ตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดกลุ่มทำไม้กวาด

ผู้นำ : นายสำเริง สิงห์คำ
โทรศัพท์ :
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : ในอาคารโครงการพัฒนาตำบล ข้างบริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้านริมถนนสายอุบล-ช่องเม็ก หลักกิโลเมตรที่ 80

รายการสินค้า ( 1 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
จัดตั้งโดยการรวมกลุ่มของชาวบ้านจำนวน 20 คน ลงหุ้นรวมกันได้ 6,000 บาท ต่อมาได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนเข้ามาส่งเสริม/สนับสนุน จนสามารถพัฒนากลุ่มและยกระดับให้เข้มแข็ง จนมีสมาชิกในปัจจุบัน 48 คน มีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 804,800 บาท

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.กลุ่มสตรีแม่บ้าน

สภาพการรวมตัว
1.รวมตัวกันในการผลิตและจำหน่าย
2.มีการปันผล,สวัสดิการให้แก่สมาชิก
3.มีคณะกรรมการบริหาร/จัดการของกลุ่มฯ
4.มีระเบียบ,ข้อบังคับของกลุ่ม

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นกลุ่มของชุมชน/ชาวบ้าน ที่มีอาชีพหลักในการทำเกษตรกรรม,ค้าขาย

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
สมาชิกจำนวน 48 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำสวน ค้าขาย

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม ไม้กวาด

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (ดอกแขม) ต้องสั่งซื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ราคาแพง
2.ขาดแคลน/เสียเวลาในการขนส่ง และมีเป็นบางฤดูกาล


แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1.จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสม
2.ปรับปรุงดัดแปลงผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2544
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.