ตำบลป่าขะ
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด



กลุ่มเพาะเห็ดฟาง

ผู้นำ : นางสำเภา ทัศนา
โทรศัพท์ :
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : บ้านเลขที่ 131/1 หมู่ที่ 6 ต.ป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

รายการสินค้า ( 5 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
กลุ่มเพาะเห็ดฟาง มีคณะกรรมการบริหารงาน ได้งบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน เมื่อเดือนตุลาคม 2541 งบประมาณ 25,000 บาท ประชุมปีละ 1-2 ครั้ง ชี้แจงเรื่องการบริหาร การจัดการ ให้สมาชิกกู้เงินไปประกอบอาชีพ ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน คณะกรรมการจัดทำบัญชีของกลุ่มเก็บไว้เป็นหลักฐาน สมาชิกคนใดต้องการยืมเงินก็มายืมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มกำหนด และต้องส่งเงินต้นพร้อมดอกภายในหนึ่งปี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันยืมเงิน แต่ต้องส่งเงินตรงตามเวลาตามข้อตกลง

กลุ่มในชุมชน
1 เพาะเห็ด
2 ทอพรหม
3 ถักพรหม
4 ไม้ดอกไม้ประดับ

สภาพการรวมตัว
กลุ่มเพาะเห็ดฟางได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อตุลาคม 2541 มีสมาชิกประมาณ 15 คน มีคณะกรรมการดำเนินงาน 5 คน มีการให้กู้ยืมเงินไปลงทุนเพาะเห็ด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันยืมเงิน

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
มีสถานที่ทำอยู่ที่บ้านนายหนู ถือมั่น สมาชิกส่วนใหญ่จะมีโรงเห็ดเป็นของตัวเอง ตั้งแต่ 1-3 โรง มีพ่อค้ามารับซื้อเห็ดทุกวัน ราคาโลละ 40-60 บาท ขึ้นลงตามตลาด ใช้เวลาเพาะเห็ดประมาณ 8-10 วัน เห็ดจึงออกดอก เก็บได้หลายครั้ง ครั้งที่ 1-2 จะเก็บได้ปริมาณมากๆ ครั้งหลังๆ จะมีให้เก็บน้อยลง ส่วนใหญ่จะเก็บเห็ดเวลา 14-16 นาฬิกาของทุกวัน

อาณาเขต / ที่ตั้ง
บ้านอยู่กลางหมู่บ้าน มีรถเข้าถึงบ้าน

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิก 15 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้าง ค้าขาย ทอพรหมเช็ดเท้า เพาะเห็ด และทำไม้ประดับ

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1. ราษฎรมีรายได้น้อย ราคาผลผลิตต่ำ พ่อค้ากดราคา
2. ต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ยราคาแพง หาตลาดรับรองผลผลิตไม่ได้แน่นอน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1. ต้องการตลาดที่แน่นอน
2. ต้องการเงินลงทุนหมุนเวียน
3. ต้องการให้รัฐบาลหาตลาด และประกันราคาผลผลิตให้เป็นมาตรฐาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2544
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.