ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัด สงขลา
ThaiTambon.Com
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอเทพา จังหวัด สงขลา
รายชื่อกลุ่มอาชีพ แสดงเพื่อพิมพ์  |  ข้อมูล 12 รายการ
ชื่อธุรกิจ SMEs สถานที่ติดต่อ ผู้นำ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพระพุทธ 32 หมู่ 2 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 นางสุนีย์ หัตขะเล (081 8988344) - กะปิ
- ปลากะตัก
2 กลุ่มภูมิปัญญาไท เลขที่ 213 หมู่ที่ 7 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายสมภพ คงเพชรศร (01-2755978) - ไวน์
3 ประชาคมตำบลสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายเสรี พระไพรี (073-376068) - ปลาแดดเดียว
- หน่อไม้ดองบรรจุปิ๊บ
4 กลุ่มทำขนมบ้านเกาะสะบ้า บ้านเกาะสะบ้า หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (01-6080581) - ขนมหน้ามะพร้าว
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุทธนิมิตร 40 หมู่ 9 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 นางพรั่ง ราชบุรี (01 6096978) - ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยว
6 กล่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าไทร ม.7ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา นางจตุพร ศิวรักษ (06-2959780)  
7 กลุ่มธนาคารหมู่บ้านหนองสาหร่าย 93 ม.8 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 นายประสิทธิ์ สุว (01-2779168)  
8 กลุ่มคนรักบ้าน 1 หมู่ที่ 2 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260 นายคารม ทองหนูรุ (0-1963-4035) - กระเจี๊ยบอบแห้ง
- น้ำกระเจี๊ยบพร้อมดื่ม
9 กลุ่มเลี้ยงผึ้งหมู่ 8 213 หมู่ 8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 นายสาโรธ ศรีสมปอง (09 5965954) - น้ำผึ้ง
10 กลุ่มเย็บปักจักรอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 432 ชุมชนเกษตรขันธ์ หมู่ 1 พัฒนาชุมชน ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 นางสมจิต หะยีเตะ (08-1346-6620) - หมวกกะปิเยาะ
11 กลุ่มสุรากลั่นสหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา 91 นิคมสายเอก หมู่ 14 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 นายถนอม บุญจาริยะ (08-5077-5308) - สุรากลั่นชุมชน
12 กลุ่มหัตถกรรมศิลปะประดิฐ์ 24 ม.3 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90150 (08 6123 4069) - จักสานเส้นพลาสติก

หน้าที่ : จากกลุ่มอาชีพทั้งหมด : 12 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.