ตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มอาชีพปลูกส้มโชกุน

ผู้นำ : นายวาทิน ตันตินิร
โทรศัพท์ :
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : สวนศรีปะตง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เริ่มดำเนินการรวมกลุ่มอาชีพปลูกส้มโชกุน ตั้งแต่ปี 2532 โดยทำการรวมกลุ่เกษตรกรที่ปลูกส้มโชกุล เพื่อรวมกันจำหน่าย และคัดคุณภาพ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 15 คน เนื้อที่ 500 ไร่

กลุ่มในชุมชน
มี 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพปลูกส้มโชกุน

สภาพการรวมตัว
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา โดยการรวมกลุ่มกันกำหนดราคา และให้ความรู้แก่ผู้ปลูกรายใหม่

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และบริเวณใกล้เคียงจะทำการประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ และปลูกพืชผักสวนครัว มีจำนวนพื้นที่ 500 ไร่

อาณาเขต / ที่ตั้ง
มีพื้นที่ จำนวน 500 ไร่ อยู่ติดกับ ต.สะตอน และ ต.ประตง

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้าง

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- จัดหาเงินทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพปลูกมะขามหวานพันธุ์ดี
- หาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.