (0-5578-6453) - ผ้าทอพื้นเมือง
4 กลุ่มพรมเช็ดเท้าแปลงสี่-แม่พืช 128 หมู่ 1 บ้านแปลงสี่-แม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 คุณมาลัย เกตุสุวร (081 887 5397, 087 943 6664) - ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
5 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านสักงาม 89 หมู่ 1 บ้านสักงาม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 คุณรำพัน คัดสาย (055 719344, 08 9907 1944) - ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป
6 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา 41/1 หมู่ 9 บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 คุณบราจู โชคชัย (055 735340) - ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
7 กลุ่มผ้าปักชาวเขาบ้านคลองเตย 77/7 คลองเตย หมู่ 9 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 นางเหมยเซ็ง อยู่ส (08-1674-3028) - ผ้าปักชาวเขา
8 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขาบ้านคลองเตย 60 หมู่ 9 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 นายมงคล ตั้งมงคลก (08-5729-6282, 0-5573-5340) - หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา
9 กลุ่มผ้าปักชาวเขา ศูนย์ชาวเขาคลองลาน 352 หมู่ 9 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 คุณไหนเจียว แซ่ลี (08 7574 9055) - ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา
10 กลุ่มทอผ้าบ้านโชคชัยพัฒนา 109 โชคชัยพัฒนา หมู่ 11 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 นางมาลี แผ้วชำนา (08-4594-1193) - ผ้าไหมมัดหมี่
11 กลุ่มพรมเอนกประสงค์บ้านแปลงสี่-แม่พืช 21/2 แปลงสี่ หมู่ 8 คลองลาน-อุ้มผาง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 นางมาลัย เกตุสุว (08-6217-7212) - เปลญวนหนัง
12 กลุ่มหัตถกรรมคลองมดแดง (คลองมดแดงโมบายหลอด) 169 คลองมดแดง หมู่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 นางศิริวรรณ เรีย (08-6212-9044, 0-556-6041) - โมบายหลอด (ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก)

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 12 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.