ตำบลท่าหลวง
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่

ผู้นำ : นางวีณา เฟื่องอา
โทรศัพท์ : 035-224 575
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 99 หมู่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130

รายการสินค้า ( 11 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เริ่มจากสตรีในหมู่บ้านว่างงานคุณวีณาได้รวมกลุ่มหาอาชีพเสริมโดยการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา โดยการสนับสนุนจากกกรมการพัฒนาชุมชน จัดจำหน่ายตามงานสของหน่วยงานราชการจัดขึ้นมา

กลุ่มในชุมชน
มี 3 กลุ่ม
1. กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ ม.3
2. กลุ่มเย็บ ม.10
3. กลุ่มขนมกวน ม.7

สภาพการรวมตัว
มีผู้ริเร่มและรวบรวมสินค้าคือแม่บ้านที่ว่างงานและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน มารวมตัวกันในการทำกิจกรรมที่คดไว้

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของผู้ที่ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นการรวมตัวกันเพื่อต่อรองในเรื่องของราคา

อาณาเขต / ที่ตั้ง
เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยสมาชิกเป็นคนในชุมชน

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 25 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1. ขาดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน
2. ขาดเงินทุนในการดำเนินงานให้ต่อเนื่องในการยึดเป็นอาชีพหลักได้
3. ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1. ควรประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับอำเภอและประเทศ
2. ควรจัดหาตลาดจำหน่ายที่แน่นอน
3. รัฐควรสนับสนุนทุนและวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.