ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด สงขลา
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |  ข้อมูล 23 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขารูปช้าง 17/4 หมู่ 1ซ.กาญจนวนิช 34 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 คุณนงลักษณ์ โชติร (074 447532, 09 5956532) - ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เกล็ดปลา
2 กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 1 38 หมู่ 3 บ้านนอก ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 นายวิชัย มาระเสน (074 450029, 01479-0653) - ผ้าทอเกาะยอ
3 กลุ่มทักษิณาหัตถกรรม สงขลา 62/24 หมู่ 2 หมู่บ้านอิงกมลเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 คุณจุฑามาศ อินทอง (074 314426, 08 9976 3225 ) - ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
- ผลิตภัณฑ์จากหางอวน
4 กลุ่มสตรีผลิตเสวียนหม้อ หมู่ 1 บ้านบางคาน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นางอมร ร่มศรีนวล (074-321165, 074 333098) - ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองม้วน 31 ม.4 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คุณปลื้ม จิตนวล (074 334718) - ขนมทองม้วน
6 กลุ่มน้ำผลไม้ตำบลเกาะแต้ว 6 หมู่ 2 บ้านสามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 นางสาวสุพร ปาลาน (074 467394) - น้ำปลา
- น้ำผลไม้
7 กลุ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสัมพันธ์ นิรั (074-467406) - มะพร้าวน้ำหอม
8 ร้านขนมไทยแม่ฉวี 120 บ่อนวัวเก่า หมู่ 1 นางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 นางสาวพะเยีย สายเ (08-6510-4447, 0-7444-0664 ) - ขนมไทย
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใยพืช และหนัง หน่วยฝึกอบรมอุตสาหกรรม 611/11 หมู่ 2 บ้านน้ำกระจาย ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 คุณวินา ปากวิเศษ (074 380 029) - ผลิตภัณฑ์ของใช้จากใยพืชและหนัง
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอดอกพิกุล 46/1 หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 นางอารีย์ ไชยบุปผ (0-7459-1711, 08-4068-5159) - ผ้าทอเกาะยอ
11 กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าลิ่ม 72 นอก หมู่ 3 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 นางลิ่ม สงเคราะห์ (0-7445-0103) - ผ้าทอเกาะยอ
12 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลาบ้านเขาแก้ว 49/5 หมู่ 2 ซอยสามล้าน ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 คุณเบญจวรรณ เดชะ (074 443864, 081 276 0840) - ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา
13 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใยพืชธรรมชาติภาคใต้ 139/38 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 คุณกัมพล เหมือนนอ (074 447270) - กล่องแพดกิ้งเสื่อกระจูด-ใบเตยแปรรูป
14 กลุ่มผ้าทอร่มไทร 53/1 หมู่ 5 บ้านท่าไทร ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 นางจงกลณี สุวรรณพ (074-591756, 089 658 9529) - ผ้าทอมือร่มไทร
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ 5 หมู่ 3 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 คุณสมหมาย พงศ์พฤก (074 450252, 089 976 0881) - ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
16 กลุ่มซาลาเปาเกาะยอ 17 แหลมพ้อ หมู่ 4 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 นายมงคลรัตน์ เจริ (08-9869-2591, 0-7445-0023) - ซาลาเปา
17 กลุ่มเกล็ดปลา 5/3 บางดาน หมู่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 นางพัชนี เวียงวีร (08-5671-6277, 0-7444-8288) - เครื่องประดับจากเกล็ดปลา
18 วิสาหกิจชุมชน ท่าสะอ้านไฮโดรโปนิกส์ 119 ท่าสะอ้าน หมู่ 8 ติณสูลานนท์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 นายกรวิชญ์ มาระเ (08-1599-1745, 0-7443-7939) - ผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเคหะผลิตต้นธูปฤษี 177/464 การเคหะ หมู่ 9 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 นางสมพร นกแก้ว (08-9732-0232, 0-7432-1416) - จักสานก้านธูปฤษี
20 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใยพืชธรรมชาติภาคใต้ 16/2 ควนหิน หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 นายกชพร ปัถย์ปัญ (08-7630-2502, 08-9630-2502) - เสื่อเตยหนาม
21 กลุ่มขนมไทยจิ๋ว 140/56 ท่าสะอ้าน หมู่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 นางสุวรรณี บุญเจ (08 6748 3600, 0 7432 7440) - ขนมไทยจิ๋ว (ของขวัญ,ของชำร่วย)
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะยอ 43/1 แหลมพ้อ หมู่ 4 สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 นางประนอม สิงห์ (08 9293 7033, 0 7459 1716) - ยำสาหร่ายผมนาง
23 กลุ่มสมุนไพรเวอร์จิ้น 23/123 หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (0 7432 6262) - สบู่สมุนไพรโสมผสมเกร็ดทองคำ

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 23 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.