ตำบลช่องเม็ก
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า

ผู้นำ : นางสมใจ กามาตย์
โทรศัพท์ :
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : เลขที่ 130 หมู่ที่ 6 บ้านอ่างประดู่ ต.ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายการสินค้า ( 2 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
จัดตั้งโดยการรวมกลุ่มสตรี จำนวน 18 คน ต่อมาได้รับการสนับสนุนด้านการอบรมจากบ้านห้วยเหว่อ ต.คำเขื่อนแก้ว และเงินทุนจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข. คจ.) สมาชิกจึงรวมทุนดำเนินกิจกรรม

กลุ่มในชุมชน
- กลุ่มสตรี
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- โครงการ กข.คจ.

สภาพการรวมตัว
- รวมตัวกันผลิต และจำหน่าย
- มีคณะกรรมการบริหารจัดการ
- มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม และมีการปันผลประโยชน์

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นกลุ่มชุมชน/ชาวบ้านทั่วไปมีอาชีพหลักในการทำไร่, ค้าขาย และประมง

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 18 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำสวน ทำไร่ การประมง ค้าขาย

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำไม้กวาดดอกหญ้า

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ต้องไปจัดซื้อวัสดุในท้องถิ่นอื่นที่ห่างไกล
- ขาดตลาดขายส่งที่แน่นอน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
จัดหาตลาดจำหน่าย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.