ตำบลบ้านดู่
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม

ผู้นำ : นางรังสุนี ภูแก้
โทรศัพท์ : 01-9678274
E-Mail : cdd_bureeram@thaimail.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : หมู่ที่ 4 บ้านหัวช้าง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายการสินค้า ( 3 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 สมาชิกเริ่มต้น 20 คน เงินทุนที่ตัดตั้งครั้งแรกจำนวน 10,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ และต่อมาได้รับการสนับสนุนจากสภาตำบลบ้านดู่อีกจำนวน 10,000 บาท ดำเนินการรวมกลุ่มทอผ้าไหม จำหน่ายเส้นไหม สีย้อมไหม อุปกรณ์เกี่ยวกับการทอผ้าไหมให้กับสมาชิกในราคาถูก พยายามส่งเสริมอาชีพเสริมให้มีรายได้หลัก และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ ด้วยการทอมือ ทำมือทุกขั้นตอนการผลิต

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านขามป้อม บ้านดู่ บ้านนาเหล็ก บ้านหัวช้าง บ้านนาแพง บ้านหญ้าคา, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดู่,

สภาพการรวมตัว
เป็นการรวมกลุ่มขึ้นเพื่อดำเนินการทอผ้าไหมขาย โดยในขั้นตอนแรกจะมีสมาชิกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้หาตลาด พยายามเอาสินค้าของกลุ่มออกตลาดและราคาเป็นกันเองจนสินค้าติดตลาดเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และพัฒนาฝีมือของสมาชิกจนได้รับรางวัลการประกวดผ้าไหมจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และในปัจจุบันจะมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้มารับสินค้าในหมู่บ้านพร้อมทั้งเป็นผู้เอาออเดอร์มาส่ง

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกสตรีในหมู่บ้านที่สนใจ มีที่ทำการของกลุ่มอยู่ที่บ้านประธานกลุ่ม แต่เวลาทำงานส่วนใหญ่จะทำอยู่ที่บ้านของสมาชิกแต่ละคน ในบางครั้งไม่มีออเดอร์ก็ต้องทำไปก่อนเพื่อรองรับการสั่งซื้อผ้าไหมในช่วงเทศกาลและถ้ามีบุตรหลานของสมาชิกที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดกลับมาเยี่ยมบ้านก็จะนำไปขาย การทำผ้าไหมก็จะช่วยกันทั้งในครอบครัวและในกลุ่มสมาชิก การให้คำปรึกษากันช่วยกันคิดลายใหม่ และสีใหม่ให้ทันสมัย

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านหัวช้าง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนประชากร
สมาชิกจำนวน 40 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นตลาดรองรับผลผลิต แม้ว่ากลุ่มจะมีชื่อเสียงและฝีมือเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและตลาด แต่ยังขาดสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน การขายสินค้ายังต้องให้สมาชิกไปเร่ขายเองและต้องรอพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซึ่งจะต้องลดราคาลงมาอีกเพื่อที่จะขายสินค้าให้ได้มากที่สุด

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
การแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะเป็นในลักษณะของตลาดที่แน่นอน เพื่อสมาชิกจะได้มีความมั่นใจในการผลิตสินค้าออกมาตามที่ตลาดต้องการ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการผลิตสินค้าให้ทันสมัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.