ตำบลบัวงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มทอผ้าฝ้าย

ผู้นำ : นางพร ต้นโพธิ์
โทรศัพท์ : (045)282996 (อพช.)
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : หมู่ที่ 14 บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายการสินค้า ( 2 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
ในพื้นที่ตำบลบัวงามประชาชนมีอาชีพหลัก คือ การทำนาเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มสตรีมีแนวความคิดที่จะทำอาชีพเสริมโดยอาศัยวัตถุดิบส่วนหนึ่งจากชุมชนและมีการรวมตัวกันขึ้นในปีพ.ศ. 2539 ทำผลิตภัณฑ์ทอผ้าฝ้ายโดยย้อมสีจากธรรมชาติซึ่งมีนางพร ต้นโพธิ์ เป็นประธานกลุ่ม ทางกลุ่มได้มีการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบัวงาม อบต.และพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มทอผ้าฝ้ายโดยการย้อมสีจากธรรมชาติ

สภาพการรวมตัว
สมาชิกจะรวมตัวกันผลิตและรวมกันจำหน่ายสินค้าโดยสมาชิกจะได้รับเงินปันผลเมื่อสิ้นปีและจัดแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนของกลุ่ม

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
ติดถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านบัวทอง ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อาณาเขต / ที่ตั้ง
เนื้อที่ประมาณ 1 งาน (ที่ดินของประธานกลุ่ม)

จำนวนประชากร
มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 25 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1. กลุ่มประสบปัญหาเรื่องการจัดจำหน่ายและต้องการขยายตลาด
2. กลุ่มต้องการเงินทุนในการขยายกิจการของกลุ่ม
3. เนื่องจากต้องการพัฒนารูปแบบและการบรรจุภัณฑ์

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
โดยการจัดหากองทุนเพิ่มในชุมชนกระทำโดยการระดมหุ้นในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายในชุมชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.