ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด นครปฐม
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |  ข้อมูล 50 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 กลุ่มหัตถกรรมปั้นดินขาวนครปฐม 61/49 หมู่ 2 หมู่บ้านศุภมงคล ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางพรวลัย แต้มไชย (0-3432-5056, 08-6077-6843) - ดอกไม้ประดิษฐ์และของที่ระลึกจากดินขาว
2 กลุ่มผู้ปลูกและขายดอกกุหลาบ เลขที่ 46/1 หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายจำลอง จินดาโสม (01-9818446) - กุหลาบตัดดอก
3 กลุ่มอาชีพสตรีทำฝรั่งดองเสริมเกลือไอโอดีน เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางอุทุมพร สุขถาว ((034)323454) - ฝรั่งดองเสริมเกลือไอโอดีน
4 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เลขที่ 2 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางลัดดาวัลย์ ชื่ (034 397118) - แชมพูสระผม/ครีมนวดสมุนไพร,น้ำยาซักแห้ง,น้ำยาล้างจาน,ยาหม่อง
5 กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินขาว เลขที่120 หมู่ที่ 7 ตำบลกระทุ้มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสร้อยทิพย์ ชมท (01-4589721) - ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินขาว
6 กลุ่มบ้านเรือนไทย - เรือใบจำลอง 49/69 หมู่ 10 บ้านเอกธนา ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นายอำนาจ เวชศาล (034 326250, 01 4804251) - บ้านเรือนไทย-เรือใบจำลอง
7 กลุ่มชุมชนฅนรักเห็ด 3/1 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 นายสาธิต ไทยทัตกุ ((02) 441-9263, 889-8740) - เห็ด
- เห็ดสวรรค์
8 กลุ่มทำขนมไทย 48/5 หมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางเพ็ญจันทร์ มโ (034-220120 ) - ขนมกล้วย
9 กลุ่มอาชีพสตรีทำขนุนอบกรอบ เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางศิริพร สุขสมั (034-288405) - ขนุน
- ขนุนอบกรอบ
10 กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 37/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางประหยัด ปานเจ (034 222504, 01 3038556) - ฝรั่งดองเสริมเกลือไอโอดีน
- มะพร้าวน้ำหอม
11 กลุ่มอาชีพปลาตะเพียนต้มเค็มสามรส (สูตรโบราณ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสงวน ภู่ทวี (034-288356 , 01-994-3181) - ปลาตะเพียนต้มเค็มสามรส (สูตรโบราณ)
12 กลุ่มสตรีอาสาตำบลยายชา 14/2 หมู่ที่ 4 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางจำรงค์ จันทคา (034-321758) - ดอกไม้ประดิษฐ์
13 กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปอาหาร ตำบลทรงคนอง เลขที่ 69 หมู่ที่1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสาลี่ ศรีทองอ (01-4347618 ) - ส้มโอกวน 3 รส
14 กลุ่มกล้วยไม้สามพราน 47 หมู่ที่ 3 บ้านศรีษะย่าน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73114 นายโฆษิต เอี่ยมส (034 385666, 01 4078712) - กล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้จำหน่ายต้น จัดกระเช้า
15 กลุ่มแปรรูปอาหารจากสุกร (แหนม,กุนเชียง) 48 หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม นางสมทรง บุญอรุณ (034-287192 ) - กุนเชียง
- แหนม
16 กลุ่มอาชีพทำแหนมสด เลขที่ 54/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางมาเรียม ลีรุ่ (034-295216 ,034-295219,01-8432) - แหนมสด
17 กลุ่มทำสวนฝรั่ง 97 หมู่ 3 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 นายธีระ สุขพิทักษ ((034) 397419) - ฝรั่ง
18 กลุ่มผู้ปลูกส้มโอตำบลทรงคนอง 41/2 หมู่ 1 ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120 คุณ ทิม ไทยทวี (02 28894198, 08 1857 8590) - ส้มโอ
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร (หมอเอี้ยง) 9/103 หมู่4 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 คุณวันชัย โภคา (034 225612, 08 1347 7163) - ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (หมอเอี้ยง)
20 กลุ่มเต่าหลากลีลา 68/1 หมู่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นายถนอมชัย จินงี่ (0-7073-5143) - เต่าหลากลีลา(ผอบเต่า)
21 กลุ่มโพดิเกร้ด 9/474 หมู่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 () - เครื่องเบญจรงค์ (โพดิเกร้ด)
22 ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน (กลุ่มถักทอสามพราน) 42/126 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียร ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 น.ส.สมสรวง กองเงิ (0 2429 0856 , 0 2812 6246) - หัตถกรรมถักโครเช
23 กลุ่มใบลานสานศิลป์ 90/219 หมู่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 คุณสายวรุณ บุริมส (08-9668-3517, 08-1444-8627) - ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
- หัตถกรรมใบลาน
24 กลุ่มอรวรรณฟลอรีสท์ 99/30 หมู่ที่ 7 บ้านสามพราน ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 คุณอรวรรณ ขาวสำอา (034 223117 , 08 1835 6051) - ดอกไม้สดอบแห้ง
