ตำบลพระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มอาชีพทำศาลพระภูมิตำบลพระงาม

ผู้นำ : นายเอนก สว่างแจ้
โทรศัพท์ : 036-598187
E-Mail : cdsingburi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : หมู่ที่ 4 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120

รายการสินค้า ( 5 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เริ่มตั้งแต่ปี 2537 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณในเบื้องต้น 8,000 บาท จากนั้นคณะกรรมการได้ให้สมาชิกหมุนเวียนยืมเงินทุน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็ง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มในชุมชนทุกประเภทรวม 17 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 6 กลุ่ม
- กลุ่มผู้ใช้น้ำ 1 กลุ่ม
- กลุ่มเกษตรทำนา 1 กลุ่ม
- กลุ่มอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

สภาพการรวมตัว
เดิมต่างคนต่างทำไม่มีการรวมกลุ่ม ต่อมารวมกลุ่มผู้ที่มีอาชีพทำศาลพระภูมิในตำบล ประกอบกับหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทำให้มีทุนให้ผู้ยากจนนำมาประกอบอาชีพด้านการทำศาลพระภูมิสร้างรายได้ บางรายจะทำตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จได้ผลงาน บางคนจะผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ส่งให้กับผู้ทำรายใหญ่

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นชาวบ้านในหมู่ที่4 และหมู่บ้านข้างเคียงมารวมตัวกัน

อาณาเขต / ที่ตั้ง
กลุ่มจะมีสมาชิกกระจายอยู่ใน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6

จำนวนประชากร
สมาชิกกลุ่มประมาณ 60 ครอบครัว

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำศาลพระภูมิ รับจ้าง

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ต้นทุนการผลิตสูง
- ตลาดมีน้อย

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- การสนับสนุนเงินทุนต่อผู้ประกบอาชีพด้านนี้ให้มากขึ้น
- การประชาสัมพันธ์การตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.