ตำบลทุ่งขนาน
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มชาวสวนลำไยคุณภาพ

ผู้นำ : นายณรงค์ชัย สุขเย
โทรศัพท์ :
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : เลขที่ 45 บ้านเขาสะท้อน หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
บ้านเขาสะท้อน หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งขนาน เริ่มปลูกลำไยตั้งแต่ปี 2537 โดยนายณรงค์ชัย สุขเย็น ซึ่งซื้อพันธุ์มาจาก จ.เชียงใหม่ คือ พันธุ์สีดอ เมื่อลำไยให้ผลผลิต ก็พัฒนาคุณภาพเรื่อยมาจนเป็นลำไยที่มีคุณภาพ ผลใหญ่ เนื้อหนา กรอบ หวานหอม ชาวบ้านเขาสะท้อนจึงนิยมปลูกลำไยตามกันเพิ่มขึ้น จำนวน 5 ราย และรวมกลุ่มกันเข้าร่วมเป็นสมาชิกชาวสวนลำไยของ อ.สอยดาวเมื่อปี 2542 เป็นต้นมา

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มชาวสวนลำไยคุณภาพ

สภาพการรวมตัว
ผู้ผลิตลำไยจะรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา โดยรวมกลุ่มกันกำหนดราคา และให้ความรู้แก่สมาชิกรายใหม่ที่เริ่มปลูกลำไยด้วย

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
บ้านเขาสะท้อน ประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง และบางส่วนทำสวนลำไยคุณภาพ สภาพบ้านเรือนอยู่ห่างไม่รวมเป็นกลุ่ม มีไฟฟ้า ประปา ถนนลาดยาง

อาณาเขต / ที่ตั้ง
บ้านเขาสะท้อน มีพื้นที่จำนวน 5,900 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ทำการเกษตร 4,780 ไร่

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำไร่มันสำปะหลัง

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำสวน ค้าขาย

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ขาดแหล่งน้ำ

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ลำไยเป็นผลไม้ที่ชอบน้ำ และอากาศเย็น บางปีถ้าอากาศไม่เย็นลำไยจะไม่ออกดอก เกษตรกรจึงบังคับให้ลำไยออกดอกโดยการใช้สารเร่ง ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก เมื่อมีแหล่งน้ำพอเพียงแล้ว พื้นที่ปลูกลำไย จะมีเพิ่มขึ้น

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.