25 กลุ่มปลูกส้มโอ 16 หมู่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางเยี่ยม ประทุมแ (09 5463985) - ส้มโอ
26 กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพผมและผิว 101/455 หมู่ 9 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ชุลีรัตน์ ใจยอดศิ (0 2888 5151, 0 2888 5152) - ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
27 กลุ่มผลิตปลาทูต้มเค็ม 3 รส หมู่ 13 บ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 นางฐิติรัตน์ ภู่ท (08 1734 2241) - ปลาทูต้มเค็ม 3 รส
28 กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทางการเกษตร 12 หมู่ 7 บ้านคลองเขื่อนขันธุ์ ซอยศาลาปู่ทิพย์ ถนนพระประโทน - บ้านแพ้ว ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 คุณอุบลศรี โพธิสาร (08 1930 6548, 08 9257 3826) - น้ำพริกแกงเผ็ด
- ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเด็กเล็ก
29 กลุ่มผลิตเต้าหู้สดผลไม้รวม 44/4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาช้าง ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางทฤฒมน จันทรวงศ (08-1375-1354, 0-2814-1136-7) - เต้าหู้สดผลไม้รวมหลากรส
30 กลุ่มห่อหมกย้อนยุค 105 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 น.ส.ศิริพร สถิตพง (084 6507500) - ห่อหมกย้อนยุค
31 กลุ่มกรอบรูปวิทยาศาสตร์ประยุกต์ผ้าทอ 85/100 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 คุณดิลกพัฒน์ วณิช (02 5733161, 089 9229738) - กรอบรูปวิทยาศาสตร์ประยุกต์ผ้าทอ
32 กลุ่มป้าแหวนปลาตะเพียนไร้ก้าง 16/10 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย7 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นายเสน่ห์ โอเจริญ (087 1558590) - ปลาตะเพียนไร้ก้าง
33 กลุ่มผู้ปลูกฝรั่งไทยโบราณ 17/1 ถ.ตลาดใหม่ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางสรัญณัชช์ ชิงช (034-323960) - ฝรั่งไทยโบราณ
34 กลุ่มส้มโอขาวน้ำผึ้ง 46 หมู่ 4 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120 คุณนพพิมาน รุ่มนุ (034 220063, 08 9886 1573) - ส้มโอขาวน้ำผึ้ง
35 กลุ่มมะพร้าวน้ำหอม 92 หมู่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 คุณนวลรัตน์ ทองไถ่ผา (034 295027, 08 1987 5896) - มะพร้าวน้ำหอม
36 กลุ่มแปรรูปเสื่อ 45/23-24 หมู่ 4 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 คุณสิริกุล คุณจักร (089 135 7403, 034 288 490) - ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
37 กลุ่มเสื่อแปรรูป 45/23-24 หมู่ 4 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางสาวสิริกุล คุณ (08-9135-7403, 0-3428-8490) - เสื่อแปรรูป
38 กลุ่มเครื่องนอนคุณย่า 45/11 หมู่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 นางสุดาจันทร์ ศาน (0-2420-6034) - เครื่องนอนคุณย่า
39 กลุ่มหัตถกรรมเป่าแก้ว 148 สะแกทอย หมู่ 6 สาย 7 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางดวงเดิอน เอื่ (08-9992-4400) - หัถตกรรมแก้วเป่า
40 กลุ่มต้นไม้มงคล ต้นเงินต้นทอง 9/32 ท่าตลาด หมู่ 4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 นางสุนันทา วรรณยิ (0-3422-5905,08-9453-7270) - ต้นไม้เงินทอง
41 กลุ่มสมุนไพรปฐมมงคล 7/1 หนองจอก หมู่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางวันเพ็ญ อนุตรโ () - ขี้ผึ้งสมุนไพร (ขี้ผึ้งพญาว่าน 108)
42 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางม่วง 52/1 บางม่วง หมู่ 8 ท่ากระบือสายกลาง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางวาสนา พึ่งเพาะ (080-4221062) - น้ำฝรั่งคั้น
43 กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป 88 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 (034-980189,087-40026) - กล้วยหอมอบเนย
44 6 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 (081-3079608) -
45 215 หมู่ที่ 7 ซอยโรงหมึก ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 (081-7129094, 02-4292270) - ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
46 กลุ่มสตรีตำบลทรงคนอง 22/22 หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120 (081-6220258, 034-288706) - น้ำพริกเผาและพริกแกงสมุนไพร
47 31 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 (081-0106974) -
48 กลุ่มอาชีพตำบลท่าตลาด 12/3 ม.6 ซอยโรงเหล็ก ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 (081-0058686) - ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย-ญี่ปุ่น
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะการต่อผ้า 90/3 ม.2 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 (086-8262351) - ศิลปะการต่อผ้าเบาะรองนั่ง
50 กลุ่มอาชีพแปรรูป ส้มตำบลอ้อมใหญ่ 64/183 ม.8 ซอยพงษ์ศิริชัย 2 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 (081-4966477) - กิ่งก้านน้ำส้ม น้ำส้มเกร็ดวุ้น

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 50 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.