ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด นครศรีธรรมราช
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |  ข้อมูล 13 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง หมู่ 1 บ้านคงคาล้อม, หมู่ 2 บ้านบางงู และหมู่ 5 บ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นางอำนวย คงสีปาน (01 6787668) - ผ้ายกเมืองนคร
2 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด 103 หมู่ 5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นางพรทิพย์ จงไกรจ (08-6266 1948, 0-7533-1167) - ผลิตภัณฑ์กระจูด
3 กลุ่มอาชีพทำน้ำปลา หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นายสานนท์ จินา (075 331167) - น้ำปลา
4 กลุ่มแปรรูปพริกขี้หนู (พริกแกง, พริกป่น, พริกเผา) 59/1 หมู่ 7 ต.ไสหมาก อ.เชียงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นายผ้วน โชติทอง ((01) 537-8203) - พริกแกง, พริกป่น, พริกเผา
5 กลุ่มอาชีพเย็บจากน้ำ เลขที่ 116/1 หมู่9 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นางบุญยืน แสนเดช (075 331167(นางวิไลภรณ์ หนูทอง)) - เย็บจากน้ำ
6 กลุ่มแปรรูปจาก เลขที่ 31หมู่2 บ้านเก้าตำลึง ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นางพวงจิตร สุขศรี (01 958-8857) - จากน้ำ
7 กลุ่มตัดเย็บระบายตกแต่งบ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เลขที่ 8 หมู่2 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นางวรรณา ริ้วทอง (01 873-3168) - ผ้าระบายตกแต่งบ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์
8 กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่9 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นายนิคม กรดแก้ว (01 477-0329) - ข้าวซ้อมมือ
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสัมพันธ์ เลขที่ 24 หมู่10 บ้านท่าวา ต.ท้องลำเจียก อ.เชียนใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นายประภาส ชูชื่น (075 362137) - ไข่เค็มใบเตย
10 กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารตำบลเขาพระบาท หมู่6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นางยินดี เฮงอินรั (01 606-7363) - อาหารใส่เกลือไอโอดีน
11 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นายเอี้ยน ปลอดกรร (01 737-7097) - จักสานไม้ไผ่
12 กลุ่มถักผ้าโครเชต์ หมู่6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 นางศรีวิลัย ทองใส (075 386102) - ผ้าถักโครเชต์
13 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินธัมมัง บ่อล้อ หมู่ 7 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 นายยุภาพร จุติภาค (08-9292-9425) - ผ้าทอยกดอก

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 13 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.