ตำบลแหลมทอง
อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกยอ

ผู้นำ : พระครูวิมล สารวิส
โทรศัพท์ : 044-448695
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : วัดบ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการสินค้า ( 1 )

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มออมทรัพยเพื่อการผลิต
2. กลุ่มสตรีแม่บ้าน

สภาพการรวมตัว
เป็นลักษณะญาติโยมที่มีเวลาว่างจะมาช่วยเหลือในการผลิต

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
0

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา, ทำสวน, ทำไร่

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ขาดวัตถุดิบ (ลูกยอ)
- ขาดแรงงาน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- สนับสนุนให้ราษฏรปลูกต้นยอ
- ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้เห็นถึงประโยชน์ และคุณค่าของสมุนไพร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.