ตำบลพะงาด
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองไข่น้ำ

ผู้นำ : นางสะอาด การรุ่งเ
โทรศัพท์ : 044 385048
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : เลขที่ 25 หมู่4 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เนื่องจากบ้านหนองไข่น้ำ ต.พะงาด อาชีพรองของชาวบ้านส่วนหนึ่งจะปลูก ถั่วลิสง จึงมีแนวคิดในการที่จะแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จึงจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำถั่วตัดเพื่อแปรรูป โดยมีกรรมการบริหารกลุ่มจะดำรงตำแหน่ง คราวละ 1 ปี โดยมีนางสำเนียง โคนโพธิ์ เป็นประธานกลุ่ม

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรหนองไข่น้ำ

สภาพการรวมตัว
สมาชิกกลุ่มจะรวมกันผลิตที่ทำการกลุ่ม

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
จะมีการรวมกลุ่มกันในการผลิตสินค้า โดยจะนัดกลุ่มมาช่วยกันผลิต ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตจำนวน 13 คน

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิก 35 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำไร่พริก มันสำปะหลัง ปอแก้ว

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนทางด้านการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการกลุ่ม
- ต้องการความรู้ ทางด้านการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์
- การบริหารจัดการกลุ่ม

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการตลาด
- การออกแบบบรรจุภัฑณ์
- การบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.