ตำบลย่านรี
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดข้าวโพดอบเนย

ผู้นำ : นางทองดี เปี่ยมเจ
โทรศัพท์ : 01-4871681
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 111/1 ม.9 บ้านย่านรี ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เริ่มจากสำนักงานเกษตรอำเภอให้งบประมาณมาซื้อเครื่องอบข้าวโพด โดยเจ้าหน้าที่เคหะกิจจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปอาหาร โดยการทำข้าวโพดอบเนยจำหน่าย ทำให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มแม่บ้านทำข้าวโพดอบเนย เลขที่ 111/1 ม.9 บ้านย่านรี ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สภาพการรวมตัว
สมาชิก 20 คน รวมกลุ่มกันทำ

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
ในตำบลนี้อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร์จากหวาย ราษฎรในหมู่บ้านไปรับมาทำที่บ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริม

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
มีจำนวนสมาชิก 20 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม,ทำสวน

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ขาดเงินทุนหมุนเวียน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
กลุ่มควรขยายการผลิตและจำหน่ายให้มากขึ้น

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2544
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.